Codurile CAEN – SECTIUNEA C – Industria prelucratoare

1427
Coduri CAEN industria prelucratoare
Coduri CAEN industria prelucratoare

Industria prelucrătoare include transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanţelor sau componentelor în produse noi, deşi aceasta nu poate fi folosită ca un criteriu universal pentru definirea prelucrării (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deşeurilor).

Materialele, substanţele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum şi ale altor activităţi din industria prelucrătoare. Modificarea substanţială, refacerea sau reconstrucţia bunurilor este în general considerată drept prelucrare. Unităţile angajate în industria prelucrătoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau oţelării şi folosesc în mod curent maşini acţionate electric şi echipamente de manipulare a materialelor. Unităţile care transformă materialele sau substanţele în produse noi, manual sau la domiciliul lucrătorului, şi care comercializează către public produsele obţinute în aceleaşi locaţii, cum sunt brutăriile şi croitoriile de comandă, sunt incluse, de asemenea, în această secţiune.

Unităţile de prelucrare pot:
-prelucra materialele proprii
-sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii
-deţine drepturile legale asupra produselor, dar sub-contractă întregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu)
-desfăşura procese de prelucrare în cadrul sub-contractelor mai sus menţionate.

Produsul obţinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul că este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, în sensul că va deveni materia primă pentru prelucrări ulterioare. De exemplu, produsul rafinării aluminei este materie primă în producţia primară a aluminiului; aluminiul primar constituie materia primă a producţiei de sârmă din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia primă pentru fabricarea produselor obţinute din sârmă. Fabricarea componentelor specializate şi a părţilor/pieselor de schimb, a accesoriilor şi anexelor la maşini şi echipamente este, de regulă, clasificată în aceeaşi clasă ca şi fabricarea maşinii şi echipamentului cărora sunt le sunt destinate piesele de schimb şi accesoriile.

Fabricarea de componente şi piese de schimb nespecializate ale maşinilor şi echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roţi dinţate, rulmenţi cu role, este clasificată în clasa de prelucrare corespunzătoare fără a lua în considerare maşina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole. Totuşi fabricarea componentelor şi accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusă în grupa 222. Activitatea de asamblare a părţilor componente ale unui produs este considerată prelucrare.

Aceasta include atât asamblarea produselor din producţie proprie cât şi asamblarea componentelor provenind de la terţi. Recuperarea deşeurilor, adică prelucrarea deşeurilor în materii prime secundare este clasificată în grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Deşi poate implica transformări fizice sau chimice, această activitate nu este considerată a fi o parte a industriei prelucrătoare. Scopul primordial al acestor activităţi este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deşeurilor. Şi ele sunt prin urmare clasificate în secţiunea C (Captarea şi distribuţia apei; salubritate, administrarea deşeurilor, activităţi de decontaminare). Totuşi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificată în industria prelucrătoare, chiar dacă aceste procese utilizează deşeuri ca materii prime. De exemplu, producţia de argint din deşeuri de film este considerată a fi un proces de fabricaţie.

Ca o clarificare, următoarele activităţi sunt considerate în CAEN drept industrie prelucrătoare:
-prelucrarea peştelui proaspăt (curăţirea stridiilor, tranşarea peştelui), neefectuată pe o navă de pescuit, vezi 1020
-pasteurizarea şi îmbutelierea laptelui, vezi 1051
-prelucrarea pieilor de animale, vezi 1511
-tratarea lemnului, vezi 1610
-tipărirea şi activităţi conexe, vezi 181
-reşaparea cauciucurilor, vezi 2211
-producţia betonului, vezi 2363
-electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi 2561
-reconstrucţia sau fabricarea (transformarea) maşinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi 2910)

Totodată, există activităţi care, deşi implică uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte secţiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucrătoare).
Ele includ:
-exploatarea forestieră, clasificată în secţiunea A (agricultură, silvicultură şi pescuit);
-tratarea produselor agricole, clasificată în secţiunea A (Agricultură, silvicultură şi pescuit);
-tratarea minereurilor şi a altor minerale, clasificată în secţiunea B (Industria extractivă);
-construcţia de structuri şi operaţiuni de fabricare executate pe şantier, clasificate în secţiunea F (Construcţii);
-activităţi de fragmentare şi redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea
produselor, ca băuturile sau substanţele chimice; sortarea deşeurilor; amestecarea vopselelor la comanda
clientului şi tăierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificată a aceluiaşi produs şi sunt clasificate în secţiunea G (Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor).

10 Industria alimentară

Această diviziune include prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură şi pescuit şi transformarea lor în alimente şi băuturi pentru uzul uman sau animal, şi include producţia diverselor produse intermediare care nu constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea generează adeseori produse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de exemplu piei brute din abatoare sau turte din seminţe oleaginoase, din producţia de ulei).

Această diviziune este organizată pe activităţi aferente diferitelor tipuri de produse: carne, peşte, fructe şi legume, grăsimi şi uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse de panificaţie şi paste făinoase, produse pentru hrana animalelor şi alte produse alimentare. Producţia poate fi efectuată pe cont propriu, precum şi pentru terţe părţi, ca în cazul serviciilor din abatoare.

Această diviziune nu include prepararea de mâncăruri pentru consum imediat (de exemplu în restaurante). Unele activităţi sunt considerate de prelucrare (de exemplu cele efectuate în brutării, patiserii, şi unităţi de preparare a produselor din carne, etc., care îşi vând producţia proprie), chiar dacă există comerţ cu amănuntul prin magazinele proprii ale producătorului. Totuşi acolo unde prelucrarea este minimă şi nu conduce la o transformare reală, unitatea este clasificată la Secţiunea G (Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor).

Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării, este clasificata în diviziunea 56 (Activităţi de servicii de alimentaţie)

Producţia hranei pentru animale prin prelucrarea deşeurilor de la abatoare sau din produse secundare este clasificată în 109, în timp ce prelucrarea deşeurilor de alimente şi băuturi în materii prime secundare este clasificată în 383, iar eliminarea reziduurilor de alimente şi băuturi în 3821.

101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

1011 Producţia şi conservarea cărnii
Această clasă include:
-activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, sortarea sau ambalarea cărnii: vită, porc, miel, iepure, oaie,
etc.
-producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în carcase
-producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, tranşată.
Această clasă include de asemenea:
-sacrificarea şi prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate
-producţia de piei brute şi piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obţinerea lânii de oaie
-producţia de untură şi alte grăsimi comestibile de origine animală
-prelucrarea organelor şi măruntaielor de animale
-producţia de lână trasă

Această clasă exclude:
-producţia grăsimii comestibile de pasăre, vezi 1012
-ambalarea cărnii, vezi 8292

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
Această clasă include:
-activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, prelucrarea sau conservarea cărnii de pasăre
-producţia de carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată si tranşarea acesteia în porţii
-producţia grăsimilor comestibile de pasăre
Această clasă include de asemenea:
-producţia de pene şi puf

Această clasă exclude:
-ambalarea cărnii, vezi 8292

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Această clasă include:
-producţia de carne uscată, sărată sau afumată
-fabricarea preparatelor din carne:
-cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă, etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de preparate refrigerate si a mâncărurilor din carne de pasăre, vezi 1085
-fabricarea supelor conţinând carne, vezi 1089
-comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din carne , vezi 4632
-ambalarea cărnii, vezi 8292

102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
Această clasă include:
-activitatea de preparare şi conservare a peştelui, crustaceelor şi moluştelor şi anume: refrigerarea, congelarea, uscarea, afumarea, sărarea, punerea la saramură, conservarea etc.
-obţinerea de preparate din peşte, crustacee şi moluşte: fileuri de peşte, icre, caviar, înlocuitori de caviar etc.
-producţia de făină de peşte destinată consumului uman sau pentru hrana animalelor
-producţia de făină şi produse solubile din peşte şi din alte animale acvatice, improprii pentru consumul uman
Această clasă include de asemenea:
-activitatea navelor angajate numai în prelucrarea şi conservarea peştelui (nave uzină)
-activitatea de prelucrare a algelor marine

Această clasă exclude:
-activităţile de prelucrare şi conservare a peştelui de către navele angajate în activitatea de pescuit vezi 0311
-activităţile de prelucrare a cărnii de balenă, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011
-producţia de uleiuri şi grăsimi din materii marine, vezi 1041
-fabricarea mâncărurilor din peşte congelat, etc., vezi 1085
-fabricarea supelor de peşte, vezi 1089

103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
Această clasă include:
-prelucrarea şi conservarea cartofilor:
-fabricarea preparatelor din cartofi congelaţi
-fabricarea piureului din cartofi deshidrataţi
-fabricarea snacks-urilor din cartofi
-fabricarea cartofilor pai
-fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi
Această clasă include de asemenea:
-curăţarea (cojirea) industrială a cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
Această clasă include:
-fabricarea sucurilor de fructe sau legume
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea concentratelor din fructe şi legume proaspete

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Această clasă include:
-fabricarea produselor alimentare conţinând în principal fructe sau legume, cu excepţia mâncărurilor gata
preparate sub formă congelată sau de conserve
-activitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet, ambalarea în cutii de conserve etc.
-fabricarea produselor alimentare din fructe şi legume
-fabricarea gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor
-prăjirea nucilor
-fabricarea preparatelor şi pastelor din nuci
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe şi legume, ca de exemplu:
-salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate)
-legume curăţate sau tăiate
-brânză din soia (tofu)

Această clasă exclude:
-fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032
-fabricarea făinii sau prafului din legume uscate, vezi 1061
-conservarea fructelor şi nucilor în zahăr (fructe confiate), vezi 1082
-fabricarea mâncărurilor din legume, vezi 1085
-fabricarea concentratelor artificiale, vezi 1089

104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

Această grupă include fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, brute şi rafinate din materii vegetale sau animale, cu excepţia activităţii de topire sau rafinare a unturii şi a altor grăsimi animale comestibile.

