Acasă Blog

Coduri CAEN clasa 021 – Silvicultură şi alte activităţi forestiere

021 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Această clasă include:
-activităţi silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea şi conservarea pădurilor şi a drumurilor
forestiere
-creşterea puieţilor de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză şi pentru lemne de foc
-întreţinerea puieţilor din pepiniere pentru împăduriri
Aceste activităţi se pot desfăşura în păduri naturale sau pe plantaţii.

Această clasă exclude:
-creşterea pomilor de Crăciun, vezi 0129
-activităţi de îngrijire a puieţilor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure, vezi 0130
-colectarea ciupercilor şi a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi 0230
-producţia de aşchii şi particule de lemn, vezi 1610

Coduri CAEN clasa 017 – Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
Această clasă include:
-vânătoarea şi capturarea cu capcane a vânatului în scop comercial
-capturarea animalelor (moarte sau vii) pentru hrană, blană, piei sau pentru a fi utilizate în activităţi de cercetare, în grădini zoologice sau ca animale de companie
-producţia de blănuri, piei de reptile sau de păsări provenite din activităţi de vânătoare sau capturare
Această clasă include de asemenea:
-capturarea pe uscat (ţărm) a mamiferelor marine: morse şi foci, etc.

Această clasă exclude:
-producţia de blănuri, piei de reptile sau de păsări din ferme de creştere a animalelor, vezi grupa 014
-creşterea animalelor în ferme în scopul vânătorii, vezi 0149
-vânătoarea de balene, vezi 0311
-producţia de piei provenite din abatoare, vezi 1011
-vânătoarea sportivă sau recreativă şi activităţi de servicii conexe, vezi 9319
-activităţi de servicii de promovare a vânătorii şi capturării , vezi 9499

Coduri CAEN clasa 016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

Această grupă include activităţi aferente producţiei agricole şi activităţi similare celor agricole care nu sunt întreprinse în scopuri de producţie (nu rezultă produse agricole), efectuate pe bază de contract sau cu plată. Sunt de asemenea incluse aici activităţile de după recoltare, având drept scop pregătirea produselor agricole pentru comercializare primară.

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Această clasă include:
-activităţi agricole pe bază de contract sau cu plată:
-pregătirea terenului
-stabilirea culturilor
-tratarea culturilor
-stropirea culturilor, inclusiv din aer
-curăţarea pomilor fructiferi şi tăierea viilor
-transplantarea orezului, răritul sfeclei
-recoltarea
-controlul dăunătorilor (inclusiv rozătoare) din agricultură
-întreţinerea terenului agricol în bune condiţii agricole şi de mediu
-utilizarea echipamentelor de irigaţii
Această clasă include de asemenea:
-închirierea maşinilor agricole cu operatori şi echipaje de lucrători mecanici specializaţi

Această clasă exclude:
-activităţi după recoltare, vezi 0163
-lucrări de drenaj a terenurilor agricole, vezi 4312
-activităţi de arhitectură peisagistică, vezi 7111
-activităţi ale agronomilor şi economiştilor agricoli, vezi 7490
-grădinăritul peisagistic, vezi 8130
-organizarea expoziţiilor şi târgurilor agricole, vezi 8230

0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
Această clasă include:
-activităţi de creştere a animalelor, pe bază de tarif sau contract:
-activităţi legate de însămânţarea artificială;
-servicii de expertiză şi control ale cirezilor, turmelor (expertize pentru eliberarea autorizaţiilor de montă pentru masculii reproducători, eliberare de certificate individuale de origine şi productivitate, expertiza şi controlul materialului seminal), servicii de castrare a porcilor, etc.;
-servicii pentru herghelii
-tunsul oilor
-servicii de mutare ale cirezilor;
-activităţi de susţinere/promovare a răspândirii creşterii animalelor;
-servicii de păşunat, servicii de igienizare a coteţelor şi adăposturilor etc.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale potcovarilor

Această clasă exclude:
-furnizarea exclusiv a spaţiului pentru adăpostirea animalelor, vezi 6820
-activităţi veterinare, vezi 7500
-vaccinarea animalelor, vezi 7500
-închirierile de animale (de exemplu. cirezi), vezi 7739
-adăpostirea animalelor de companie, vezi 9609

0163 Activităţi după recoltare
Această clasă include:
-pregătirea recoltelor pentru comercializare primară: curăţirea, sortarea, dezinfectarea
-egrenarea bumbacului
-pregătirea frunzelor de tutun, de exemplu uscarea
-pregătirea boabelor de cacao, de exemplu decojirea
-ceruirea fructelor

