Acasă Blog ATENTIE! Impozit forfetar restaurante de la 1 ianuarie 2017

ATENTIE! Impozit forfetar restaurante de la 1 ianuarie 2017

DISTRIBUIȚI
Impozit forfetar restaurante
Impozit forfetar restaurante

Actul normativ care introduce un nou tip de impozit forfetar în legislaţia românească a fost publicat pe 14 octombrie în Monitorul Oficial şi se va aplica din ianuarie 2017. Concret, din 2017, operatorii economici din domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică vor achita un impozit specific, indiferent de mărimea cifrei de afaceri și de nivelul profitului înregistrat, care va fi calculat în funcţie de suprafaţa afacerii, localitatea în care se desfăşoară şi alte variabile. 

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi a apărut pe 14 octombrie în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Concret, noul act normativ introduce un sistem de impozitare pe care autorităţile au încercat în repetate rânduri să-l legifereze şi care se va aplica de la anul firmelor româneşti care desfăşoară activităţi în sectorul turistic, restaurante şi alimentaţie publică.

Mai precis, din 2017, hotelurile, barurile sau restaurantele de pe teritoriul României vor plăti, indiferent de mărimea cifrei de afaceri și de nivelul profitului un impozit specific, calculat pe numărul de locuri de cazare sau mărimea spațiului alocat activității.

Astfel, vor fi obligaţi la plata impozitului specific acei contribuabili care, la finalul anului în curs, vor avea înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:

    5510 – ,,Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
    5520 – ,,Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
    5530 – ,,Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere’’;
    5590 – ,,Alte servicii de cazare”;
    5610 – ,,Restaurante’’;
    5621 – ,,Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
    5629 – ,,Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
    5630 – ,,Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Prin urmare, toate companiile care au cel puţin unul dintre cele opt coduri CAEN amintite, indiferent de cuantumul cifrei de afaceri, ponderea veniturilor obţinute sau numărul de angajaţi vor plăti, de anul viitor, impozitul specific, cu o singură condiţie: să nu se afle în stare de lichidare. 

Cum se va aplica impozitul forfetar specific

Potrivit actului normativ publicat azi în Monitor, persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN menţionate mai sus vor plăti impozitul specific începând cu anul următor înfiinţării.

În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în Registrul Comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta va rămâne în sistemul de impunere specific şi nu va mai datora impozitul specific începând cu semestrul următor, şi nu trimestru, aşa cum scria în forma adoptată în primă faza de senatori. De asemenea, dacă perioada de inactivitate va înceta în cursul anului, atunci contribuabilul va datora impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate. 

În altă ordine de idei, reglementările citate stabilesc că firmele care au mai multe unităţi vor putea determina impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecarei unităţi calculat conform formulei corespunzătoare codului CAEN. În acelaşi timp, pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific se va calcula în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului specific în cursul anului.

În situaţia în care, în cursul unui an, intervin modificări datorate începerii unei alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN, precum şi în cazul în care în cursul anului se înfiinţează o nouă unitate, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii urmează să recalculeze, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an.

Termene de plată pentru impozit forfetar restaurante

Declararea şi plata impozitului specific se vor efectua semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului pentru care se datorează impozitul. Astfel, suma de plată va reprezenta o jumătate din impozitul specific anual.

Excepţie de la această regulă vor putea face contribuabilii care încetează să existe în cursul anului. Mai exact, aceştia urmează să declare şi să plătească impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.

Totodată, actul normativ prevede reguli de aplicare şi pentru contribuabilii care doresc să îşi schimbe sistemul de impozitare.

Mai exact, persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit urmează să comunice organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.

În cazul în care, la data de 31 decembrie, inclusiv, firmele nu mai îndeplinesc condiţiile obligatorii pentru plata impozitului specific, atunci vor comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.

Alte modificări operate documentului în Parlament

În forma aprobată în primă fază de Senat era stipulat că, în situaţia în care, în cursul anului, contribuabilii desfăşoară şi alte activităţi decât cele corespunzătoare codurilor CAEN (eligibile pentru plata impozitul specific), aceştia vor datora un impozit specific de 3%, aplicat asupra diferenţei dintre totalul veniturilor realizate din aceste activităţi şi veniturile eligibile pentru plata impozitului specific. Şi această prevedere a fost însă eliminată, pentru a nu exista discriminări, aşa cum este explicat în motivarea amendamentelor propuse şi adoptate de deputaţi şi păstrate în forma documentului publicat astăzi.

Prin urmare, potrivit ultimelor dispoziţii, contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi care realizează venituri şi din desfăşurarea altor activităţi decât cele corespunzătoare complexului hotelier vor aplica sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de noul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie.

Vă reamintim că documentul analizat astăzi a trecut de două ori prin Parlament, în condiţiile în care preşedintele ţării a cerut aleşilor neamului, după prima adoptare, reexaminarea reglementărilor. Concret, şeful statului a considerat atunci inechitabile prevederile documentului adoptat de parlamentari, în condiţiile în care micile afaceri urmau să fie dezavantajate de noul sistem de impozitare, existând chiar riscul ca acestea să se îndatoreze sau chiar închidă.

sursa: avocatnet.ro

OFERTA NOASTRA 200 LEI MENTIUNEA SIMPLA DE RADIERE A CODURILOR DE ALIMENTATIE PUBLICA DIN ACTUL CONSTITUTIV.

TOATE SERVICIILE INCLUSE.