1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
Această clasă include:
-fabricarea uleiurilor vegetale nerafinate de: măsline, soia, palmier, floarea soarelui, bumbac, rapiţă, muştar, in, etc.
-fabricarea făinii sau a pulberii nedegresate din seminţe oleaginoase, nuci sau sâmburi oleaginoşi
-fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de măsline, ulei de soia etc.
-operaţiunile de prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea uleiurilor şi grăsimilor animale necomestibile
-activitatea de extracţie a uleiurilor din peşte şi mamifere marine
-producţia turtelor din seminţe de bumbac şi a altor produse reziduale ale producţiei de ulei

Această clasă exclude:
-obţinerea (topirea) şi rafinarea unturii şi a altor grăsimi animale comestibile, vezi 1011
-fabricarea margarinei, vezi 1042
-măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062
-fabricarea uleiului de porumb, vezi 1062
-producţia de uleiuri esenţiale, vezi 2053
-tratarea uleiului şi a grăsimilor prin procese chimice, vezi 2053

1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
Această clasă include:
-fabricarea margarinei
-fabricarea amestecurilor şi a altor produse tartinabile
-fabricarea grăsimilor combinate pentru gătit

105 Fabricarea produselor lactate

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
Această clasă include:
-prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat şi/sau tratat la temperatură ridicată
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte
-fabricarea smântânii din laptele lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat
-fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit
-fabricarea laptelui sau smântânii în formă solidă
-fabricarea untului
-fabricarea iaurtului
-fabricarea brânzei şi a laptelui bătut
-fabricarea zerului
-fabricarea cazeinei sau lactozei
Această clasă exclude:
-producţia de lapte brut de vacă, vezi 0141
-producţia de lapte brut de oaie, capră, iapă, măgăriţă, cămilă etc., vezi 0143, 0144, 0145
-fabricarea laptelui care nu provine din lăptării şi a înlocuitorilor de brânză, vezi l089

1052 Fabricarea îngheţatei
Această clasă include:
-fabricarea îngheţatei şi a altor produse comestibile asemănătoare îngheţatei cum este sorbetul

Această clasă exclude:
-activităţi ale cofetăriilor specializate în producerea îngheţatei, vezi 5610

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produsele din amidon

Această grupă include activităţile de obţinere a făinii sau a pudrei din cereale sau legume, activităţi de măcinare, curăţare şi glasare a orezului, precum şi activităţi de obţinere a amestecurilor de făinuri sau aluaturi din aceste produse. În această grupă sunt incluse de asemenea activităţile de măcinare umedă a porumbului şi legumelor şi de fabricare a amidonului şi a produselor din amidon.

1061 Fabricarea produselor de morărit
Această clasă include:
-activităţi de morărit: producerea de făină, tărâţe, pudră sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb şi alte cereale
-activităţi de măcinare a orezului: producerea de orez decorticat, măcinat, neted, glasat, semi-fiert sau convertit; producţia de făină din orez
-activităţi de măcinare a legumelor pentru obţinerea de făină sau pulbere din legume uscate, din rădăcini sau
tuberculi, sau din nuci comestibile
-fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun
-fabricarea amestecurilor de făină şi făină mixtă preparată şi a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau cozonac

Această clasă exclude:
-fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi, vezi 1031
-măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062

1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
Această clasă include:
-fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.
-măcinarea umedă a porumbului
-fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, maltozei, inulinei etc.
-fabricarea glutenului
-fabricarea de tapioca şi a înlocuitorilor de tapioca preparaţi din amidon
-fabricarea uleiului de porumb

Această clasă exclude:
-fabricarea lactozei (zahăr din lapte), vezi 1051
-producţia zahărului din trestie sau sfeclă de zahăr, vezi 1081

107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

Această clasă include activitatea de fabricare a produselor de brutărie şi a macaroanelor, tăiţeilor şi a altor
produse similare.

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
Această clasă include:
-fabricarea produselor proaspete de brutărie:
-pâine si alte specialităţi de pâine (chifle)
-produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea produselor de panificaţie uscate, vezi 1072
-fabricarea pastelor făinoase, vezi 1073
-coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi diviziunea 56

1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
Această clasă include:
-fabricarea pişcoturilor, biscuiţilor şi a altor produse de brutărie “uscate”
-fabricarea produselor de patiserie şi a prăjiturilor conservate
-fabricarea produselor pentru gustări (prăjituri de casă, biscuiţi, covrigi etc.), dulci sau sărate

Această clasă exclude:
-fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031

1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
Această clasă include:
-fabricarea pastelor făinoase: macaroane şi tăiţei, fie ca sunt gătite sau umplute
-fabricarea cuş-cuş-ului
-fabricarea produselor din paste făinoase conservate sau congelate
Această clasă exclude:
-fabricarea felurilor de mâncare pregătite din cuş-cuş, vezi 1085
-fabricarea supelor care conţin paste făinoase, vezi 1089

108 Fabricarea altor produse alimentare

Această grupă include activitatea de fabricare a zahărului şi produselor zaharoase, a mâncărurilor preparate, a cafelei, ceaiului şi mirodeniilor, precum şi a produselor alimentare perisabile şi a specialităţilor alimentare.

1081 Fabricarea zahărului
Această clasă include:
-fabricarea sau rafinarea zahărului (sucroză) şi a înlocuitorilor de zahăr din: sucul de trestie de zahăr, sfeclă,
arţar şi palmier
-fabricarea siropurilor de zahăr
-fabricarea melaselor
-fabricarea siropului şi zahărului de arţar

Această clasă exclude:
-fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, a maltozei, vezi 1062

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
Această clasă include:
-fabricarea de cacao, unt de cacao, grăsime de cacao, ulei de cacao
-fabricarea ciocolatei şi a specialităţilor de ciocolată
-fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă
-fabricarea gumei de mestecat
-conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor (fructe confiate)
-fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile

Această clasă exclude:
-fabricarea zahărului din sucroză, vezi 1081

1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
Această clasă include:
-decofeinizarea şi prăjirea cafelei
-fabricarea produselor din cafea:
-cafea măcinată
-cafea solubilă
-extracte şi concentrate din cafea
-fabricarea înlocuitorilor de cafea
-fabricarea amestecurilor de ceai şi maté
-fabricarea extractelor şi preparatelor pe bază de ceai sau mate
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea infuziilor din plante (mentă, verbină, muşeţel etc.)

Această clasă exclude:
-fabricarea inulinei, vezi 1062
-fabricarea băuturilor spirtoase, berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea 11
-prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120

1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
Această clasă include:
-fabricarea mirodeniilor, sosurilor şi condimentelor:
-maioneză
-făină şi pudră de muştar
-muştar preparat etc.
-fabricarea oţetului
Această clasă include de asemenea:
-prelucrarea sării în sare alimentară, de exemplu sare iodată

Această clasă exclude:
-cultivarea mirodeniilor, vezi 0128

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
Această clasă include fabricarea de mâncăruri gata pregătite (adică preparate, condimentate şi gătite). Aceste mâncăruri sunt de obicei ambalate şi etichetate pentru a fi revândute. Această clasă nu include mâncărurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, în restaurante. Pentru a fi considerat un fel de mâncare, preparatul trebuie sa conţină minimum doua ingrediente distincte (fără condimente)
Această clasă include:
-fabricarea mâncărurilor din carne, inclusiv carne de pasăre
-fabricarea mâncărurilor din peşte, inclusiv peşte cu cartofi prăjiţi
-fabricarea mâncărurilor preparate din legume
-fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de specialităţi locale şi naţionale

Această clasă exclude:
-fabricarea mâncărurilor preparate proaspăt sau mâncărurilor cu mai puţin de doua ingrediente, vezi
clasă corespondentă în diviziunea 10
-fabricarea mâncarurilor preparate perisabile, vezi 1089
-vânzarea cu amănuntul, în magazine, a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4711, 4729
-vânzarea cu ridicata a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4638
-activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
Această clasă include:
-fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriţionale speciale:
-lapte praf pentru sugari
-lapte şi alte alimente speciale pentru copii mici
-alimente pentru sugari
-alimente cu aport scăzut şi redus de calorii, pentru controlul greutăţii
-alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale
-alimente cu conţinut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetica fără sodiu
-alimente fără gluten
-alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi
-alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidratilor (diabet)

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de supe şi ciorbe
-fabricarea de miere artificială şi caramel
-fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt:
-sandwich-uri
-pizza proaspătă (necoaptă)
-fabricarea adaosurilor alimentare si a altor produse alimentare
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea drojdiei de bere
-fabricarea extractelor şi sucurilor din carne, peşte, crustacee sau moluşte
-fabricarea laptelui obţinut în afara lăptăriilor şi a înlocuitorilor de brânză
-fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă
-fabricarea concentratelor alimentare artificiale

Această clasă exclude:
-fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe şi legume, vezi 1039
-fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată , vezi 1085
-fabricarea băuturilor spirtoase, a berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea

109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Această clasă include:
-fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, inclusiv concentrate şi suplimente
-pregătirea preparatelor alimentare simple pentru hrana animalelor de fermă
Această clasă include de asemenea:
-activitatea de tratare a deşeurilor de la abatoare pentru a obţine preparate destinate hranei animalelor

Această clasă exclude:
-producţia de făină de peşte pentru hrana animalelor, vezi 1020
-producţia turtelor de seminţe, vezi 1041
-activităţi din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială, de
exemplu seminţe de oleaginoase, vezi 1041, deşeuri din activitatea de morărit, vezi 1061, etc.