Această clasă exclude:
-pregătirea produselor agricole de către producător, vezi clasa corespunzătoare din grupele 011, 012 sau 013
-activităţi post recoltare destinate îmbunătăţirii calităţii seminţelor, vezi 1064
-curăţarea tulpinilor şi reuscarea tutunului, vezi 1200
-activităţi comerciale ale achizitorilor pe bază de comision şi ale asociaţiilor cooperatiste, vezi diviziunea 46
-vânzarea cu ridicata a produselor agricole brute, vezi 462

0164 Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării
Această clasă include toate activităţile după recoltare ce au drept scop îmbunătăţirea calităţii de înmulţire a
seminţelor prin eliminarea materialelor străine, a seminţelor subdimensionate, vătămate de insecte sau mecanic şia celor imature. Sunt incluse aici şi activităţile pentru eliminarea umidităţii seminţelor, până la un nivel adecvat stocării.
Această clasă de activitate mai include uscarea, curăţarea, sortarea şi tratarea seminţelor până la comercializarea lor precum şi tratarea seminţelor modificate genetic.
Aceasta clasă exclude:
-cultivarea plantelor pentru seminţe, vezi grupele 011 şi 012
-prelucrarea seminţelor pentru obţinerea uleiului, vezi 1041
-cercetarea în vederea dezvoltării sau modificării unor forme noi de seminţe, vezi 7211

Coduri CAEN clasa 015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Această clasă include cultivarea plantelor combinată cu creşterea animalelor, fără o specializare a producţiei.
Dimensiunea economica a fermei nu este un factor determinant. Dacă producţia vegetală sau animală într-o fermă dată are o pondere ce depăşeşte 66 % din marja brută standard, activitatea nu trebuie să fie inclusă aici, ci alocată la cultivarea plantelor sau la creşterea animalelor, după caz.

Această clasă exclude:
-activităţi ale fermelor specializate în culturi mixte, vezi grupele 011şi 012
-activităţi ale fermelor cu efective de animale mixte, vezi grupa 014

Coduri CAEN clasa 014 – Creşterea animalelor

014 Creşterea animalelor

Această grupă include creşterea şi reproducţia tuturor animalelor, cu excepţia animalelor acvatice.
Această grupă exclude:
-activităţile de întreţinere şi îngrijire a animalelor de fermă, vezi 0162
-producţia de piei brute obţinute prin sacrificarea animalelor în abatoare, vezi 1011

0141 Creşterea bovinelor de lapte
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia bovinelor de lapte
-producţia de lapte brut, de la vaci şi bivoliţe

Această clasă exclude:
-prelucrarea laptelui, vezi 1051

0142 Creşterea altor bovine
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia altor bovine pentru carne
-producţia de material seminal de bovine

0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia cailor, măgarilor şi catârilor

Această clasă exclude:
-activitati de organizare a curselor de cai şi de călărie, vezi 9319

0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia cămilelor (dromaderilor) şi camelidelor

0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia ovinelor şi caprinelor
-producţia de lapte de oaie şi capră neprelucrat
-producţia de lână brută (nespălată)

Această clasă exclude:
-servicii de tuns al oilor pe bază de plată sau contract, vezi 0162
-procesarea laptelui, vezi 1051
-prelucrarea lânii, vezi 1011

0146 Creşterea porcinelor

0147 Creşterea păsărilor
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia păsărilor domestice :
-pui, curci, raţe, gâşte, bibilici, etc.
-producţia de ouă din avicultură
-activităţi ale incubatoarelor de păsări
Această clasă exclude:
-producţia de pene sau puf, vezi 1012

0149 Creşterea altor animale
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia animalelor semi-domesticite şi a altor animale: păsări (cu excepţia păsărilor domestice), struţi şi emu, insecte, reptile, iepuri şi alte animale cu blană
-producţia de piei cu blană, piei de reptile sau de păsări provenite din activitatea fermelor
-creşterea viermilor de mătase şi obţinerea gogoşilor de viermi de mătase, moluştelor, melcilor în fermă etc.
-creşterea albinelor şi producţia de miere şi ceară de albine
-creşterea animalelor de companie (cu excepţia peştilor): pisici, câini, hamsteri, păsări (de exemplu papagali),
etc.
-creşterea altor animale

Această clasă exclude:
-producţia de piei provenite din activităţi de vânătoare, vezi 0170
-creşterea broaştelor, crocodililor, viermilor marini, vezi 0321, 0322
-activităţi ale crescătoriilor de peşte, vezi 0321, 0322
-dresarea animalelor de companie, vezi 9609
-creşterea şi reproducţia păsărilor domestice, vezi 0147

Coduri CAEN clasa 013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire

013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Această clasă include producţia tuturor materialelor vegetative pentru înmulţirea plantelor, inclusiv butaşi, lăstari, răsaduri şi puieţi pentru înmulţirea directă sau pentru a crea un stoc de altoire, în care se altoieşte butaşul selecţionat, pentru plantare în vederea producţiei.
Această clasă include:
-creşterea materialului săditor
-creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare
-creşterea plantelor pentru bulbi, tuberculi şi rădăcini; butaşi şi lăstari; miceliu de ciuperci
-operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor cu excepţia celor pentru arbori de pădure
Această clasă exclude:
-cultivarea plantelor pentru producerea de seminţe, vezi 011; 012
-operaţiuni de îngrijire/curăţare a arborilor din pădure, vezi 0210

Coduri CAEN clasa 012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente

012 Cultivarea plantelor permanente

Această grupă include cultivarea plantelor perene, adică plante care durează mai mult de două sezoane de cultură, fie uscându-se după fiecare sezon, fie crescând în mod continuu. Este inclusă, de asemenea, cultivarea acestor plante în scopul producerii de seminţe.

0121 Cultivarea strugurilor
Această clasă include:
-cultivarea viţei de vie pentru struguri de vin şi struguri de masă
Acestă clasă exclude:
-fabricarea vinului, vezi 1102

0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
Această clasă include:
-cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale:
-ananas
-avocado
-banane
-curmale
-mango
-papaya
-smochine
-alte fructe tropicale şi subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice
Această clasă include:
-cultivarea citricelor:
-grapefruit şi pomelo
-lămâi şi lămâi verzi
-portocale
-tangerine, mandarine şi clementine
-alte fructe citrice

0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
Această clasă include:
-cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase:
-mere
-caise
-cireşe şi vişine
-piersici şi nectarine
-pere şi gutui
-prune şi porumbe
-alte fructe seminţoase şi sâmburoase

0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
Această clasă include:
-cultivarea arbuştilor fructiferi şi a căpşunilor
-afine
-agrişe
-căpşuni
-coacăze
-kiwi
-zmeură
-alte fructe de tip: căpşuni, fragi, mure, etc.
-cultura fructelor pentru seminţe
-cultivarea nuciferelor comestibile:
-alune
-castane
-fistic
-migdale
-nuci
-alte nucifere
-cultivarea altor pomi şi arbuşti fructiferi

Această clasă exclude:
-cultivarea nucilor de cocos, vezi 0126

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
Această clasă include:
-cultura fructelor oleaginoase:
-nuci de cocos
-măsline
-palmieri producători de ulei
-alte fructe oleaginoase
Această clasă exclude:
-cultivarea de soia, arahide, precum şi a altor plante cu seminţe oleaginoase, vezi 0111

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
Această clasă include:
-cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor:
-cafea
-ceai
-maté
-cacao
-alte plante pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
Această clasă include:
-cultivarea condimentelor şi plantelor aromatice perene şi neperene:
-piper (piper sop.)
-ardei iute (capsicum sop.)
-nucşoară şi cardamom
-anason, fenicul şi chimen
-scorţişoară (canella)
-cuişoare
-ghimbir
-vanilie
-hamei
-alte condimente şi plante aromatice
-cultivarea plantelor medicinale şi narcotice

0129 Cultivarea altor plante permanente
Această clasă include:
-creşterea arborilor de cauciuc
-creşterea pomilor de Crăciun
-creşterea arborilor pentru extragerea sevei
-creşterea plantelor pentru împletituri

Coduri CAEN clasa 011 – Cultivarea plantelor nepermanente

011 Cultivarea plantelor nepermanente

Această grupă cuprinde creşterea plantelor neperene, adică plante care nu durează de la un sezon agricol la următorul, inclusiv cultivarea acestor plante în scopul producţiei de seminţe.

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Această clasă include toate formele de cultivare în câmp a cerealelor, a plantelor leguminoase şi oleaginoase.
Cultivarea acestor plante este adesea combinată în cadrul unităţilor agricole.
Această clasă include:
-cultivarea cerealelor:
-grâu
-porumb
-sorg
-orz şi orzoaică
-secară
-ovăz
-mei
-alte cereale n.c.a.
-cultivarea plantelor leguminoase:
-fasole
-bob
-năut
-mazăre
-linte
-lupin
-alte plante leguminoase
-cultivarea plantelor cu seminţe oleaginoase:
-soia
-bumbac pentru seminţe
-ricin
-in pentru seminţe
-muştar
-rapiţă
-şofrănel
-susan pentru seminţe
-floarea soarelui
-arahide
-alte oleaginoase

Această clasă exclude:
-cultivarea orezului, vezi 0112
-cultivarea porumbului dulce, vezi 0113
-cultivarea porumbului furajer, vezi 0119
-cultivarea fructelor oleaginoase, vezi 0126

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Această clasă include:
-cultivarea legumelor frunzoase:
-anghinare
-sparanghel
-varză
-conopidă şi broccoli
-lăptucă şi cicoare
-spanac
-alte legume frunzoase
-cultivarea legumelor pentru fructe
-castraveţi şi castraveciori
-vinete
-tomate
-pepeni verzi
-pepeni galbeni
-alte soiuri de pepeni şi legume pentru fructe
-cultivarea legumelor rădăcinoase (inclusiv bulboase sau tuberculi)
-morcovi
-napi
-usturoi
-ceapă (inclusiv ceapă franţuzească)
-praz şi alte legume aliacee
-alte legume rădăcinoase, cu bulbi sau tuberculi
-cultivarea ciupercilor şi trufelor
-cultivarea legumelor pentru producerea de seminţe, inclusiv seminţe de sfeclă de zahăr şi alte tipuri de sfeclă
-cultivarea sfeclei de zahăr
-cultivarea altor legume
-cultivarea de rădăcinoase şi tuberculi cum sunt:
-cartofi
-cartofi dulci
-manioc
-igname
-alte rădăcinoase şi tuberculi

Această clasă exclude:
-cultura ardeiului iute (capsicum sop.) şi a altor plante aromatice şi condimente, vezi 0128
-cultura miceliului de ciuperci, vezi 0130

0114 Cultivarea trestiei de zahăr
Această clasă exclude:
-cultura sfeclei de zahăr, vezi 0113

0115 Cultivarea tutunului
Această clasă exclude prelucrarea tutunului, vezi 1200

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre
Această clasă include:
-cultivarea bumbacului
-cultivarea iutei
-cultivarea inului şi a cânepei
-cultivarea altor plante pentru fibre

0119 Cultivarea altor plante nepermanente
Această clasă include cultura celorlalte plante neperene:
-rădăcinoase pentru nutreţ, trifoi, lucernă şi a altor plante furajere similare
-culturi pentru sămânţă de sfeclă (exclusiv seminţe de sfeclă de zahăr) şi seminţe de plante furajere
-flori
-producţia de flori de tăiat şi boboci de flori
-culturi pentru seminţe de flori

Această clasă exclude:
-cultivarea plantelor aromatice, condimentelor şi a plantelor medicinale neperene, vezi 0128

Codurile CAEN explicate. Clasificarea CAEN

Sectiunea A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Sectiunea B – INDUSTRIA EXTRACTIVA

 • 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
 • 06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
 • 07 Extractia minereurilor metalifere
 • 08 Alte activitati extractive
 • 09 Activitati de servicii anexe extractiei

Sectiunea C – INDUSTRIA PRELUCRATOARE

 • 10 Industria alimentara
 • 11 Fabricarea bauturilor
 • 12 Fabricarea produselor din tutun
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
 • 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
 • 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
 • 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgica
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport
 • 31 Fabricarea de mobila
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a.
 • 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

Sectiunea D – PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

 • 35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

Sectiunea E – DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

 • 36 Captarea, tratarea si distributia apei
 • 37 Colectarea si epurarea apelor uzate
 • 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
 • 39 Activitati si servicii de decontaminare

Sectiunea F – CONSTRUCTII

 • 41 Constructii de cladiri
 • 42 Lucrari de geniu civil
 • 43 Lucrari speciale de constructii

Sectiunea G – COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

 • 45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor
 • 46 Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete
 • 47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

Sectiunea H – TRANSPORT SI DEPOZITARE

 • 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte
 • 50 Transporturi pe apa
 • 51 Transporturi aeriene
 • 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
 • 53 Activitati de posta si de curier

Sectiunea I – HOTELURI SI RESTAURANTE

 • 55 Hoteluri si alte facilitati de cazare
 • 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie

