Schimbare administrator firma

Schimbare administrator firma
Schimbare administrator firma

Schimbare administrator firma. Administratorul este persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generală.

Incompatibilitatea cu functia de administrator

Schimbare administrator firma. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, pentru infracţiunile de bancrută, gestiune frauduloasă şi delapidare prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 (art. 731 Legea 31/1990). Primii administratori ai societăţilor comerciale sunt desemnaţi prin actul constitutiv la infiintarea firmei.

ACTE FIRMA BUCURESTI

Tel: 0720.782.331
office@acte-firma-bucuresti.ro

Numele (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Mesaj