Codurile CAEN – SECTIUNEA B – Industria extractiva

1121
Coduri CAEN industria extractiva
Coduri CAEN industria extractiva

Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune şi minereuri), lichidă (ţiţei) sau gazoasă (gaze naturale). Extracţia se poate realiza prin diferite metode, cum sunt mineritul în subteran sau la suprafaţă, exploatarea puţurilor, exploatarea zăcămintelor aflate în mări şi oceane, etc.

Această secţiune include activităţi suplimentare ce au drept scop prepararea materialelor brute pentru comercializare, de exemplu, concasarea, măcinarea, curăţarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor, lichefierea gazelor naturale şi aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operaţiuni sunt adesea efectuate de unităţile care au extras resursele şi /sau de alte unităţi situate în apropiere. Activităţile extractive sunt clasificate în diviziuni, grupe şi clase în funcţie de principalul mineral produs. Diviziunile 05, 06 se refera la extragerea combustibililor fosili (cărbune, lignit, ţiţei, gaze); diviziunile 07, 08 se referă la extragerea minereurilor metalifere, diverse minerale şi produse de mină.

Unele operaţiuni tehnice din această secţiune, care privesc, în special, extracţia hidrocarburilor, pot fi efectuate pentru terţe părţi de către unităţi specializate, ca servicii industriale, acestea regăsindu-se în diviziunea 09.

Această secţiune exclude:
-prelucrarea materialelor extrase, vezi secţiunea C (Industria Prelucrătoare)
-utilizarea materialelor extrase fără o transformare ulterioară pentru construcţii, vezi secţiunea F (Construcţii)
-îmbutelierea apelor din izvoare naturale şi a apelor minerale din izvoare şi puţuri, vezi 1107
-sfărâmarea, măcinarea sau alte prelucrări a pământurilor, rocilor şi mineralelor, efectuate independent de
activitaţile extractive, vezi 239
-colectarea, epurarea şi distribuţia apei, vezi 3600
-pregătirea terenului (amplasamentului) pentru extracţie, vezi 4312
-prospecţiuni geofizice, geologice şi de supraveghere (observare) seismica, vezi 7112

05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior

Extracţia combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul în subteran sau la suprafaţă şi include operaţiuni (de exemplu sortarea, curăţarea, compactarea şi alte operaţiuni necesare transportului etc.) care conduc la obţinerea unui produs ce poate fi comercializat.
Nu include cocsificarea (vezi 1910), serviciile anexe extracţiei cărbunelui sau lignitului (vezi 0990) sau fabricarea brichetelor (vezi 1920).

051 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
Această clasă include:
-extracţia cărbunelui superior: mineritul în subteran sau la suprafaţă, inclusiv extracţia prin metode de lichefiere
-curăţarea, calibrarea, sortarea, pulverizarea, compactarea (etc.) cărbunelui pentru îmbunătăţirea calităţii,
facilitarea transportului sau depozitarii
Această clasă include de asemenea:
-recuperarea cărbunelui superior din zăcăminte de culm (praf de cărbune)

Această clasă exclude:
-extracţia cărbunelui inferior, vezi 0520
-extracţia turbei, vezi 0892
-activităţi de servicii anexe extracţiei cărbunelui superior, vezi 0990
-foraje de testare pentru extracţia cărbunelui, vezi 0990
-activitati ale cuptoarelor de cocs care produc combustibili solizi, vezi 1910
-prelucrarea cărbunelui superior in forma de brichete, vezi 1920
-lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracţiei cărbunelui, vezi 4312

052 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
Această clasă include:
-extracţia lignitului (cărbune brun): extracţia în subteran sau la suprafaţă, inclusiv extracţia prin metode de
lichefiere
-spălarea, deshidratarea, pulverizarea, compactarea lignitului pentru îmbunătăţirea calităţii, facilitarea
transportului sau depozitarii

Această clasă exclude:
-extracţia cărbunelui superior, vezi 0510
-extracţia turbei, vezi 0892
-activităţi de servicii anexe extracţiei cărbunelui inferior, vezi 0990
-foraje de testare pentru extracţia cărbunelui, vezi 0990
-prelucrarea cărbunelui inferior în formă de brichete, vezi 1920
-lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracţiei cărbunelui, vezi 4312

06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

Această diviziune include producţia de ţiţei brut, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi nisipuri petrolifere, producţia gazelor naturale şi recuperarea hidrocarburilor lichide. Această diviziune include activităţile de exploatare şi/sau dezvoltarea câmpurilor de ţiţei si gaze. Asemenea activităţi pot include săparea şi echiparea puţurilor, punerea în funcţiune a separatoarelor, a agenţilor dezemulsionanţi, a echipamentului de decantare a mâlului şi conductelor de colectare a ţiţeiului brut din teren; precum şi toate celelalte activităţi pe care le implica pregătirea ţiţeiului şi a gazelor naturale, până în momentul expedierii din zona producătoare.

Această diviziune include producţia de ţiţei, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi nisipuri petrolifere, producţia gazelor şi hidrocarburilor lichide, prin gazeificare, lichefiere şi piroliza cărbunelui, în locaţiile miniere.