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
Această clasă include:
-fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (câini, pisici, păsări, peşti etc.)
Această clasă include de asemenea:
-tratarea deşeurilor de la abatoare pentru producerea de hrană destinată animalelor

Această clasă exclude:
-producţia făinii de peşte pentru hrana animalelor, vezi 1020
-producţia turtelor din seminţe, vezi 1041
-activităţi din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială, de
exemplu seminţe de oleaginoase, vezi 1041, deşeuri din activitatea de morărit, vezi 1061, etc.

11 Fabricarea băuturilor

Această diviziune include fabricarea băuturilor, cum sunt băuturile nealcoolice şi apa minerală, fabricarea
băuturilor alcoolice obţinute în principal prin fermentare, a berii şi vinului şi fabricarea băuturilor alcoolice
distilate.

Această diviziune exclude:
-fabricarea sucurilor din fructe şi legume, vezi 1032
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051
-fabricarea produselor din cafea, ceai şi maté, vezi 1083

110 Fabricarea băuturilor

1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
Această clasă include:
-fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, etc.
-fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat
-amestecarea alcoolurilor distilate
-fabricarea alcoolurilor neutre

Această clasă exclude:
-fabricarea băuturilor alcoolice nedistilate, vezi 1102-1106
-fabricarea alcoolului etilic sintetic, vezi 2014
-fabricarea alcoolului etilic prin fermentare, vezi 2014
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1102 Fabricarea vinurilor din struguri
Această clasă include:
-fabricarea vinului
-fabricarea vinului spumos
-fabricarea vinului din concentrat de must de struguri
Această clasă include de asemenea:
-activitatea de amestecare, purificare şi îmbuteliere a vinului
-fabricarea vinului cu conţinut scăzut de alcool sau fără alcool

Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata ) şi
8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor alcoolice fermentate dar nedistilate: cidru, vin de pere, saké, alte vinuri din fructe
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea hidromelului si a băuturilor combinate care conţin vinuri din fructe

Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi
8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
Această clasă include:
-fabricarea vermutului şi a altor băuturi similare
Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1105 Fabricarea berii
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor din malţ, cum sunt berea, berea neagră
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea berii cu conţinut redus de alcool şi a berii fără alcool

1106 Fabricarea malţului

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor nealcoolice, cu excepţia berii şi vinului fără alcool
-producţia de ape minerale naturale şi alte ape îmbuteliate
-fabricarea băuturilor răcoritoare
-băuturi nealcoolice aromate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape tonice etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de sucuri din fructe şi legume, vezi 1032
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051
-fabricarea produselor din cafea, ceai şi mate, vezi 1083
-fabricarea băuturilor pe bază de alcool , vezi 1101; 1102; 1103; 1104; 1105
-fabricarea vinului fără alcool, vezi 1102
-fabricarea berii fără alcool, vezi 1105
-fabricarea îngheţatei, vezi 1052
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plata sau contract)

12 Fabricarea produselor din tutun

Această diviziune include prelucrarea unui produs agricol, tutunul, într-o formă adecvată consumului final.

120 Fabricarea produselor din tutun

1200 Fabricarea produselor din tutun
Această clasă include:
-fabricarea produselor din tutun şi a produselor din înlocuitori de tutun: ţigarete, tutun de ţigarete, ţigări de foi,
tutun de pipă, tutun de mestecat şi prizat
-fabricarea de tutun “omogenizat” sau “reconstituit”
Această clasă include de asemenea
-punerea la abur şi uscarea tutunului

Această clasă exclude:
-activitatea de cultivare sau prelucrare preliminară a tutunului, vezi 0115, 0163

13 Fabricarea produselor textile

Această diviziune cuprinde activităţile de pregătire şi filare a fibrelor textile, precum şi ţesutul materialelor textile,
finisarea articolelor textile şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, fabricarea articolelor confecţionate din textile, cu
excepţia lenjeriei (de exemplu lenjerie de pat, pături, carpete, cordaje, etc.). Cultivarea fibrelor naturale se regăseşte în diviziunea 01, în timp ce fabricarea fibrelor sintetice reprezintă un proces chimic ce trebuie să fie clasificat în clasa 2060. Fabricarea confecţiilor de îmbrăcăminte se regăseşte în diviziunea 14.

131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
Această clasă include operaţiunile de pregătire a fibrelor şi filarea fibrelor textile. Aceasta se poate realiza din
diverse materii prime ca: mătasea, lâna, alte fire vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă
Această clasă include:
-operaţiuni de pregătire a fibrelor textile:
-bobinarea şi spălarea mătăsii naturale
-degresarea, carbonizarea şi vopsirea lânii
-cardarea şi pieptănarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale şi artificiale)
-filarea şi fabricarea firelor sau fibrelor pentru ţesut sau cusut, pentru comerţ sau pentru prelucrarea
ulterioară
-meliţarea inului
-texturarea, răsucirea şi înmuierea firelor sintetice sau artificiale
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea firelor din celofibră

Această clasă exclude:
-operaţiuni pregătitoare efectuate în combinaţie cu activităţi agricole, vezi 01
-topirea plantelor purtătoare de fibre textile (iută, in, cocos etc.), vezi 0116
-egrenarea bumbacului, vezi 0163
-fabricarea fibrelor şi a cablurilor sintetice şi artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu
rezistenţă mare şi firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060
-fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 2314

132 Producţia de ţesături

1320 Producţia de ţesături
Această clasă cuprinde producţia de ţesături. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca: mătase, lână, alte fibre animale, vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă etc.
Această clasă include:
-fabricarea ţesăturilor tip bumbac, tip lână sau tip mătase, inclusiv din amestecuri sau fibre artificiale sau
sintetice (polipropilenă, etc.)
-fabricarea altor ţesături, prin utilizarea fibrelor şi firelor de in, rafie, cânepă, iută, cât şi a firelor şi
fibrelor speciale
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea stofelor pluşate, a prosoapelor, a voalului, etc.
-fabricarea ţesăturilor imitaţie de blană
-fabricarea ţesăturilor din fibre de sticlă

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341
-fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343
-fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346
-fabricarea materialelor textile neţesute şi fetru, vezi 1349

133 Finisarea materialelor textile

1330 Finisarea materialelor textile
Această clasă include finisarea textilelor şi a articolelor de îmbrăcăminte cum ar fi: albirea, uscarea şi alte
activităţi similare
Această clasă include:
-albirea şi vopsirea fibrelor, firelor, materialelor şi articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
-apretarea, uscarea, expunerea la abur, contracţia prin intrarea la apă (fretarea), repararea, sanforizarea, mercerizarea materialelor şi a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
Această clasă include de asemenea:
-albirea jeans-ilor
-plisarea şi alte lucrări similare efectuate pe materiale textile
-impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbrăcăminte (inclusiv a acelora
achiziţionate de la terţi)
-imprimarea pe articole textile şi de îmbrăcăminte

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cauciucul
reprezintă componenta principală, vezi 2219

139 Fabricarea altor articole textile

Această grupă cuprinde fabricarea produselor realizate din textile, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte, cum sunt: covoare şi carpete, frânghie, ţesături tip panglici, ornamente etc.

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
Această clasă include:
-fabricarea şi prelucrarea metrajelor obţinute prin tricotare sau croşetate:
-materiale pluşate sau flauşate
-materiale tip plasă şi materiale tricotate (pe maşini Raschel sau maşini similare)
-alte materiale tricotate sau croşetate
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea imitaţiilor de blană prin tricotare
Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor tip plasă din dantelă tricotată, obţinută pe maşini Raschel sau maşini similare, vezi 1349
-fabricarea îmbrăcămintei tricotate sau croşetate, vezi 1439

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
Această clasă include:
-fabricarea de articole confecţionate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau croşetate:
-pături, inclusiv pleduri de voiaj
-lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie
-cuverturi, plăpumi de puf, perne, saci de dormit etc.
-fabricarea articolelor pentru decorarea locuinţelor:
-perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de mobilă sau aparate etc.
-prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru ambarcaţiuni, parasolare, huse de automobile etc.
-drapele, steaguri, fanioane etc.
-cârpe de praf, cârpe de vase şi articole similare, veste de salvare, paraşute etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea părţii textile a păturilor electrice
-fabricarea tapiseriilor ţesute manual

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346

1393 Fabricarea de covoare şi mochete
Această clasă include:
-fabricarea de ţesături pentru acoperirea pardoselilor:
-carpete, covoare, mochete, preşuri
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor

Această clasă exclude:
-fabricarea ştergătoarelor şi rogojinilor prin împletirea materialelor, vezi 1629
-fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din plută, vezi 1629
-fabricarea de acoperitoare de podea din materiale dure, ca vinilul, linoleumul, vezi 2223

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
Această clasă include:
-fabricarea de odgoane, sfori, frânghii şi cabluri din fibre sau benzi textile sau materiale similare, fie că sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic
-fabricarea plaselor din sfoară, frânghie sau şnur
-fabricarea produselor din frânghie sau plasă: plase de pescuit, trancheţi textili pentru nave, perne pentru
descărcare, benzi pentru încărcare, frânghii sau cabluri prevăzute cu inele metalice etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea plaselor pentru păr, vezi 1419
-fabricarea odgoanelor din fire metalice, vezi 2593
-fabricarea accesoriilor din plasă pentru pescuitul sportiv, vezi 3230 (mincioguri, juvelnice)

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
Această clasă cuprinde toate activităţile legate de materiale sau produse textile, neincluse în diviziunile 12 sau 13, implicând un mare număr de procese şi o mare varietate de bunuri produse.

