INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Acte necesare si conditii infiintare intreprindere individuala

INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului. Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice.

O intreprindere individuala poate avea angajati cu contract de munca si poate colabora cu alti intreprinzatori. Astfel, potrivit OUG nr. 44/2008, titularul unei intreprinderi individuale, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit.

REGIMUL FISCAL AL INTREPRINDERII INDIVIDUALE

Titularul unei intreprinderi individuale trebuie sa plateasca catre stat atat impozit pe venit, cat si contributii de asigurari sociale la sistemul public de pensii si la cel de sanatate. Daca intreprinderea individuala are angajati cu contract individual de munca, atunci trebuie platite impozite si contributii si pentru acestia. Impozitul pe venit al intreprinderii individuale se stabileste prin aplicarea cotei de 16% asupra veniturilor impozabile. In sistemul real (contabilitatea in partida simpla), titularul intreprinderii individuale va determina venitul impozabil ca diferenta intre incasari (venituri) si platile efectuate (cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri), iar evidenta acestora se realizeaza prin Registrul-Jurnal de incasari si Plati. Daca titularul intreprinderii individuale opteaza pentru impunerea fiscala in regim de norma de venit, atunci trebuie sa stie ca aceasta norma reprezinta un estimat de venit stabilit de organul fiscal pe baza unor criterii specificate de normele metodologice (de exemplu: vadul comercial si clientela, varsta contribuabililor, timpul afectat desfasurarii activitatii, starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului, desfasurarea activitatii intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat). In functie de acest estimat se determina impozitul de plata.

ACTE NECESARE INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALA

 • Cererea de înregistrare, original – formular;
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere model 1 sau 2;
 • Actul de idenitate al titularului intreprinderii individuale;
 • Declarație pe propia răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca intreprindere individuala;
 • Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru;
 • Specimenul de semnătură ;
 • Copii de pe actele de studii ale titularului intreprinderii individuale;
 • Acordul asociatiei de locatari/proprietari in cazul in care sediul profesional al intreprinderii individuale se stabileste la bloc;
 • contract de comodat sau de inchiriere pentru sediul social;
 • fisa de inregistrare fiscala – formular ONRC;

SERVICII OFERITE

 • redactarea actului constitutiv;
 • rezervarea denumirii;
 • redactarea contractului pentru sediul social;
 • rezervarea denumirii firmei
 • completarea tuturor formularelor;
 • consultanta gratuita;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor;