Acasă Dictionar juridic Actiunea de excludere a asociatului

Actiunea de excludere a asociatului

ACTIUNE DE EXCLUDERE A ASOCIATULUI. DICTIONAR JURIDIC

DISTRIBUIȚI

Actiune de excludere a asociatului, mijloc procedural prin care societatea sau oricare dintre asociaţi poate cere instanţei judecătoreşti excluderea asociatului care nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate faţă de societate ori săvârşeşte anumite fapte potrivnice intereselor societăţii.

In majoritatea cazurilor, actiunea de excludere a asociatului are natura juridică a unei sancţiuni societare. Se aplică societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, actionarilor comanditaţi în societatea în comandită pe acţiuni, precum şi grupurilor de interes economic. Calitate procesuală activă are societatea sau oricare dintre asociaţi.

Calitate procesuală pasivă are asociatul a cărui excludere se solicită; dacă excluderea se cere de un asociat, se va cita şi societatea, pentru opozabilitatea hotărârii.

Legea 31/1990 prevede următoarele cazuri de excludere a asociatului din societate:

  • neefectuarea aportului de către asociat, deşi a fost notificat în acest sens;
    starea de faliment sau incapacitatea legală a asociatului cu răspundere nelimitată (pentru asociaţii din societatea în nume colectiv şi comanditaţii din societatea în comandită);
  • amestecul, fără drept, al asociatului cu răspundere nelimitată în administrarea societăţii, folosirea bunurilor societăţii, săvârşirea unor acte de concurenţă (pentru asociaţii obligaţi nelimitat);
  • comiterea de către asociatul administrator a unei fraude în dauna societăţii ori întrebuinţarea semnăturii sociale sau a capitalului social în folosul său ori al altora;
  • exercitarea de către creditorul personal al asociatului a opoziţiei împotriva hotărârii de prelungire a duratei societăţii. Atunci când opoziţia este admisă, asociaţii trebuie să decidă, în termen de o lună de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, dacă înţeleg să renunţe la prelungire sau să excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului.

Ca urmare a excluderii, instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.

Hotărârea irevocabilă de excludere se va depune, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii se va publica, la cererea societăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Excluderea asociatului va avea ca efect dizolvarea societăţii dacă numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, cu excepţia cazului când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.