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
Această clasă include:
-fabricarea panglicilor înguste, inclusiv materiale constând din urzeală fără bătătură obţinute cu ajutorul unui
adeziv
-fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic
-fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc şi corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau benzilor
textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic
-fabricarea ţesăturilor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezistenţă
-materiale de protecţie, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (ranforsate sau nu cu metal sau alt material), ţesături pentru site, pânză pentru strecurat
-garnituri pentru piese în mişcare

Această clasă exclude:
-fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi impregnate, învelite,
acoperite sau stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul constituent, vezi 2219
-fabricarea plăcilor sau foilor din cauciuc celular sau material plastic combinat cu materiale textile, unde
materialul textil are rol de material de ranforsare (consolidare), vezi 2219, 2221
-fabricarea pânzei din fire metalice, vezi 2593

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de etichete, ecusoane, etc.
-fabricarea de pasmanterie ornamentală: trese, ciucuri, pampoane etc.
-fabricarea fetrului
-fabricarea tulului şi a altor ţesături tip plasă, a dantelei şi broderiilor, în bucăţi, fâşii sau motive
decorative
-fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc pânzat, canava pentru utilizare în pictură, muşama şi materiale textile apretate similare, materiale acoperite cu gumă sau substanţe amilacee
-fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumânări şi pentru lămpi
-fabricarea benzilor de pânză sensibile la presiune
-fabricarea şireturilor din materiale textile
-fabricarea pufurilor pentru pudră

Această clasă exclude:
-fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343
-fabricarea moltonului textil şi a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane, etc., vezi 1722

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Această diviziune cuprinde toate activităţile de croitorie (pentru confecţii de gata sau de comandă), din toate
materialele (de exemplu. piele, ţesături, materiale tricotate şi croşetate etc.), a tuturor articolelor de îmbrăcăminte (de exemplu: haine, lenjerie pentru bărbaţi, femei şi copii; îmbrăcăminte pentru lucru, de oraş sau de purtare, etc.) şi a accesoriilor. Nu se face nici o distincţie între îmbrăcămintea pentru adulţi şi îmbrăcămintea pentru copii, sau între îmbrăcămintea modernă şi cea tradiţională. Diviziunea 14 include de asemenea industria blănurilor (blănuri şi haine de blană).

141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

Această grupă include fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Materialul folosit poate fi de orice fel şi poate fi  acoperit, impregnat sau cauciucat.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele pentru
activităţi industriale, (ca de exemplu: şorţuri de piele pentru sudori)

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 1420
-fabricarea mănuşilor şi căştilor de sport, din piele, vezi 3230
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
Această clasă exclude:
-fabricarea încălţămintei, vezi 1520
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Această clasă include:
-fabricarea altor confecţii din materiale ţesute, tricotate sau croşetate, materiale neţesute etc., pentru bărbaţi,
femei şi copii:
-haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc.
Această clasă include de asemenea:
-croitoria la comandă
-fabricarea unor părţi ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană (cu excepţia articolelor pentru acoperit capul), vezi 1420
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin cusături, ci prin
lipire, vezi 2219, 2229
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug si a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Această clasă include:
-fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, ţesute, tricotate sau croşetate, dantelă etc., pentru bărbaţi, femei şi copii:
-cămăşi, tricouri, izmene, chiloţi, pijamale, cămăşi de noapte, halate de casă, bluze, slipuri, sutiene, corsete, etc.
Această clasă exclude:
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, costumelor de baie, etc.
-fabricarea pălăriilor şi şepcilor
-fabricarea altor accesorii de îmbrăcăminte: mănuşi, cordoane, şaluri, cravate, papioane, fileuri pentru păr etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea articolelor din blană pentru acoperit capul
-fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate
-fabricarea părţilor componente ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:
-fabricarea căştilor pentru sport, vezi 3230
-fabricarea căştilor de protecţie (cu excepţia căştilor pentru sportivi), vezi 3299
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

142 Fabricarea articolelor din blană

1420 Fabricarea articolelor din blană
Această clasă include:
-fabricarea articolelor din blană:
-articole şi accesorii de îmbrăcăminte din blană
-asamblari de blănuri cum sunt: resturile de blană, rondelele, covoraşele, fâşiile din petice de blană etc.
-diverse articole din blană: covoraşe, pufuri (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru lustruire
Industrială

Această clasă exclude:
-producţia de blănuri neprelucrate, vezi 014, 0170
-producţia de piei neprelucrate, vezi 1011
-fabricarea imitaţiilor din blană (materiale cu păr lung obţinute prin ţesere sau tricotare), vezi 1320, 1341
-fabricare pălăriilor din blană, vezi 1419
-fabricarea confecţiilor garnisite cu blană, vezi 1419
-finisarea şi vopsirea blănurilor, vezi 1511
-fabricarea cizmelor şi a pantofilor având părţi din blană, vezi 1520

143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv şosete, ciorapi, ciorapi pantalon

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
Această clasă include:
-fabricare, tricotare sau croşetare şi a altor articole de îmbrăcăminte:
-pulovere, jachete, veste, jerseuri şi articole similare

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341
-fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

Această diviziune cuprinde prepararea şi vopsirea blănurilor, tratarea cu tananţi a pieilor brute şi fabricarea de produse finite din piele. Este inclusă de asemenea fabricarea produselor similare din alte materiale (imitaţie din piele şi înlocuitori din piele), cum ar fi încălţămintea din cauciuc, articolele de voiaj din materiale textile
etc. Produsele fabricate din înlocuitori din piele sunt incluse aici, întrucât realizarea acestora se face în mod similar celor din piele (de exemplu, articole de voiaj) şi sunt produse adesea în aceeaşi unitate.

151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

Această grupă include fabricarea pielii şi a blănurilor şi a produselor obţinute din acestea.

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
Această clasă include:
-tăbăcirea, vopsirea şi finisarea pieilor
-producţia de piei velurate, piei pergament, piei lăcuite sau metalizate
-producţia de piele compozită (din componente)
-răzuirea, finisarea, tăbăcirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea şi vopsirea blănurilor şi a pieilor de
animale cu păr

Această clasă exclude:
-producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii fermelor, vezi 014
-producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii abatoarelor, vezi 1011
-fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 1411
-fabricarea imitaţiilor din piele care nu au la bază piele naturală, vezi 2219, 2229

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
Această clasă include:
-fabricarea de articole de voiaj, genţi de mână şi articole similare din piele, piele compozită sau din orice alt
material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizează aceeaşi tehnologie ca şi pentru piele)
-fabricarea articolelor de harnaşament
-fabricarea cureluşelor de ceas nemetalice (ex. ţesătură, piele, plastic)
-fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită : curele de transmisie, ambalaje etc.
-fabricarea şireturilor de pantofi din piele
-fabricarea bicelor şi cravaşelor pentru cai

Această clasă exclude:
-fabricarea confecţiilor din piele, vezi 1411
-fabricarea mănuşilor şi pălăriilor din piele, vezi 1419
-fabricarea încălţămintei, vezi 1520
-fabricarea şeilor pentru biciclete, vezi 3092
-fabricarea cureluşelor de ceas din metale preţiose, vezi 3212
-fabricarea cureluşelor de ceas din metale comune, vezi 3213
-fabricarea centurilor de siguranţă pentru muncitori şi alte centuri pentru uz profesional, vezi 3299

152 Fabricarea încălţămintei

1520 Fabricarea încălţămintei
Această clasă include:
-fabricarea încălţămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare (cu
excepţiile mai jos prezentate)
-fabricarea componentelor din piele ale încălţămintei: fabricarea căputelor şi a unor părţi ale căputelor, a tălpilor şi branţurilor, tocurilor etc.
-fabricarea de ghetre, jambiere şi articole similare

Această clasă exclude:
-fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, vezi 1419
-fabricarea părţilor din lemn ale încălţămintei (de exemplu tocurile şi calapoadele), vezi 1629
-fabricarea tocurilor şi tălpilor încălţămintei din cauciuc şi a altor părţi ale încălţămintei din cauciuc, vezi 2219
-fabricarea din material plastic a părţilor de încălţăminte, vezi 2229
-fabricarea încălţămintei ortopedice, vezi 3250

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

Această diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt cheresteaua, placajul, furniturile, ambalaje din lemn, podelele, grinzile şi construcţiile prefabricate din lemn.
Procesele de producţie includ operaţii ca: tăierea, rindeluirea, fasonarea, laminarea şi asamblarea produselor din lemn, pornind de la tăierea buştenilor sau de la producerea cherestelei, urmând apoi operaţiuni de prelucrare cu diferite unelte şi utilaje. Cheresteaua sau alte produse fasonate din lemn pot fi de asemenea  rindeluite sau lustruite ulterior şi asamblate în produse finite, cum sunt ambalajele din lemn. Exceptând activitatea de tăiere cu fierăstrăul, această diviziune este structurată în principal, pe baza produselor specifice fabricate.

Această diviziune nu include fabricarea mobilei (310) sau instalarea (montarea) elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii din lemn (4332, 4333, 4339).

161 Tăierea şi rindeluirea lemnului

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Această clasă include:
-tăierea, rindeluirea şi prelucrarea mecanică a lemnului
-fasonarea buştenilor prin debitare, cojire şi aşchiere
-fabricarea traverselor de cale ferată din lemn
-fabricarea podelelor din lemn, neasamblate
-obţinerea talaşului, făinii de lemn, aşchiilor, particulelor de lemn
Această clasă include de asemenea:
-uscarea lemnului
-impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu conservanţi sau alte materiale

Această clasă exclude:
-exploatarea forestieră şi producţia de lemn brut, vezi 0220.
-fabricarea foilor de furnir suficient de subţiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a panourilor, în
obţinerea panelului vezi 1621
-fabricarea şindrilei, a cofrajelor, vezi 1623
-lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi 1629

162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale

Această grupă include fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale, în forme primare sau
produse ambalate

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
Această clasă include:
-fabricarea foilor de furnir, suficient de subţiri pentru a fi folosite la furniruit, la confecţionarea placajului sau în
alte scopuri:
-lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de hârtie sau materiale textile)
-confecţionat în scop decorativ
-fabricarea placajului, a panourilor de furnir şi a plăcilor şi foilor de lemn
-fabricarea de plăci cu aşchii orientate (OSB) şi alte plăci din particule din lemn
-fabricarea plăcilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) şi a altor plăci fibrolemnoase
-fabricarea lemnului densificat
-fabricarea lemnului laminat încleiat, a lemnului furniruit laminat

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
Această clasă include:
-fabricarea lamelor de parchet şi similare, asamblate in panouri

Această clasă exclude:
-fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea produselor din lemn destinate utilizării în industria construcţiilor:
-grinzi, căpriori, suporturi pentru acoperiş
-grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei şi având adausuri metalice
-uşi, ferestre, obloane şi cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, zăvoare etc.
-scări, balustrade
-borduri şi ornamente, şindrilă şi şiţă
-fabricarea de construcţii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca de exemplu: saune
-fabricarea caselor mobile
-fabricarea pereţilor despărţitori din lemn (cu excepţia celor autoportanţi)

Această clasă exclude:
-fabricarea dulapurilor de bucătărie, a bibliotecilor, garderobelor etc. vezi 3101, 3102, 3109
-fabricaţia pereţilor despărţitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
Această clasă include:
-fabricarea lăzilor, cutiilor, containerelor şi ambalajelor similare din lemn
-fabricarea paleţilor, a box paleţilor şi a altor platforme de încărcare
-fabricarea butoaielor, butoiaşelor, putinilor, ciuberelor şi a altor produse de dogărie din lemn
-fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri
Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512
-fabricarea cutiilor din material împletit, vezi 1629

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale
vegetale împletite
Această clasă include:
-fabricarea diverselor produse din lemn ca:
-mânere şi corpuri din lemn pentru unelte, mături, perii, etc.
-şanuri şi stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umeraşe de haine
-ustensile gospodăreşti şi vase de bucătărie din lemn
-statuete şi ornamente, incrustaţii şi intarsii din lemn
-casete pentru bijuterii, tacâmuri şi articole similare
-mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru aţă de cusut şi articole similare din lemn
-alte articole din lemn
-prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate
-fabricarea de articole din plută naturală sau aglomerată, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor
-fabricarea de împletituri şi produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc.
-fabricarea coşurilor şi a împletiturilor din răchită
-buşteni şi pelete pentru foc, făcute din lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu seminţe de
cafea sau de soia
-fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi şi tablouri
-fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri şi calapoade)
-fabricarea de mânere pentru umbrele, bastoane şi alte articole similare
-fabricarea de eboşe pentru prelucrarea pipelor de fumat

Această clasă exclude:
-fabricarea de preşuri din materiale textile, vezi 1342
-fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512
-fabricarea încălţămintei din lemn, vezi 1520
-fabricarea chibriturilor, vezi 2051
-fabricarea carcaselor de ceas, vezi 2652
-fabricarea bobinelor din lemn care sunt părţi ale utilajelor din industria textilă, vezi 2894
-fabricarea mobilei, vezi 310
-fabricarea jucăriilor din lemn, vezi 3240
-fabricarea periilor şi măturilor, vezi 3291
-fabricarea sicrielor, vezi 3299

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

Această diviziune include fabricarea celulozei, hârtiei şi produselor din hârtie reciclată. Activităţile de fabricare a acestor produse sunt grupate împreună deoarece ele constituie o serie de procese integrate pe verticală. Într-o unitate se desfăşoară adesea mai mult de o activitate.

Există în esenţă trei activităţi:
-fabricarea celulozei care implică separarea fibrelor de celuloză de impurităţi din lemn sau obţinerea de celuloză prin topirea hârtiei uzate şi amestecarea acesteia cu mici cantităţi de reactivi pentru a întări legătura dintre fibre
-fabricarea hârtiei implică turnarea celulozei peste o reţea de fibre în mişcare astfel încât să se formeze o foaie continuă. Produsele de papetărie sunt fabricate din hârtie sau alte materiale prin diverse tehnici.
-articolele din hârtie pot fi tipărite (de exemplu: tapetul de hârtie, hârtia de ambalaj pentru cadouri etc.), cu excepţia cazurilor în care tipărirea de informaţii reprezintă scopul principal.

Producţia de celuloză, hârtie şi carton în vrac (masă nedivizată) este inclusă în grupa 171, în timp ce restul claselor includ producţia de hârtie şi produse din hârtie.

171 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

1711 Fabricarea celulozei
Această clasă include:
-fabricarea celulozei albite, semi-albite sau nealbite, prin procese mecanice, chimice (de dizolvare sau nu) sau semi-chimice
-fabricarea celulozei din puful de bumbac rămas după egrenare
-eliminarea cernelii şi fabricarea celulozei din deşeuri de hârtie

1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
Această clasă include:
-fabricarea hârtiei şi a cartonului destinate prelucrării industriale ulterioare
Această clasă include de asemenea:
-prelucrarea suplimentară a hârtiei şi cartonului:
-acoperirea şi impregnarea hârtiei şi cartonului
-fabricarea hârtiei creponate sau plisate
-hârtie fabricată manual
-fabricarea hârtiei de ziar şi a altor hârtii: de tipărit sau scris
-fabricarea de vată celulozică şi a ţesăturilor din fibre de celuloză
-fabricarea hârtiei pentru copiat (carbon sau autocopiantă), în role sau foi mari

Această clasă exclude:
-fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat, vezi 1721
-fabricarea, ulterioară, a articolelor din hârtie, carton sau celuloză, vezi 1722, 1723, 1724, 1729
-fabricarea hârtiei acoperite sau impregnate, acolo unde materialul de acoperire sau impregnare reprezintă
principalul ingredient, vezi clasa de activitate aferentă fabricării materialului de acoperire sau impregnare
-fabricarea hârtiei abrazive, vezi 2391
-fabricarea vestelor de salvare din plută, vezi 3299

172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
Această clasă include:
-fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat
-fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat
-fabricarea ambalajelor din carton, pliabile
-fabricarea ambalajelor din carton solid
-fabricarea altor ambalaje din hârtie şi carton
-fabricarea de saci şi pungi din hârtie
-fabricarea bibliorafturilor şi a articolelor similare

Această clasă exclude:
-fabricarea plicurilor, vezi 1723
-fabricarea articolelor din pastă de hârtie prin turnare sau presare (de exemplu: cofraje pentru
ouă, farfurii din pastă de hârtie ), vezi 1729

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de uz gospodăresc şi igienico-sanitare, din hârtie şi vată celulozică:
-şervetele pentru curăţarea tenului
-batiste, prosoape, şerveţele de masă
-hârtie igienică
-prosoape şi tampoane igienice, scutece si scutece pentru copii
-pahare, farfurii şi tăvi
-fabricarea de vată textilă şi a articolelor din aceasta: prosoape igienice, tampoane etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de vată celulozică, vezi 1712

1723 Fabricarea articolelor de papetărie
Această clasă include:
-fabricarea hârtiei de tipărit şi de scris, gata de întrebuinţare
-fabricarea hârtiei de imprimantă
-fabricarea hârtiei auto-copiatoare, gata de întrebuinţare
-fabricarea hârtiei şablon şi a hârtiei carbon, gata de întrebuinţare
-fabricarea hârtiei de lipit sau adezive gata de întrebuinţare
-fabricarea plicurilor şi a cărţilor poştale
-fabricarea de agende, carnete, registre, formulare pentru evidenţă contabilă şi pentru afaceri ale căror informaţii imprimate nu reprezintă caracteristica principală
-fabricarea cutiilor, mapelor şi truselor de scris care conţin seturi de hârtie

