Acasă Dictionar juridic Actionar

Actionar

ACTIONAR. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Actionar, persoana fizică sau juridică, română sau străină, care contribuie la formarea capitalului social al unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi în comandită pe acţiuni împreună cu alte persoane, prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acţiuni, în scopul desfăşurării unei activităţi comerciale.

Denumire specifică a asociatului în cazul SA şi SCA. Prin subscriere, actionarul dobândeşte drept de vot în cadrul adunărilor generale, drept la dividende, dreptul de a ataca hotărârile adunării generale nelegale sau nestatutare, dreptul de a solicita analizarea operaţiunilor din gestiunea societăţii, dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dreptul de a adresa întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii.

Actionarul este obligat să verse aportul subscris în termenele prevăzute de lege, să îşi exercite drepturile cu bună-cre-dinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari. Pentru obligaţiile sociale, actionarul răspunde numai până la concurenţa capitalului social subscris.

Actionar – persoană care, achiziţionând una sau mai multe acţiuni (nominative sau la purtător) emise de o societate comercială pe acţiuni, dobândeşte calitatea de asociat, adică drepturile şi obligaţiile derivând din această calitate faţă de societatea respectivă.

DISTRIBUIȚI