Cesiune parti sociale

Cesiune parti sociale
Cesiune parti sociale

CESIUNE PARTI SOCIALE. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, într-o astfel de ipoteză, nu se aduce atingere caracterului intuita personae al societăţii. Cu toate acestea, cesiunea părţilor sociale nu poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutiv. Se înţelege că, dacă prin actul constitutiv sunt stabilite anumite condiţii de informare ori de transmitere a părţilor sociale, acestea vor trebui respectate. Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii [art. 203 alin. (1) din lege). Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului.

CESIUNE PARTI SOCIALE. Incepand din anul 2010 cand guvernul Emil Boc a dat ordonanta 54/2010 pentru combaterea evaziunii fiscale, cesiunea partilor sociale se face in doua etape (doua dosare). Prima etapa consta in depunerea la registrul comertului a deciziei asociatului unic/hotararii adunarii generale dupa care se asteapta intre 30 si 40 de zile publicarea acesteia in Monitorul Oficial si eventuala opozitie depusa de ANAF in cazul in care firma are datorii. Daca ANAF depune opozitia la registrul comertului cesiunea partilor sociale nu se mai poate face decat prin majorarea capitalului social si cooptarea noului asociat in firma iar dupa admiterea acestui prim dosar si inscrierea mentiunilor in registrul comertului se poate depune un nou dosar de retragere a asociatului/tilor din firma.

TARIFE REGISTRUL COMERTULUI

 • pentru etapa I – 104 sau 156 sau 208 lei tariful de publicare in Monitorul Oficial Partea IV-a a actului modificator (in functie de numarul de caractere)
 • pentru etapa a II a – 52 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial a notificarii privind depunerea actului constitutiv la registrul comertului.

TARIFUL NOSTRU

 • 500 lei ambele etape
 • NU PERCEPEM TARIFE SUPLIMENTARE PENTRU CONSULTANTA, REDACTARE ACTE, INTOCMIRE DOSAR SAU DEPLASARE LA REGISTRUL COMERTULUI

Acte necesare cesiune parti sociale

 • Cererea de inregistrare mentiuni (original);
 • Dovada publicării in Monitorul Oficial a hotărârii adunării generale a asociaţilor/ deciziei asociatului unic;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ decizia asociatului unic)
 • Actul constitutiv actualizat, în original;
 • Contractul de cesiune, în original;
 • Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice şi, după caz, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociaţi
 • In cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune, se vor depune, după caz: certificatul de deces şi certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească irevocabilă care atestă această calitate (copii);
 • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 • Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 • Daca noul/ii asociati sunt persoane fizice de origine straina, declaratia pe propria raspundere ca respectiva persoana nu este inregistrata fiscal in Romania si ca nu are datorii fiscale catre statul roman.

Serviciile noastre

 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru viitorii asociati;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.