Acasă Modificare firma Infiintare punct de lucru

Infiintare punct de lucru

PUNCTUL DE LUCRU AL SOCIETATII. INFIINTARE PUNCT DE LUCRU

DISTRIBUIȚI

Infiintare punct de lucru. Desfăşurarea unei activităţi comerciale impune existenţa şi folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în funcţie de obiectul comerţului, bunuri precum: local, mobilier, mărfuri, instalaţii, brevete de invenţii etc. Toate aceste bunuri destinate realizării activităţii comerciale formează fondul de comerţ sau punctul de lucru al societatii comerciale.

PUNCTUL DE LUCRU

Punctul de lucru poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei şi implicit, obţinerii de profit.

Punctul de lucru cuprinde acele bunuri pe care le reclamă desfăşurarea activităţii comerciale avute în vedere de către comerciant. Deci, fondul de comerţ nu are o compoziţie unitară, ci una variată, în funcţie de specificul activităţii comerciantului. Totodată, compoziţia punctului de lucru nu este fixă, ci variabilă; elementele fondului de comerţ se pot modifica, în funcţie de nevoile comerţului, însă punctul de lucru continuă să subziste.

CONTACT

Telefon: 0722.942.297
office@acte-firma-bucuresti.ro

ACTE NECESARE INFIINTARE PUNCT DE LUCRU

  • Cererea de înregistrare (original) – formular;
  • Declaraţia – tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că: persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3); persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (modei 3);
  • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);
  • La înfiinţare, dovezile privind sediile secundare, (copie);
  • La desfiinţare, certificatul constatator de autorizare a activităţii
  • Daca este cazul acordul asociatiei de locatari / proprietari

SERVICIILE NOASTRE LA OPERATIUNEA DE INFIINTARE PUNCT DE LUCRU

  • redactarea actului modificator prin care s-a decis infiintarea sau desfintarea punctului de lucru;
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea la registrul comertului;
  • ridicarea actelor