Act constitutiv

    ACT CONSTITUTIV - manifestare de voinţă exprimată în formă scrisă a unor persoane fizice sau juridice de a infiinta o societate comercială. Actul constitutiv conţine informaţii privind identitatea asociaţilor, denumirea societăţii, forma juridică, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social, clauze privind drepturile şi obligaţiile asociaţilor, clauze privind controlul gestiunii societăţii, durata societăţii, partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi, sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe, modul de dizolvare şi lichidare al societăţii, precum şi alte clauze convenite de asociaţi. Actul constitutiv trebuie să îndeplinească anumite condiţii de fond şi de formă prevăzute de lege.

     

    DISTRIBUIȚI