Această diviziune exclude:
-servicii anexe în domeniul extracţiei ţiţeiului şi gazelor naturale, executate pe bază de tarif sau contract, vezi 0910
-activitatea de explorare a puţurilor de extracţie a ţiţeiului şi gazelor naturale, vezi 0910
-forajul şi sondajul experimental, vezi 0910
-rafinarea produselor petroliere, vezi 1920
-lucrările de prospecţiuni geofizice, geologie şi de supraveghere seismică, vezi 7112

061 Extracţia petrolului brut

0610 Extracţia petrolului brut
Această clasă include:
-extracţia petrolului brut
Această clasă include de asemenea:
-extracţia şisturilor bituminoase sau petroliere şi a gudronului
-producţia de ţiţei brut din şisturi şi nisipuri bituminoase
-prelucrarea în vederea obţinerii petrolului brut : decantare, desalinizare, deshidratare, degazeificare, etc.

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii anexe extracţiei de petrol şi gaze naturale, vezi 0910
-activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol si gaze naturale, vezi 0910
-fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi 1920
-recuperarea gazelor de petrol lichefiate obţinute din rafinarea petrolului, vezi 1920
-transportul prin conducte, vezi 4950

062 Extracţia gazelor naturale

0620 Extracţia gazelor naturale
Această clasă include:
-producţia de hidrocarburi gazoase brute (gaze naturale)
-extracţia gazelor lichefiate
-decantarea şi separarea fracţiilor de hidrocarburi lichide
-desulfurarea gazelor
Această clasă include de asemenea:
-extracţia hidrocarburilor lichide obţinute prin lichefiere sau piroliză

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii anexe extracţiei de petrol şi gazelor naturale, vezi 0910
-activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol şi gaze naturale, vezi 0910
-recuperarea gazelor de petrol lichefiate obţinute din rafinarea petrolului, vezi 1920
-producerea gazelor industriale, vezi 2011
-transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi 4950

07 Extracţia minereurilor metalifere

Această diviziune include extracţia minereurilor metalifere, efectuată prin extracţia în subteran sau la suprafaţă, pe fundul mării etc. Sunt incluse de asemenea operaţiunile de preparare şi îmbogăţire, cum sunt spargerea, măcinarea, spălarea, uscarea, sinterizarea, calcinarea sau percolarea minereurilor, operaţiile de separare gravitaţională sau prin flotaţie.

Această diviziune exclude:
-prăjirea piritelor de fier, vezi 2013
-producţia de oxid de aluminiu, vezi 2442
-operarea furnalelor, vezi diviziunea 24

071 Extracţia minereurilor feroase

0710 Extracţia minereurilor feroase
Această clasă include:
-extracţia minereurilor feroase
-îmbogăţirea şi aglomerarea minereurilor feroase

Această clasă exclude:
-extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinei (cu excepţia prăjirii), vezi 0891

072 Extracţia minereurilor metalifere neferoase

Această grupă include extracţia minereurilor neferoase.

0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
Această clasă include:
-extracţia minereurilor de uraniu şi thoriu
-concentrarea minereurilor de uraniu şi thoriu
-fabricarea hexaflorurii de uraniu (yelow cake)
Această clasă exclude:
-îmbogăţirea minereurilor de uraniu şi thoriu, vezi 2013
-producţia de uraniu metalic din pehblende sau alte minereuri, vezi 2446
-topirea şi rafinarea uraniului, vezi 2446

0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
Această clasă include:
-extracţia şi prepararea minereurilor neferoase (exclusiv uraniu şi thoriu):
-aluminiu (bauxită), cupru, plumb, zinc, staniu, mangan, crom, nichel, cobalt, molibden, tantal, vanadiu etc.
-metale preţioase: aur, argint, platină

Această clasă exclude:
-extracţia şi prepararea minereurilor de uraniu şi thoriu, vezi 0721
-producţia oxidului de aluminiu, vezi 2442
-producţia matelor de cupru sau nichel, vezi 2444, 2445

08 Alte activităţi extractive

Această diviziune cuprinde, alături de activitatea de extracţie din exploatări, activităţile de dragare a depozitelor aluvionare, de spargere (sfărâmare) a rocilor şi utilizare a nămolurilor saline. Produsele sunt utilizate in special în construcţii (ex. nisip, piatră, etc.), în producţia de materiale (ex. argila, gips, calcar etc.), în industria produselor chimice etc.

Această diviziune nu cuprinde prelucrarea (excepţie spargerea, rectificarea, tăiere, curăţirea, uscarea, separarea şi amestecarea) mineralelor extrase.