Această clasă exclude:
-tipărirea produselor din hârtie, vezi 181

1724 Fabricarea tapetului
Această clasă include:
-fabricarea tapetului din hârtie şi a altor materiale similare pentru lipit pe pereţi, inclusiv tapete acoperite cu vinil şi tapetul textil

Această clasă exclude:
-fabricarea hârtiei şi cartonului în vrac, vezi 1712
-fabricarea tapetului din material plastic, vezi 2229

1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
Aceasta clasă include:
-fabricarea etichetelor
-fabricarea hârtiei şi a cartonului de filtru
-fabricarea bobinelor, mosoarelor, canetelor, etc. din hârtie şi carton.
-fabricarea cofrajelor de ouă şi a altor produse de ambalat din pastă turnată
-fabricarea cartelelor de hârtie sau carton, utilizate la maşinile de tricotat Jacquard

Aceasta clasă exclude:
-fabricarea cărţilor de joc, vezi 3240
-fabricarea jocurilor şi jucăriilor din hârtie şi carton, vezi 3240

18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

Aceasta diviziune include tipărirea de produse cum sunt : ziare, cărţi, periodice, formulare comerciale, felicitări şi alte materiale şi lucrări anexe cum sunt lucrările de legătorie, serviciile de înregistrare pe suporţi şi digitizarea imaginilor. Activităţile anexe incluse aici sunt parte integrantă a industriei poligrafice şi acestea furnizează aproape întotdeauna un produs (o placă tipografică, o carte legată sau un compact disc ori un fişier) care este parte integrantă a industriei poligrafice.

Procesele utilizate in industria poligrafică includ o mare varietate de metode de transfer a imaginilor de pe un clişeu, ecran sau fişier electronic pe un suport din: hârtie, material plastic, metal, material textil sau lemn. Cele mai utilizate metode de transfer a unei imagini de pe o placă tipografică sau ecran pe un mediu sunt reprezentate de tipărirea litografică, gravare sau tipărirea flexografică. Adesea fişierele de calculator sunt utilizate in scopul acţionării directe a mecanismului de tipărire pentru a crea imaginea sau pentru a fi utilizate de alte tipuri de echipamente (imprimante digitale sau non impact/cu jet). Deşi tipărirea si editarea se pot efectua de către aceeaşi unitate (de exemplu un ziar), aceste activităţi, distincte, sunt tot mai rar efectuate in aceeaşi locaţie. Această diviziune include de asemenea reproducerea înregistrărilor, cum sunt CD-uri, înregistrări video, programe de calculator (software), pe discuri sau benzi, etc.

Aceasta diviziune exclude activităţi de informaţii şi comunicaţii, vezi secţiunea J.

181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi

Această grupa include activităţi de tipărire a ziarelor, cărţilor, publicaţiilor periodice, formularelor comerciale,
felicitărilor şi a altor materiale şi activităţi conexe, ca de exemplu: servicii de legătorie, de reproducere pe clişee sau de reproducere digitală.
Tipărirea poate fi făcută utilizând diferite tehnici şi poate fi efectuată pe diferite materiale.

1811 Tipărirea ziarelor
Această clasă include de asemenea:
-tipărirea altor publicaţii periodice care apar de cel puţin patru ori pe săptămână

Această clasă exclude:
-activităţi de editare, vezi 581
-fotocopierea documentelor, vezi 8219

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
Această clasă include:
-tipărirea revistelor şi a altor publicaţii periodice, care apar mai rar de patru ori pe săptămână
-tipărirea de cărţi şi broşuri, partituri şi manuscrise muzicale, hărţi, atlase, afişe, cataloage publicitare, prospecte şi alte tipărituri publicitare, timbre poştale şi fiscale, bilete de bancă, cecuri şi alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare şi alte imprimate comerciale, produse de papetărie personalizate şi alte imprimate, tipărire efectuată cu ajutorul presei de tipar înalt, a offset-ului, a fotogravurii, a imprimării flexografice, serigrafice şi a altor prese de tipărit, maşini de multiplicat, imprimante de calculator, maşini de tipărit in relief, inclusiv maşini de tipărire rapida
-tipărirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticlă, metal, lemn si ceramică
Materialul tipărit poseda dreptul de reproducere (copyright).
Această clasă include de asemenea:
-tipărirea de etichete şi plăcuţe metalice prin litografiere, gravare, tipărire flexografică, şi alte metode

Aceasta clasă exclude:
-imprimarea materialelor textile şi a articolelor de îmbrăcăminte, vezi 1330
-fabricarea articolelor de papetărie (agende, registre, registre de conturi, formulare comerciale, etc) atunci când informaţia tipărită nu este principala caracteristică, vezi 1723
-activităţi de editare, publicare, vezi 581

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
Această clasă include:
-lucrări de culegere, fotoculegere, introducere de date, inclusiv scanare şi recunoaşterea optică a caracterelor, aranjare electronică;
-lucrări de prelucrare a fişierelor de date pentru aplicaţii multimedia (tipărire pe hârtie, CD-uri, Internet)
-lucrări de realizare a plăcilor tipografice, inclusiv fixarea imaginii şi a paginilor cu ilustraţii (pentru tipar înalt şi offset)
-lucrări de pregătire a cilindrilor : gravarea cilindrilor pentru tipărirea gravurilor
-lucrări de prelucrare, executate direct pe placă (inclusiv plăci din fotopolimeri)
-lucrări de prelucrare a plăcilor tipografice şi matriţelor pentru imprimarea sau tipărire în relief
-activităţi de pregătire:
-lucrări artistice cu caracter tehnic, ca de exemplu: pregătirea pietrelor şi blocurilor de lemn pentru
litografie
-suporţi de prezentare de exemplu: diapozitive şi alte forme de prezentare
-schiţe, proiecte, copii/imitaţii
-şpalturi

Această clasă exclude:
-activităţi de design specializat, vezi 7410

1814 Legătorie şi servicii conexe
Această clasă include:
-lucrări de legătorie, probe de tipar şi servicii de post tipărire ca servicii conexe ale activităţii de tipărire, ca de
exemplu lucrări de legătorie şi finisare a cărţilor, broşurilor, revistelor, cataloagelor, etc. prin: pliere, tăiere,
ajustare, asamblare, tighelire, coasere, lipire, tăiere şi aranjare a paginilor, încleiere, colaţionare, însăilare,
aurire, legare în spirală şi legare cu fire de material plastic
-lucrări de legătorie şi finisare a hârtiei tipărite sau a cartonului tipărit prin pliere, gofrare, perforare, ştanţare,
profilare, încleiere, laminare
-servicii de finisare pentru CD-ROM-uri
-servicii de personalizare a articolelor de corespondenţă cum ar fi: personalizare, pregătirea plicurilor
-alte activităţi de finisare ca de exemplu: poansonare, gravare sau marcare, copiere în alfabetul Brille

182 Reproducerea înregistrărilor

1820 Reproducerea înregistrărilor
Această clasă include:
-reproducerea după matriţă a plăcilor de gramofon, CD-urilor şi casetelor cu muzică sau cu alte înregistrări
sonore
-reproducerea după copia master a discurilor, CD-urilor si casetelor cu filme şi alte înregistrări video
-reproducerea după copia master a înregistrărilor informatice pe CD-uri sau pe benzi

Această clasă exclude:
-reproducerea materialelor tipărite, vezi 1811, 1812
-editarea/publicarea produselor software, vezi 582
-producerea şi distribuirea de filme, casete video şi filme pe DVD sau pe suporturi similare, vezi 5911, 5912, 5913
-reproducerea filmelor destinate proiecţiei în cinematografe, vezi 5912
-producerea de copii master pentru discuri sau pentru materiale audio, vezi 5920

19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

Această diviziune include transformarea petrolului brut şi a cărbunelui în produse finite. Procesul dominant este rafinarea petrolului care implică separarea petrolului brut în produse componente prin tehnici de cracare
şi distilare.
Această diviziune include de asemenea fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse caracteristice (cocs, butan, propan, benzină, kerosen, ulei combustibil) precum şi servicii de prelucrare ( de exemplu: rafinare) pentru terţi.
Această diviziune include fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinărie.
Nu este inclusă fabricarea unor astfel de gaze în alte unităţi (2014), fabricarea gazelor industriale (2011),
extracţia gazelor naturale (metan, etan, butan, propan) (0620) şi fabricarea combustibililor gazoşi, alţii decât cei proveniţi din prelucrarea petrolului (de exemplu: gaz provenit din prelucrarea cărbunelui, din apă gazoasă, din procese gazogene, din uzine de gaz (3521). Fabricarea produselor petrochimice din petrol rafinat este clasificată la diviziunea 20.

191 Fabricarea produselor de cocserie

1910 Fabricarea produselor de cocserie
Această clasă include:
-activităţi derulate în cocserii
-producerea cocsului şi a semicocsului
-producerea gudroanelor de cărbune şi lignit
-producerea gazului de cocserie
-producerea cărbunelui brut şi a gudronului de lignit

-aglomerarea cocsului
Această clasă exclude:
-fabricarea combustibilului sub forma de brichete de cărbune, vezi 1920

192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Această clasă include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoşi şi a altor produse din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obţinute prin fracţionarea acestora. Rafinarea petrolului implică una sau mai multe activităţi ca: fracţionare, distilare directă a petrolului brut; cracare
Această clasă include:
-producţia combustibilului pentru motoare: benzină, kerosen, etc
-producţia altor combustibili: ulei combustibil uşor, mediu şi greu, gaze de rafinărie ca: etan, propan, butan, etc
-fabricarea uleiurilor sau unsorilor lubrifiante din ţiţei, inclusiv din reziduuri de ţiţei
-fabricarea produselor pentru industria petrochimică şi pentru prepararea mixturilor asfaltice
-fabricarea de diverse produse ca: white spirit, vaselină, parafină, vaselina rectificată, etc.
-fabricarea brichetelor de ţiţei
-alcătuirea amestecurilor biocombustibile, de exemplu amestecarea alcoolurilor cu petrol (gasohol)
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea brichetelor din turbă
-fabricarea brichetelor combustibile din cărbune superior şi lignit.

