RADIERE FIRMA SRL

Acte necesare si conditii radiere firma
Radiere firma

RADIERE FIRMA SRL

Dupa publicarea in Monitorul Oficial partea a IV-a a actului modificator de dizolvare a societatii trebuie sa treaca intre 40 si 45 de zile pana la depunerea dosarului de radiere a firmei.

In tot acest rastimp de 45 de zile, creditorii firmei sau statul prin ANAF pot depune opozitie in cazul in care firma are datorii. Daca se inregistreaza in aceste 45 de zile o opozitie la hotararea de dizolvare a firmei, firma nu mai poate fi radiata din registrul comertului decat dupa ce se face dovada ca aceste datorii ale firmei s-au platit.

ACTE NECESARE
RADIERE FIRMA

 • Balanta de lichidare a firmei pe zero;
 • Certificatul de atestare fiscala pe zero emis de ANAF de pe raza teritoriala unde se afla sediul firmei;
 • Bilantul de lichidare al firmei pe zero;
 • Actul modificator prin care s-a hotarat dizolvarea;
 • Procesul verbal al adunarii generale prin care se aproba bilantul de lichidare sau decizia asociatului unic;
 • Cererea de radiere a firmei (formular O.N.R.C.);
 • Imputernicire din partea societatii

SERVICII OFERITE

 • intocmirea procesului verbal de aprobare a bilantului;
 • intocmirea actului modificator de dizolvare;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.