Acasă Dictionar juridic Actionar comanditar

Actionar comanditar

ACTIONAR COMANDITAR. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Actionar comanditar, acţionarul care participă la formarea societăţii în comandită pe acţiuni alături de acţionarii comanditaţi, dar care însă nu răspunde decât până la concurenţa capitalului social subscris.

Actionarul comanditar poate încheia operaţiuni în contul societăţii numai pe baza unei procuri speciale pentru operaţiuni determinate, dată de reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului.

In caz contrar, actionarul comanditar devine răspunzător faţă de terţi nelimitat şi solidar, pentru toate obligaţiunile societăţii contractate de la data operaţiunii încheiate de el.

De asemenea, actionarul comanditar poate îndeplini servicii în administraţia internă a societăţii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea şi la revocarea administratorilor, în cazurile prevăzute de lege, sau poate acorda, în limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operaţiunile ce depăşesc puterile lor.

Totodată, are dreptul de a cere copie de pe situaţiile financiare anuale şi de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale şi a celorlalte documente justificative conform art. 89 Legea 31/1990