INFIINTARE FIRMA SRL

Acte necesare si conditii infiintare societate cu raspundere limitata
Infiintare firma SRL

INFIINTARE FIRMA. CONDITII SI ACTE NECESARE

Societatea comercială este o persoană juridică – subiect de drept autonom – având scop lucrativ şi fiind formată din cel puţin două persone care se invoiesc să pună ceva in comun pentru a desfaşura acte si fapte de comerţ si a imparţi foloasele rezultate ( art.1491 al Codului Civil).

Infiintarea unei firme (de cele mai multe ori SRL) este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate. Forma de organizare in societate cu raspundere limitata pe scurt SRL este cea mai folosita forma juridica la infiintarea unei societati comerciale.

INFIINTARE FIRMA. Asociaţii societăţii cu răspundere limitată pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Numărul maxim al asociaţilor societăţii cu răspundere limitată este de 50 de asociaţi (art. 12 din Legea nr. 31/1990). Legea permite înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată şi de către un singur asociat, persoană fizică sau persoană juridică.

OFERIM GAZDUIRE SEDIU SOCIAL

REGIMUL FISCAL AL FIRMELOR DE TIP SRL

INFIINTARE FIRMA. Incepand cu anul 2016 plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere va creşte de la 65.000 de euro, aşa cum este în prezent, la 100.000 de euro. Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere va realiza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%. Calculul şi plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintrele limitele prevăzute anterior.

INFIINTARE SRL. Din anul 2016 este reglementat pentru microîntreprinderi un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.
Microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şI 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

  • cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
  • cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
  • cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

Vor beneficia de reduceri de impozit mai multe categorii de agenti economici care se incadreaza din punct de vedere fiscal la microintreprinderi.

In Codul fiscal adoptat in septembrie 2015, prin Legea 227/2015, impozitul pentru microintreprinderi ramanea la 3% pe venituri, cu exceptia firmelor nou infiintate, care beneficiau de un impozit de numai 1%, pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii firmei. Prevederile se aplica daca, in cadrul unei perioade de 48 de luni de la data inregistrarii, microintreprinderea nu se afla in urmatoarele situatii:

– lichidarea voluntara prin hotararea adunarii generale, potrivit legii;
dizolvarea fara lichidare, potrivit legii;
inactivitate temporara, potrivit legii;
– declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;
majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati;
– actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.

Totodata, la acest capitol, noua ordonanta mareste plafonul pana la care firmele pot fi considerate microintreprinderi, astfel incat sa poata plati impozit pe venit de maximum 3%, in loc de impozit pe profit de 16%.

REGIMUL TVA LA INFIINTARE FIRMA

Infiintare firma. In ceea ce priveste regimul TVA firmele noi nu pot opta de la inmatricularea in registrul comertului pentru a deveni platitor de TVA. Acest aspect al fiscalitatii TVA il vom aborda intr-un articol separat.

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA

 • Cerere de inregistrare – formular;
 • Copii ale actelor de identitate asociati, administratori;
 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Declaratie privind indeplinirea calitatii de asociat respectiv administrator;
 • Specimenul de semnatura legalizat;
 • Copii ale actelor de proprietate ale locatiei unde va fi nou sediu social;
 • Contractul pentru sediu social – comodat, inchiriere, etc.;
 • Declaratia model I sau II – depinde de caz;
 • Actul constitutiv;
 • Fisa fiscala;

SERVICII OFERITE

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Rezervarea denumirii firmei
 • Redactarea contractului pentru sediul social;
 • Completarea tuturor formularelor;
 • Consultanta gratuita;
 • Intocmirea dosarului;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;
 • Ridicarea actelor;