20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

Această diviziune se bazează pe transformarea materiilor prime organice şi anorganice printr-un proces chimic şi realizarea de produse. Ea face distincţie între producţia substanţelor chimice de bază, care cuprind prima grupă industrială şi fabricarea produselor intermediare şi finale obţinute prin prelucrarea ulterioară a substanţelor chimice de bază, care formează restul grupelor acestei industrii.

201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

Această grupă include fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi compuşilor pe bază de azot precum şi a materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare.

2011 Fabricarea gazelor industriale
Această clasă include:
-fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:
-gaze primare
-aer lichefiat sau comprimat
-gaze de refrigerare
-gaze industriale mixte
-gaze inerte ca bioxidul de carbon
-gaze izolatoare

Această clasă exclude:
-extracţia de metan, etan, butan sau propan, vezi 0620
-fabricarea, în rafinării a gazelor combustibile pe bază de etan, butan sau propan, vezi 1920
-fabricarea combustibililor gazoşi din cărbune, deşeuri, etc., vezi 3521

2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Această clasă include:
-fabricarea coloranţilor şi pigmenţilor, din orice sursă, în forma de bază sau concentrată
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea produselor de tipul celor folosite ca agenţi fluorescenţi sau ca substanţe luminofore

Această clasă exclude:
-fabricarea vopselelor şi pigmenţilor preparaţi, vezi 2030

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
Această clasă include fabricarea de substanţe chimice prin utilizarea unor procese de bază. Producţia rezultată din aceste procese constă, de obicei, din elemente chimice individuale sau din compuşi ce pot fi identificaţi distinct.
Această clasă include:
-fabricarea substanţelor chimice (exceptând gazele industriale şi metale de bază)
-fabricarea acizilor anorganici cu excepţia acidului nitric
-fabricarea alcaloizilor, a altor produse bazice anorganice, a leşiilor, exceptând amoniacul
-fabricarea altor compuşi anorganici
-calcinarea piritelor de fier
-obţinerea apei distilate
Această clasă include de asemenea:
-îmbogăţirea minereurilor de uraniu şi thoriu

Această clasă exclude:
-fabricarea gazelor industriale, vezi 2011
-fabricarea îngrăşămintelor şi compuşilor pe bază de azot, vezi 2015
-fabricarea amoniacului, vezi 2015
-fabricarea clorurii de amoniu, vezi 2015
-fabricarea nitriţilor şi a nitraţilor de potasiu, vezi 2015
-fabricarea carbonaţilor de amoniu, vezi 2015
-fabricarea apei distilate aromatice, vezi 2059
-fabricarea metalelor de bază, vezi diviziunea 24

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
Această clasă include fabricarea de substanţe chimice prin procese de bază, cum sunt cracarea termică, catalitică şi distilarea. Producţia rezultată constă de obicei din substanţe chimice separate sau compuşi ce
pot fi identificaţi distinct din punct de vedere chimic.
Această clasă include:
-fabricarea substanţelor chimice organice de bază:
-hidrocarburi aciclice, saturate şi nesaturate
-hidrocarburi ciclice, saturate şi nesaturate
-alcooli aciclici şi ciclici
-acizi mono şi poli-carboxilici, inclusiv acidul acetic
-alţi compuşi cu funcţii oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone şi compuşi cu funcţie duală sau
poli-oxigenată
-glicerolul sintetic
-compuşi organici cu funcţii azotate, inclusiv amine
-fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahăr sau a produselor similare, pentru producerea . de alcool şi esteri
-alţi compuşi organici, inclusiv produse obţinute prin distilarea lemnului (de exemplu mangalul)
-fabricarea produselor aromatice sintetice
-distilarea gudronului de cărbune

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016
-fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, vezi 2017
-fabricarea glicerolului natural, vezi 2041
-fabricarea uleiurilor esenţiale, vezi 2053
-fabricarea acizilor salicilici şi O-acetilsalicilici, vezi 2110

2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Această clasă include:
-fabricarea îngrăşămintelor:
-îngrăşăminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe
-uree, fosfaţi naturali bruţi şi săruri de potasiu naturale brute
-fabricarea altor produse azotoase:
-acid nitric şi acid sulfonitric, amoniac, clorură de amoniu, carbonat de amoniu, nitriţi şi nitraţi de . . . potasiu
Această clasă include de asemenea:
-producerea pământului de flori având ca principal component turba
-producerea amestecurilor de pământ de flori din pământ natural, nisip, argilă şi minerale

Această clasă exclude:
-extracţia de guano, vezi 0891
-fabricarea produselor agrochimice, cum sunt pesticidele, vezi 2020
-producerea compostului din deşeuri organice, vezi 3821

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Această clasă include fabricarea de răşini, materiale plastice, elastomeri termoplastici nevulcanizabili; mixturi şi amestecuri de răşini, pe bază de comandă precum şi fabricarea răşinilor sintetice.
Această clasă include:
-fabricarea de materiale plastice în forme primare:
-polimeri, inclusiv cei din etilenă, propilenă, stiren, clorură de vinil, acetat de vinil şi acrilice,
-poliamide
-răşini fenolice şi epoxidice şi poliuretan
-răşini alchidice şi poliesterice şi polieteri
-siliconi
-modificatori ionici pe bază de polimeri
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea celulozei chimice şi a derivatelor sale

Această clasă exclude:
-fabricarea fibrelor, filamentelor şi firelor textile (artificiale şi sintetice), vezi 2060
-reciclarea produselor din material plastic, vezi 3832

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
Această clasă include:
-fabricarea cauciucului sintetic in forme primare:
-cauciuc sintetic
-fracţiuni chimice
-fabricarea amestecurilor de: cauciuc sintetic şi natural sau cauciuc sub forma de gumă (balata)

202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Această clasă include:
-fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor, acaricidelor, molusticidelor, biocidelor
-fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor
-fabricarea dezinfectanţilor (pentru agricultură şi alte scopuri)
-fabricarea altor produse agrochimice n.c.a.

Această clasă exclude:
-fabricarea îngrăşămintelor artificiale şi a compuşilor pe bază de azot, vezi 2015

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
Această clasă include:
-fabricarea vopselelor, emailurilor şi lacurilor
-fabricarea pigmenţilor şi coloranţilor, a opacifianţilor şi a culorilor;
-fabricarea emailurilor vitroase şi a glazurilor, a angobelor şi substanţelor similare
-fabricarea masticurilor
-fabricarea compuşilor pentru călăfuit navele şi a preparatelor nerefractare similare, de umplere sau de acoperire a suprafeţelor
-fabricarea solvenţilor şi diluanţilor organici complecşi
-fabricarea vopselei gata preparate sau a solvenţilor pentru lacuri
-fabricarea cernelii de tipar

Această clasă exclude:
-fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor în formă de bază sau concentrată , vezi 2012
-fabricarea cernelei de scris şi desenat, vezi 2059

204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
Această clasă include:
-fabricarea agenţilor organici activi, de suprafaţă;
-fabricarea de hârtie, vată, fetru, impregnate sau acoperite cu săpun sau detergent
-fabricarea glicerolului
-fabricarea săpunului, exceptând săpunurile cosmetice
-fabricarea preparatelor active, de suprafaţă:
-prafuri de curăţat sub formă solidă sau lichidă, precum şi detergenţi
-preparate pentru spălatul vaselor
-balsamuri pentru materiale textile
-fabricarea produselor de curăţat si lustruit:
-preparate pentru parfumarea şi dezodorizarea camerelor
-ceară artificială şi ceară preparată
-paste şi creme de lustruit pielea
-paste şi creme de lustruit lemnul
-produse de lustruit pentru caroserii, sticlă şi metal
-paste şi prafuri de curăţat, inclusiv hârtie, vată, etc. acoperite sau impregnate cu acestea

Această clasă exclude:
-fabricarea de compuşi ai căror componente pot fi identificate distinct, vezi 2013; 2014
-fabricarea glicerolului, sintetizat din produse petroliere, vezi 2014
-fabricarea săpunurilor cosmetice, vezi 2042

2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
Această clasă include:
-fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă):
-parfumuri şi apă de toaletă
-produse de înfrumuseţare şi machiaj
-produse pentru bronzat şi pentru prevenirea arsurilor solare
-produse pentru manichiură şi pedichiură
-şampoane, lacuri fixative pentru păr, produse pentru ondulat şi îndreptat părul
-produse pentru igiena bucală şi dentară, inclusiv preparate pentru fixarea danturii false
-produse pentru bărbierit, inclusiv produse care se folosesc înainte şi după bărbierit
-deodorante şi săruri de baie
-depilatoare
-fabricarea săpunului cosmetic

Această clasă exclude:
-extragerea şi rafinarea uleiurilor esenţiale naturale, vezi 2053

205 Fabricarea altor produse chimice

Această grupă include fabricarea explozibililor şi a produselor pirotehnice, cleiurilor, uleiurilor esenţiale şi altor produse chimice neclasificate anterior, ca de exemplu produse chimice pentru uz fotografic (incluzând filme şi hârtie fotografică), a preparatelor compozite folosite pentru diagnosticare medicală, etc.

