Infiintare firma SRL

Infiintare firma
Infiintare firma

Societatea comercială este o persoană juridică – subiect de drept autonom – având scop lucrativ şi fiind formată din cel puţin două persone care se invoiesc să pună ceva in comun pentru a desfaşura acte si fapte de comerţ si a imparţi foloasele rezultate ( art.1491 al Codului Civil). 

Infiintarea unei firme (de cele mai multe ori SRL) este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate. Forma de organizare in societate cu raspundere limitata pe scurt SRL este cea mai folosita forma juridica la infiintarea unei societati comerciale.

Asociaţii societăţii cu răspundere limitată pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Numărul maxim al asociaţilor societăţii cu răspundere limitată este de 50 de asociaţi (art. 12 din Legea nr. 31/1990). Legea permite înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată şi de către un singur asociat, persoană fizică sau persoană juridică.

REGIMUL FISCAL AL FIRMELOR DE TIP SRL

Infiintare firma. Incepand cu anul 2016 plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere va creşte de la 65.000 de euro, aşa cum este în prezent, la 100.000 de euro. Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere va realiza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%. Calculul şi plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintrele limitele prevăzute anterior.

Infiintare SRL. Din 2016 va fi reglementat pentru microîntreprinderi un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.
Microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

  • cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
  • cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
  • cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

Infiintare firma. In ceea ce priveste regimul TVA firmele noi nu pot opta de la inmatricularea in registrul comertului pentru a deveni platitor de TVA. Acest aspect al fiscalitatii TVA il vom aborda intr-un articol separat.

TARIFE REGISTRUL COMERTULUI

 • 31,5 lei – taxa de publicare in Monitorul Oficial Partea IV-a a Extrasului rezolutiei persoanei desemnate
 • 0 lei – rezervarea denumirii firmei

TARIFUL NOSTRU

 • 200 lei infiintare SRL cu asociat unic
 • 250 lei – intre 2 si 4 asociati
 • 300 lei de la 5 asociati in sus
 • NU PERCEPEM TARIFE SUPLIMENTARE PENTRU CONSULTANTA, REDACTARE ACTE, INTOCMIRE DOSAR SAU DEPLASARE LA REGISTRUL COMERTULUI

Acte necesare infiintare firma SRL

 • Cerere de inregistrare – formular;
 • Copii ale actelor de identitate asociati, administratori;
 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Declaratie privind indeplinirea calitatii de asociat respectiv administrator;
 • Specimenul de semnatura legalizat;
 • Copii ale actelor de proprietate ale locatiei unde va fi nou sediu social;
 • Contractul pentru sediu social – comodat, inchiriere, etc.;
 • Declaratia model I sau II – depinde de caz;
 • Actul constitutiv;
 • Fisa fiscala;

Serviciile noastre

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Redactarea contractului pentru sediul social;
 • Completarea tuturor formularelor;
 • Consultanta gratuita;
 • Intocmirea dosarului;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;
 • Ridicarea actelor;