Cooptare asociat nou prin majorarea capitalului social

Cooptare asociat nou
Cooptare asociat nou

Cooptare asociat nou. Cooptarea unui asociat sau a mai multor asociati este operatiunea juridica prin care o terta persoana sau mai multe dobandesc calitatea de asociat in firma. Asociat intr-o societate comerciala poate fi orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din orice alta tara.

Cooptare asociat nou. Denumirea de asociat este o denumire generică pentru orice persoană care participă la constituirea unei societăţi comerciale. In cadrul anumitor forme societare, se utilizează însă anumite denumiri specifice: acţionar (în cazul SA) sau acţionari comanditari, respectiv acţionari comanditaţi (în cazul SCA), ori asociat comanditar, respectiv asociat comanditat (în cazul SNC). Prin subscrierea capitalului social, asociatul dobândeşte drept de vot în cadrul adunărilor asociaţilor, drept la dividende, dreptul de a ataca hotărârile nelegale sau ne statutare ale adunării asociaţilor, dreptul de a solicita analizarea operaţiunilor din gestiunea societăţii, dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dreptul de adresa întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii.

Cooptare asociat nou. Asociatul este obligat să verse aportul subscris în termenele prevăzute de lege, să îşi exercite drepturile cu bună credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi asociati. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociatii în societatea în nume colectiv şi asociatii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociati. Acţionarii, asociatii comanditari, precum şi asociatii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris (art. 3 din Legea nr. 31/1990).

TARIFE REGISTRUL COMERTULUI COOPTARE ASOCIAT NOU PRIN MAJORARE DE CAPITAL SOCIAL

 • 52 lei taxa de publicare in Monitorul Oficial a notificarii privind depunerea Actului Constitutiv Actualizat la registrul comertului;
 • 52 sau 104 sau 156 sau 208 sau etc. taxa de publicare in Monitorul Oficial a actului modificator (depinde de nr. de caractere al actului);

TARIFUL NOSTRU

 • 250 lei

Acte necesare cooptare asociat nou in firma

 • Actul modificator (Decizia asociatului unic sau Hotarearea adunarii generale a asociatilor);
 • Dovada depunerii capitalului social de catre noul/noii asociati (original);
 • Actul constitutiv actualizat al societatii cu noile modificari (original);
 • Declaratie/ii in forma autentica pe propria raspundere cum ca persoana / persoanele care doresc sa devina asociati, indeplinesc aceasta calitate;

Serviciile noastre

 • Redactarea actului modificator (Decizie asociat unic sau Hotararea adunarii generale a asociatilor);
 • Redactarea actului constitutiv actualizat;
 • Completarea cererii tip pentru inregistrarea mentiunii de cooptare asociat in registrul comertului
 • Obtinerea cazierului fiscal pentru noul/noii asociati;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • Consultanta gratuita.