Acasă Modificare firma Schimbare administrator firma

Schimbare administrator firma

SCHIMBARE ADMINISTRATOR FIRMA. MODUL DE LUCRU AL ADMINISTRATORILOR

DISTRIBUIȚI
Schimbare administrator firma
Schimbare administrator firma

Schimbare administrator firma. Administratorul este persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generală.

INCOMPATIBILITATEA CU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR

Schimbare administrator firma. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, pentru infracţiunile de bancrută, gestiune frauduloasă şi delapidare prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 (art. 731 Legea 31/1990). Primii administratori ai societăţilor comerciale sunt desemnaţi prin actul constitutiv la infiintarea firmei.

MODUL DE LUCRU AL ADMINISTRATORILOR

Schimbare administrator firma. Spre deosebire de societatea pe acţiuni, legea nu reglementează pentru societatea cu răspundere limitată consiliul de administraţie ca organ colectiv al administratorilor societăţii. Din această cauză se pune problema modului de lucru când prin actul constitutiv sau ulterior sunt numiţi mai mulţi administratori ai societăţii. Dacă prin actul constitutiv s-a stabilit ca administratorii să lucreze împreună, deciziile vor trebui luate în unanimitate, iar în caz de divergenţă vor decide asociaţii în condiţiile art. 76 şi art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Schimbare administrator firma. Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de lucru al administratorilor, se vor aplica prevederile art. 1.916 noul cod civil relative la pluralitatea de administratori în societatea civilă. Art. 1.916 noul Cod Civil stipulează „când sunt mai mulţi administratori, fără ca prin împuternicire să se determine puterile fiecăruia sau să fie obligaţi să lucreze împreună, fiecare poate administra singur în interesul societăţii, cu bună-credinţă. Dacă împuternicirea stipulează să lucreze împreună, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare fără ceilalţi, chiar dacă aceştia ar fi în imposibilitate de a acţiona”.

CONTACT

TELEFON: 
0722.942.297
office@acte-firma-bucuresti.ro

ACTE NECESARE SCHIMBARE ADMINISTRATOR

 • Cererea de înregistrare (original) – formular;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original);
 • Specimenul de semnatura al noului administrator dat in fata unui notar public;
 • Actul constitutiv actualizat;

SERVICIILE NOASTRE LA OPERATIUNEA DE SCHIMBARE ADMINISTRATOR

 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.