Sectiunea J – INFORMATII SI COMUNICATII

 • 58 Activitati de editare
 • 59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune;inregistrari audio si activitati de editare muzicala
 • 60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
 • 61 Telecomunicatii
 • 62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
 • 63 Activitati de servicii informatice

Sectiunea K – INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

 • 64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
 • 65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
 • 66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

Sectiunea L – TRANZACTII IMOBILIARE

 • 68 Tranzactii imobiliare

Sectiunea M – ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

 • 69 Activitati juridice si de contabilitate
 • 70 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta si management
 • 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
 • 72 Cercetare-dezvoltare
 • 73 Publicitate si activitati de studiere a pietei
 • 74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
 • 75 Activitati veterinare

Sectiunea N – ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

 • 77 Activitati de inchiriere si leasing
 • 78 Activitati de servicii privind forta de munca
 • 79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 • 80 Activitati de investigatii si protectie
 • 81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
 • 82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Sectiunea O – ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

 • 84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

Sectiunea P – INVATAMANT

 • 85 Invatamant

Sectiunea Q – SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

 • 86 Activitati referitoare la sanatatea umana
 • 87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
 • 88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare

Sectiunea R – ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

 • 90 Activitati de creatie si interpretare artistica
 • 91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
 • 92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
 • 93 Activitati spotive, recreative si distractive

SECTIUNEA S – ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

 • 94 Activitati asociative diverse
 • 95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
 • 96 Alte activitati de servicii

Sectiunea T – ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE

 • 97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
 • 98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

Sectiunea U – ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

 • 99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

Administrarea societatii comerciale cu raspundere limitata – SRL

Legea prevede că societatea cu răspundere limitată este administrată de unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală [art. 197 alin. (1) din Legea nr. 31/1990].

In condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, asociatul unic poate îndeplini şi calitatea de administrator. Pentru această situaţie, art. 196

In toate cazurile, administratorilor le este interzis, fără autorizarea adunării asociaţilor, să exercite mandatul de administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. De asemenea, le este interzis să exercite acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune [art. 197 alin. (2) din lege].

Interdicţiile de mai sus nu îşi găsesc aplicare în cazul în care administratorii în cauză au autorizarea expresă a adunării asociaţilor.

Modul de lucru al administratorilor la SRL

Spre deosebire de societatea pe acţiuni, legea nu reglementează pentru societatea cu răspundere limitată consiliul de administraţie ca organ colectiv al administratorilor societăţii. Din această cauză se pune problema modului de lucru când prin actul constitutiv sau ulterior sunt numiţi mai mulţi administratori ai societăţii. Dacă prin actul constitutiv s-a stabilit ca administratorii să lucreze împreună, deciziile vor trebui luate în unanimitate, iar în caz de divergenţă vor decide asociaţii în condiţiile art. 76 şi art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Hotararile vor trebui luate în unanimitate, iar în caz de divergenţă vor decide asociaţii în condiţiile art. 76 şi art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de lucru al administratorilor, se vor aplica prevederile art. 1.916 noul cod civil relative la pluralitatea de administratori în societatea civilă. Art. 1.916 noul Cod Civil stipulează „când sunt mai mulţi administratori, fără ca prin împuternicire să se determine puterile fiecăruia sau să fie obligaţi să lucreze împreună, fiecare poate administra singur în interesul societăţii, cu bună-credinţă. Dacă împuternicirea stipulează să lucreze împreună, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare fără ceilalţi, chiar dacă aceştia ar fi în imposibilitate de a acţiona”.

Atribuţiile administratorilor

Ca în orice altă societate comercială, administratorii societăţii cu răspundere limitată vor exercita toate operaţiunile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului societăţii. Exercitarea atribuţiilor este circumstanţiată de restricţiile prevăzute de lege şi actul constitutiv.

în condiţiile prevăzute la art. 197 alin. (3), se impune soluţia potrivit căreia reprezentarea societăţii cu răspundere limitată aparţine administratorului care a fost desemnat în acest scop prin actul constitutiv sau prin decizia adunării asociaţilor. Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit care administrator are puterea de reprezentare a societăţii, legea prezumă că dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator [art. 197 alin. (3) şi art. 75 din Legea nr. 31/1990].

In sfârşit, se reţine că art. 198 din Legea nr. 31/1990 obligă administratorii să ţină un registru al asociaţilor care să cuprindă: numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecăruia asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale şi orice altă modificare privitoare la acestea.

 

BLOG ACTE FIRMA BUCURESTI