Acasă Dictionar juridic Actionar semnificativ

Actionar semnificativ

ACTIONAR SEMNIFICATIV. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Noţiunea de acţionar semnificativ este uzitată, dar nu este definită de Legea nr. 31/1990, însă ea se regăseşte, în schimb, cu un conţinut asemănător, în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi în O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu denumirea de „participaţie calificată”.

In conformitate cu Legea nr. 32/2000, art. 2 pct. 10, prin actionar semnificativ se înţelege orice persoană care, în mod nemijlocit şi singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice ori juridice, exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social al unui asigurător / reasigurător ori îi conferă acestuia cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau care dau posibilitatea să exercite o influenţă semnificativă asupra conducerii unui asigurător, reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare în care are poziţia semnificativă, după caz.

In concepţia Legii nr. 32/2000, astfel cum rezultă din textul legal mai sus reprodus, calitatea de actionar semnificativ poate fi stabilită pe baza a două criterii: unul obiectiv şi unul subiectiv.

După criteriul obiectiv, o persoană este considerată actionar semnificativ în situaţia în care, fie singură şi nemijlocit, fie în legătură cu alte persoane fizice sau juridice, deţine acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social, sau îi conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor.

Situaţia în care o persoană „singură ori prin intermediul sau în legătură cu alte persoane fizice sau juridice” exercită drepturile specifice participaţiilor de cel puţin 10% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot este aceea în care persoana în cauză este acţionar sau asociat la o societate comercială ce deţine participaţii la capitalul social al societăţii de asigurare în cauză.

O situaţie în care un acţionar deţine cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală este atunci când un alt acţionar sau mai mulţi conferă acestuia dreptul de reprezentare în adunările generale, astfel încât totalul acţiunilor acţionarului devenit semnificativ cu cele ale altui acţionar sau ale altor acţionari, atribuie cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot.

Prin urmare, în baza criteriului obiectiv, are calitatea de acţionar semnificativ persoana fizică sau juridică ce, direct sau indirect, deţine cel puţin 10% din capitalul social, precum şi acţionarul care, deşi nu deţine cota de participaţie la capitalul social de 10% în condiţiile arătate, totuşi, deţine cel puţin 10% din drepturile de vot în adunările generale.

DISTRIBUIȚI