Acasă Dictionar juridic Actiune de dizolvare judiciara

Actiune de dizolvare judiciara

ACTIUNE DE DIZOLVARE JUDICIARA. DICTIONAR JURIDIC.

DISTRIBUIȚI

Actiune de dizolvare judiciara a societatii comerciale ca sancţiune, mijloc procedural prin care orice persoană interesată sau Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate solicita instanţei judecătoreşti competente (tribunalului), în cazurile prevăzute de lege, dizolvarea societăţii.

Acţiunea reprezintă un caz de dizolvare judiciară a unei societăţi comerciale, ce intervine ca o măsură sancţionatorie contra societăţilor neoperaţionale; se aplică şi grupurilor de interes economic. Calitate procesuală activă are orice persoană interesată, precum şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Calitate procesuală pasivă are societatea a cărei dizolvare se solicită.

Cauzele expres şi limitativ prevăzute de lege pentru acest caz de dizolvare sunt:

  • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
  • societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerţului;
  • societatea şi-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social sau asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută; aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului; durata suspendarii activitatii nu poate depăşi 3 ani;
  • societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunică direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societăţii. Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii.

Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comerţului în care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunţată. La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare. Temeiul de drept al acţiunii îl reprezintă dispoziţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată.