Clasificarea activitatilor din economia națională – Nomenclatorul CAEN

1269
Nomenclatorul CAEN

Nomenclatorul CAEN reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică națională a activităților economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la “unități statistice“, cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producție, factori de producție, formarea de capital și tranzacțiile financiare) ale acestor unități.

Nomenclatorul CAEN este structurat pe secțiuni. Iată care sunt acestea:

 • SECTIUNEA A – Agricultura, silvicultura si pescuit
 • SECTIUNEA B – Industria extractiva
 • SECTIUNEA C – Industria prelucratoare
 • SECTIUNEA D – Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat
 • SECTIUNEA E – Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare
 • SECTIUNEA F – Constructii
 • SECTIUNEA G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor
 • SECTIUNEA H – Transport si depozitare
 • SECTIUNEA I – Hoteluri si restaurante
 • SECTIUNEA J – Informatii si comunicatii
 • SECTIUNEA K – Intermedieri financiare si asigurari
 • SECTIUNEA L – Tranzactii imobiliare
 • SECTIUNEA M – Activitati profesionale, stiintifice si tehnice
 • SECTIUNEA N – Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport
 • SECTIUNEA O – Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
 • SECTIUNEA P – Învatamant
 • SECTIUNEA Q – Sanatate si asistenta sociala
 • SECTIUNEA R – Activitati de spectacole, culturale si recreative
 • SECTIUNEA S – Alte activitati de servicii
 • SECTIUNEA T – Activitati ale gospodariilor private si calitate de angajator de personal casnic; activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu
 • SECTIUNEA U – Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale