Acasă Coduri CAEN Codurile CAEN explicate. Clasificarea CAEN

Codurile CAEN explicate. Clasificarea CAEN

CLASIFICAREA ACTIVITATILOR DIN ECONOMIA NATIONALA. CODURILE CAEN EXPLICATE

DISTRIBUIȚI

Sectiunea A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

Sectiunea B – INDUSTRIA EXTRACTIVA

 • 05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
 • 06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale
 • 07 Extractia minereurilor metalifere
 • 08 Alte activitati extractive
 • 09 Activitati de servicii anexe extractiei

Sectiunea C – INDUSTRIA PRELUCRATOARE

 • 10 Industria alimentara
 • 11 Fabricarea bauturilor
 • 12 Fabricarea produselor din tutun
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
 • 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
 • 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
 • 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgica
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport
 • 31 Fabricarea de mobila
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a.
 • 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

Sectiunea D – PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

 • 35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat

Sectiunea E – DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE

 • 36 Captarea, tratarea si distributia apei
 • 37 Colectarea si epurarea apelor uzate
 • 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
 • 39 Activitati si servicii de decontaminare

Sectiunea F – CONSTRUCTII

 • 41 Constructii de cladiri
 • 42 Lucrari de geniu civil
 • 43 Lucrari speciale de constructii

Sectiunea G – COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

 • 45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor
 • 46 Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete
 • 47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor

Sectiunea H – TRANSPORT SI DEPOZITARE

 • 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte
 • 50 Transporturi pe apa
 • 51 Transporturi aeriene
 • 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi
 • 53 Activitati de posta si de curier

Sectiunea I – HOTELURI SI RESTAURANTE

 • 55 Hoteluri si alte facilitati de cazare
 • 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie

Sectiunea J – INFORMATII SI COMUNICATII

 • 58 Activitati de editare
 • 59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune;inregistrari audio si activitati de editare muzicala
 • 60 Activitati de difuzare si transmitere de programe
 • 61 Telecomunicatii
 • 62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei
 • 63 Activitati de servicii informatice

Sectiunea K – INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

 • 64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii
 • 65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
 • 66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii

Sectiunea L – TRANZACTII IMOBILIARE

 • 68 Tranzactii imobiliare

Sectiunea M – ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

 • 69 Activitati juridice si de contabilitate
 • 70 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta si management
 • 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica
 • 72 Cercetare-dezvoltare
 • 73 Publicitate si activitati de studiere a pietei
 • 74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice
 • 75 Activitati veterinare

Sectiunea N – ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT

 • 77 Activitati de inchiriere si leasing
 • 78 Activitati de servicii privind forta de munca
 • 79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 • 80 Activitati de investigatii si protectie
 • 81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri
 • 82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

Sectiunea O – ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

 • 84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

Sectiunea P – INVATAMANT

 • 85 Invatamant

Sectiunea Q – SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA

 • 86 Activitati referitoare la sanatatea umana
 • 87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare
 • 88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare

Sectiunea R – ACTIVITATI DE SPECTACOLE, CULTURALE SI RECREATIVE

 • 90 Activitati de creatie si interpretare artistica
 • 91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale
 • 92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
 • 93 Activitati spotive, recreative si distractive

SECTIUNEA S – ALTE ACTIVITATI DE SERVICII

 • 94 Activitati asociative diverse
 • 95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc
 • 96 Alte activitati de servicii

Sectiunea T – ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE

 • 97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
 • 98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

Sectiunea U – ACTIVITATI ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

 • 99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale
DISTRIBUIȚI