Acasă Fiscalitate Start-up Nation: Ce fel de afaceri primesc finantare

Start-up Nation: Ce fel de afaceri primesc finantare

START-UP NATION 2017. CE FEL DE AFACERI PRIMESC FINANTARE?

DISTRIBUIȚI
Societati comerciale
Societati comerciale

Start-up Nation. Prin intermediul programului România Start-up Nation se vor finanța 10.000 de întreprinderi nou-înființate, cu un ajutor nerambursabil de cel mult 44.000 de euro. În cadrul acestei linii de finanțare, antreprenorii vor fi nevoiți să acopere TVA-ul și alte cheltuieli neeligibile. Normele metodologice de implementare sunt publicate în dezbatere publică.

Start-up Nation. În data de 22 februarie 2017, Agenția pentru implementarea programelor și proiectelor derulate de întreprinderi mici și mijlocii (AIPPIMM) a publicat pe site-ul propriu, în dezbatere publică, normele metodologice de aplicare ale programului Start-up Nation România, ce sunt incluse într-un proiect de hotărâre de Guvern.

Start-up Nation. Conform procedurii, doar întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 vor putea depune cereri de finanțare pentru un ajutor financiar nerambursabil de cel mult 44.000 de euro, reprezentând 100% din valoarea eligibilă a proiectului. Beneficiarii vor suporta, din fonduri proprii, valoarea neeligibilă a proiectului, dar și toate sumele ce vor depăși ajutorul maxim acordat.

Start-up Nation. Regiunile eligibile pentru implementarea proiectelor sunt zonele urbane și regiunile mai puțin dezvoltate, cu excepția Regiunii București – Ilfov.

Start-up Nation. În cadrul acestei linii de finanțare sunt eligibile activitățile de producție, industria creativă, serviciile și comerțul. De exemplu, se vor putea cere bani pentru fabricarea pâinii, a prăjiturilor, a ceaiului, a cafelei, a îmbrăcăminții, a materialelor de construcție și a electronicelor. Alte activități pentru care se va putea obține finanțare sunt repararea mașinilor, comerțul cu alimente în cantități mari, transportul de mărfuri, asistența medicală sau chiar activitățile de înfrumusețare.

Start-up Nation. În funcție de domeniile de activitate ale solicitanților, AIPPIMM va acorda următorul punctaj:

 • activitățile de producție vor fi punctate cu 30 de puncte;
 • industriile creative vor primi 25 de puncte;
 • serviciile vor beneficia de 20 de puncte;
 • comerțul va fi punctat cu 15 puncte.

Întreprinderile pot solicita un sprijin financiar nerambursabil de cel mult 44.000 de euro, bani care vor fi utilizați pentru acoperirea unor cheltuieli precum:

 • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare;
 • cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
 • autoutilitare, cu excepția autovehiculelor de teren;
 • echipamente IT și aplicațiile software necesare funcționării optime a acestora;
 • mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;
 • chiriile pentru spațiile de lucru, pentru desfășurarea activității economice;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului în limita a 10.000 de lei, doar dacă socitatea nu deține o pagină proprie de internet;
 • active necorporale;
 • curs de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, ce va fi urmat de către asociatul sau administratorul societății, în limita a 4.500 de lei, fără TVA;
 • consultanță pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, dar nu mai mult de 8.000 de lei fără TVA.

Următoarele cheltuieli vor fi suportate integral de firme:

 • TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile detaliate mai sus;
 • utilajele second-hand;
 • achiziția de clădiri și spații de producție;
 • achiziția de spații cu funcție locativă;
 • achiziția în leasing a mijloacelor fixe.

sursa