Acasă Juridic Formele de organizare a societatilor comerciale

Formele de organizare a societatilor comerciale

TIPURI DE SOCIETATI COMERCIALE

DISTRIBUIȚI
Tipuri de societati comerciale
Tipuri de societati comerciale

Potrivit dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 31/1990, societăţile comerciale se pot constitui în una dintre următoarele forme: societatea în nume colectiv; societatea în comandită simplă: societatea pe acţiuni; societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată. Aşa cum s-a subliniat în doctrină, deosebirile dintre cele cinci forme juridice ale societăţii comerciale au drept criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii.

– societatea în nume colectiv este acea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor;
– societatea în comandită simplă este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor;
– societatea pe acţiuni este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acţionarii răspund numai în limita aportului lor;
– societatea în comandită pe acţiuni este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor;
societatea cu răspundere limitată este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaţii răspund numai în limita aportului lor. Legea nr. 31/1990 (art. 13) reglementează societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, dar aceasta este considerată o varietate a societăţii cu răspundere limitată, iar nu o formă distinctă de societate comercială.

Enumerarea formelor juridice ale societăţii comerciale este limitativă, concluzie ce se desprinde din cuprinsul art. 2 al Legii nr. 31/1990 care foloseşte exprimarea „societăţile comerciale se vor constitui în una din următoarele forme Interpretarea textului de lege impune soluţia potrivit căreia dispoziţia legii este imperativă .

Cu prilejul constituirii, asociaţii pot alege oricare din cele cinci forme ale societăţii comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990. Pe parcurs, asociaţii pot decide schimbarea societăţii dintr-o formă juridică în altă formă juridică (spre exemplu schimbarea societăţii cu răspundere limitată în societate pe acţiuni şi invers). Forma juridică a societăţii trebuie prevăzută în actul constitutiv (art. 7 şi 8 din Legea nr. 32/1990).

La alegerea formei juridice a societăţii comerciale contribuie factori precum natura operaţiunilor comerciale ce urmează a fi exercitate, întinderea capitalului social, numărul asociaţilor etc. se pot constitui şi funcţiona exclusiv sub forma societăţii pe acţiuni (art. 287 din O.U.G. nr. 99/2006 şi art. 11 din Legea nr. 32/2000).