Act constitutiv actualizat

5553

Act constitutiv actualizat. Modificarea actului constitutiv al societatii comerciale este operaţiunea prin care asociaţii unei societăţi comerciale aduc modificări pactului societar consacrat în actul constitutiv iniţial.

Modificarea actului constitutiv

Actul constitutiv poate fi modificat astfel: i) prin hotărâre a adunării generale a asociaţilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului (în ipoteza în care au fost delegate acestor organe competenţe în acest sens, conform art. 114 Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale); ii) prin hotărârea instanţei judecătoreşti, atunci când se dispune excluderea sau retragerea pe cale judiciară a unui asociat în cazul societăţilor de persoane sau SRL; într-o asemenea situaţie, instanţa este obligată să dispună şi cu privire la structura participării la capitalul social a asociaţilor rămaşi.

Când este necesară foarma autentică a actului constitutiv actualizat?

Forma autentică a actului modificator adoptat de asociaţi este obligatorie atunci când are ca obiect: i) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren; ii) modificarea formei juridice a societăţii într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă; iii) majorarea capitalului social prin subscripţie publică (art. 204 Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale).

Actul constitutiv actualizat la societatea pe actiuni

In cazul SA, acţionarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre priveşte: schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societăţii în străinătate, schimbarea formei societăţii, fuziunea sau divizarea societăţii (art. 134 Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale). In cazul SRL, asociatul se poate retrage din societate dacă nu este de acord cu modificările aduse actului constitutiv, în măsura în care această posibilitate este prevăzută de actul constitutiv [art. 194 alin. (2) Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale].