Administrator al societatii comerciale

2233

Administrator al societăţii comerciale, persoana fizică sau persoana juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generală.

Interdictii la detinerea functiei de administrator

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, pentru infracţiunile de bancrută, gestiune frauduloasă şi delapidare prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 (art. 731 Legea 31/1990).

Desemnarea administratorilor

Primii administratori ai societăţilor comerciale sunt desemnaţi prin actul constitutiv. Astfel, în situaţia societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată actul constitutiv trebuie să cuprindă asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat, iar în cazul societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni trebuie să cuprindă datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere, puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat precum şi clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administraţie sau modul de stabilire a acestui număr (art. 7 şi art. 8 din Legea 31/1990).

Datele de indentificare ale administratorilor

Prin datele de identificare ale administratorului se înţelege: pentru persoanele fizice -numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia; pentru persoanele juridice –denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile (art. 81 Legea 31/1990). In situaţia constituirii societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică adunarea constitutivă are obligaţia de a numi primii membri ai consiliului de administraţie (art. 28 Legea 31/1990).