Acasă Dictionar juridic Actionar comanditat

Actionar comanditat

ACTIONAR COMANDITAT. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Actionar comanditat, acţionarul care participă la formarea societăţii în comandită pe acţiuni alături de acţionarii comanditari şi care răspunde nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii.

Administrarea unei societăţi în comandită pe acţiuni se poate încredinţa doar unuia sau mai multor actionari comanditati. Actionarii comanditati, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberările adunărilor generale pentru alegerea cenzorilor sau, după caz, a auditorului financiar, chiar dacă posedă acţiuni ale societăţii conform art. 188, art. 190 Legea 31/1990.

Actionarii comanditati care, fară consimţământul scris al celorlalţi actionari, întrebuinţează capitalul, bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane este obligat să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat şi să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate.

Niciun actionar comanditat nu poate lua din fondurile societăţii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele pe care urmează să le facă în interesul societăţii; acţionarul comanditat care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de sumele luate şi de daune.

Cu toate acestea, prin actul constitutiv se va putea stipula că aceştia pot lua din casa societăţii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare. Actionarul comanditat nu poate lua parte, ca actionar comanditat, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în acelaşi fel de comerţ sau într-unui asemănător, fără consimţământul celorlalţi acţionari.

Consimţământul se socoteşte dat dacă participarea sau operaţiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalţi acţionari şi aceştia nu au interzis continuarea lor conform art. 80, art. 81, art. 82 Legea 31/1990.