081 Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
Această clasă include:
-extracţia, curăţirea şi tăierea grosieră a pietrei ornamentale şi pentru construcţii, ca marmura, granit, gresie etc.
-spargerea şi zdrobirea pietrei ornamentale şi pentru construcţii
-extragerea, zdrobirea şi spargerea pietrei calcaroase
-extracţia ghipsului şi anhidritei calcaroase
-extracţia cretei şi a dolomitei necalcinate

Această clasă exclude:
-extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale, vezi 0891
-producţia de dolomita calcinata, vezi 2352
-tăierea, modelarea şi finisarea pietrei în afara carierelor, vezi 2370

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Această clasă include:
-extracţia şi dragarea nisipului utilizat în industrie, a nisipului pentru construcţii şi a pietrişului
-spargerea şi zdrobirea pietrişului
-extracţia argilei, argilei refractare şi a caolinului

Această clasă exclude:
-extracţia nisipurilor bituminoase, vezi 0610

089 Alte activităţi extractive n.c.a.

0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
Această clasă include:
-extracţia fosfaţilor naturali şi a sărurilor naturale de potasiu
-extracţia sulfului în stare nativă
-extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinei, cu excepţia prăjirii
-extracţia sulfaţilor şi carbonaţilor naturali de bariu (baritina), a boraţilor naturali, a sulfaţilor naturali de
magneziu (kieserit)
-extracţia de coloranţi naturali, a fluorinei şi altor minerale utilizate ca surse de substanţe chimice
Această clasă include de asemenea:
-extracţia de guano

Această clasă exclude:
-extracţia sării, vezi 0893
-prăjirea piritelor feroase, vezi 2013
-fabricarea îngrăşămintelor chimice şi a compuşilor de azot, vezi 2015

0892 Extracţia şi aglomerarea turbei
Această clasă include:
-extracţia turbei
-aglomerarea turbei pentru îmbunătăţirea calităţii, facilitarea transportului sau a depozitării

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii anexe extracţiei turbei, vezi 0990
-fabricarea brichetelor de turbă, vezi 1920
-fabricarea pământului de grădină, amestec de turbă, pământ natural, nisipuri, argilă, îngrăşăminte minerale,
vezi 2015
-fabricarea articolelor din turbă, vezi 2399

0893 Extracţia sării
Această clasă include:
-extracţia sării din subteran, inclusiv prin dizolvare şi pompare
-producerea sării prin evaporarea apei de mare sau a altor ape saline
-spargerea, purificarea şi rafinarea sării de către producător

Această clasă exclude:
-prelucrarea sării în sare comestibilă, de exemplu sare iodată, vezi 1084
-producţia de apă potabilă prin evaporarea apei saline, vezi 3600

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.
Această clasă include:
-extracţia diverselor minerale şi materiale:
-materiale abrazive, azbest, pudre de siliciu fosil, grafit natural, steatit (talc), feldspat etc.
-asfalt natural, roci asfaltice si bitum solid natural;
-pietre preţioase, cuarţ, mică etc.

09 Activităţi de servicii anexe extracţiei

Această diviziune cuprinde servicii specializate anexe extracţiei, furnizate pe bază de tarif sau contract. Sunt incluse servicii de explorare prin metode de prospecţiuni tradiţionale, cum ar fi prelevarea mostrelor (probelor) şi efectuarea de observaţii geologice, precum şi forarea, forajul de testare şi reforarea puţurilor atât pentru petrol cât şi pentru zăcămintele de minerale feroase sau neferoase. Alte servicii specifice cuprind construirea fundaţiilor puţurilor de petrol şi gaze, cimentarea coloanei puţurilor de petrol şi gaze, curăţarea, perforarea şi pistonarea puţurilor de petrol şi gaze, drenarea şi pomparea minelor, servicii de eliminare a suprasarcinii în mine etc.

091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
Această clasă include:
-activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, efectuate pe bază de tarif sau contract:
-servicii de explorare în legătură cu extracţia petrolului sau a gazelor, de exemplu metode de prospectare tradiţionale, ca efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări
-forare direcţională şi reforare: “foraj la suprafaţă”; ridicarea, repararea şi demontarea sondelor;
-cimentarea învelişului de la puţurile de petrol şi gaze; servicii de pompare; astuparea şi abandonarea puţurilor etc.
-lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate la locul extracţiei
-servicii de drenare şi pompare, pe bază de tarif sau contract
-forare de proba (test) în legătură cu extracţia petrolului sau a gazelor
Această clasă include de asemenea:
-servicii de lupta împotriva incendiilor în terenurile petroliere şi de gaze naturale

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii efectuate de unităţile de exploatare (extracţie) a terenurilor petroliere sau de gaze naturale, vezi 0610, 0620
-repararea specializată a utilajelor pentru extracţie, vezi 3312
-lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate în afara locului de extracţie, vezi 5221
-prospecţiuni geofizice, geologice şi de supraveghere seismică, vezi 7112

099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
Această clasă include:
-activităţi de servicii anexe pe bază de tarif sau contract, pentru activităţile extractive din diviziunile 05, 07 şi 08
-servicii de explorare, de exemplu metode tradiţionale de prospectare, cum ar fi prelevarea mostrelor şi
efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări
-servicii de drenare şi pompare, pe bază de tarif sau contract
-servicii de forare şi sondare
Această clasă exclude:
-activitatea de exploatare a minelor sau carierelor pe bază de contract sau tarif, vezi diviziunea 05, 07 sau 08
-repararea specializată a utilajului pentru extracţie, vezi 3312
-servicii de prospecţiuni geofizice, pe bază de tarif sau contract, vezi 7112