Acasă Dictionar juridic Acord de constituire intreprindere familiala

Acord de constituire intreprindere familiala

ACORD DE CONSTITUIRE INTREPRINDERE FAMILIALA. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Acord de constituire a intreprinderii familiale este convenţia încheiată în formă scrisă de membrii unei familii în scopul desfăşurării unei activităţi economice.

Acord de constituire a intreprinderii familiale întocmit trebuie să stipuleze sub sancţiunea nulităţii absolute numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere.

Întreprinderea familială este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, formată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa.

Activităţile economice desfăşurate de o întreprindere familială (IF) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcţii, IT şi comerţ.

Nu se pot constitui în IF profesiile liberale, activităţile economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale şi activităţile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte tipuri de interdicţii.