2051 Fabricarea explozivilor
Această clasă include:
-fabricarea pulberilor propulsive
-fabricarea explozivilor şi a produselor pirotehnice, inclusiv capse, detonatoare, torţe de semnalizare, etc.
Această clasă include de asemenea
-fabricarea chibriturilor

2052 Fabricarea cleiurilor
Această clasă include:
-fabricarea cleiurilor şi a adezivilor, inclusiv cleiuri şi adezivi pe bază de cauciuc

Această clasă exclude:
-fabricarea gelatinei şi a derivatelor sale, vezi 2059

2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
Această clasă include:
-fabricarea extractelor din produse aromatice naturale
-fabricarea răşinilor
-fabricarea mixturilor de produse odorifere, utilizate la prepararea parfumurilor sau alimentelor

Această clasă exclude:
-fabricarea produselor aromatice sintetice, vezi 2014
-fabricarea parfumurilor şi a produselor de toaletă, vezi 2042

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, a hârtiei fotosensibile şi a altor materiale fotosensibile neexpuse
-fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
-fabricarea gelatinei şi a derivatelor sale
-fabricarea diferitelor produse chimice:
-peptone, derivaţi ai peptonelor, alte substanţe proteice şi derivatele lor n.c.a.
-uleiuri şi grăsimi modificate chimic
-materiale folosite la finisarea materialelor textile şi a pielii
-pulberi şi paste utilizate la alămire, cositorire, lipire, sudură
-decapanţi pentru metale
-aditivi pentru cimenturi
-carbon activat, aditivi pentru lubrifianţi, acceleratori pentru prepararea cauciucului, catalizatori şi alte produse chimice de uz industrial
-preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulică
-reactivi complecşi de diagnostic şi laborator
Această clasă include de asemenea
-fabricarea cernelii de scris şi desenat

Această clasă exclude:
-fabricarea produselor chimice, în vrac, vezi 2013, 2014
-fabricarea apei distilate, vezi 2013
-fabricarea altor substanţe chimice organice de bază, vezi 2014
-fabricarea cernelii de tipar, vezi 2030
-fabricarea adezivilor pe bază de bitum, vezi 2399

206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
Această clasă include:
-fabricarea de câlţi din filamente artificiale şi sintetice
-fabricarea firelor sintetice sau artificiale, necardate, pieptănate, sau prelucrate în alt mod, utilizate pentru filarea în fire
-fabricarea firelor toarse sintetice şi artificiale, inclusiv a firelor de înaltă rezistenţă .
-fabricarea monofilamentelor sau a benzilor înguste, sintetice sau artificiale

Această clasă exclude:
-filarea fibrelor artificiale sau sintetice, vezi 1310
-fabricarea aţei din fibre sintetice sau artificiale, vezi 1310

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

Această diviziune include fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice. Această diviziune include şi fabricarea produselor chimice medicinale şi a produselor naturiste.

211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Această clasă include:
-producerea de substanţe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi utilizate pentru proprietăţile lor farmacologice, la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de bază, acid salicilic şi O-acetilsalicilic, etc.
-prelucrarea sângelui
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic
-prelucrarea secreţiilor glandelor şi fabricarea extractelor glandulare

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Această clasă include:
-fabricarea medicamentelor:
-antiseruri şi alte fracţii ale sângelui
-vaccinuri
-diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice
-fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern şi medicamente contraceptive hormonale
-fabricarea preparatelor de diagnosticare medicală, inclusiv teste de sarcină
-fabricarea substanţelor de diagnosticare radioactivă in-vivo
-fabricarea de substanţe farmaceutice biotehnice
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea vatei, tifonului, feşelor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical, etc.
-fabricarea produselor naturiste (prin măcinare, sortare) pentru uz farmaceutic

Această clasă exclude:
-fabricarea infuziilor de plante (mentă, verbină, muşeţel), etc. vezi 1083
-fabricarea materialelor pentru plombe dentare şi a cimentului dentar, vezi 3250
-fabricarea cimenturilor pentru reconstrucţia oaselor, vezi 3250
-fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250
-comerţul en gros cu produse farmaceutice, vezi 4646
-comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773
-activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice şi a produselor farmaceutice biotehnice, vezi 721
-ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice se caracterizează prin materiile prime utilizate. Aceasta nu înseamnă însă, că toate produsele fabricate din aceste materiale se încadrează, in mod necesar, în această subsecţiune.

221 Fabricarea articolelor din cauciuc

Această grupă include fabricarea produselor din cauciuc.

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
Această clasă include:
-fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, maşini mobile, aeronave, jucării, mobilă şi alte utilizări:
-anvelope pneumatice
-anvelope pline (solide) şi anvelope elastice
-fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;
-fabricarea suprafeţelor (benzilor) de rulare iterşanjabile, a flapsurilor, a benzilor (,,cocoaşă de camilă”), pentru recondiţionarea anvelopelor, etc.
-reconstruirea şi reşaparea anvelopelor

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219
-repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer, vezi 4520

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
Această clasă include:
-fabricarea altor produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, vulcanizat sau rigidizat:
-plăci, foi, benzi, baghete, profile din cauciuc
-tuburi, conducte şi furtunuri din cauciuc
-curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc
-articole de igienă din cauciuc: prezervative, tetine, buiote, etc.
-articole de îmbrăcăminte din cauciuc (doar dacă sunt realizate prin lipire şi nu prin coasere)
-pingele şi alte părţi de încălţăminte din cauciuc
-aţă şi frânghie din cauciuc
-fire şi ţesături cauciucate
-inele şi garnituri din cauciuc
-învelişuri de cauciuc, pentru role
-saltele gonflabile din cauciuc
-baloane gonflabile
-fabricarea periilor din cauciuc
-fabricarea ţevilor din cauciuc rigidizat
-fabricarea pieptenilor, acelor de par, bigudiurilor şi articolelor similare din cauciuc
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea materialelor din cauciuc pentru reparaţii
-fabricarea materialelor textile impregnate, învelite, acoperite sau laminate cu cauciuc, când cauciucul reprezintă principalul constituent
-fabricarea saltelelor de pat umplute cu apă, din cauciuc
-fabricarea căştilor de baie şi a şorţurilor din cauciuc
-fabricarea costumelor impermeabile şi costumelor de scafandru din cauciuc
-fabricarea articolelor din cauciuc pentru utilizări sexuale

Această clasă exclude:
-fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 1346
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din ţesături elastice, vezi 1414, 1419
-fabricarea încălţămintei de cauciuc, vezi 1520
-fabricarea cleiurilor şi adezivilor pe bază de cauciuc, vezi 2052
-fabricarea benzilor ,,cocoaşă de cămilă”, vezi 2211
-fabricarea de plute şi bărci pneumatice, vezi 3011, 3012
-fabricarea saltelelor din cauciuc spongios neacoperit, vezi 3103
-fabricarea articolelor pentru sport din cauciuc, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte, vezi 3230
-fabricarea jocurilor şi jucăriilor din cauciuc (inclusiv bazine, bărci, animale, mingi şi alte articole gonflabile din
cauciuc pentru copii), vezi 3240
-recuperarea cauciucului, vezi 3832

222 Fabricarea articolelor din material plastic

Această grupă cuprinde operaţiuni de prelucrare a răşinilor plastice de primă utilizare sau reciclate şi
transformarea lor în produse intermediare sau finite, prin presare, extruziune, injecţie, suflare şi turnare.
Procesul de producţie este de aşa natură încât se poate obţine o mare varietate de produse.

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
Această clasă include:
-fabricarea produselor semifinite din materiale plastice:
-plăci, folii, blocuri, peliculă, foi, benzi, etc.(auto-adezive sau nu)
-fabricarea produselor finite din material plastic
-tuburi, conducte, furtunuri şi fitting-urile lor, din material plastic
-celofan în formă continuă sau foi

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016
-fabricarea articolelor din cauciuc sintetic sau natural, vezi 221

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Această clasă include:
-fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea mărfurilor:
-pungi, saci, containere, cutii, lăzi, bidoane, flacoane, recipiente, etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii:
-uşi, ferestre, tocuri, obloane şi articole similare, din plastic
-bazine, rezervoare;
-articole pentru pardoseli din material plastic, articole de acoperit pereţii sau plafonul, sub formă de suluri sau dale
-articole sanitare din material plastic: căzi, cuve de duş, chiuvete, lavoare, bideuri, bazine, etc.
-fabricarea articolelor din material plastic elastic pentru acoperit pardoseli, ca vinil, linoleum, etc.
-fabricarea pietrei artificiale

2229 Fabricarea altor produse din material plastic
Această clasă include:
-fabricarea de articole de menaj din material plastic (veselă, vase de bucătărie, articole de toaletă)
-fabricarea diverselor articole din plastic:
-căşti de protecţie din material plastic, piese izolante, părţi pentru corpuri de iluminat din material . . plastic, rechizite şcolare sau de birou, articole de îmbrăcăminte (numai dacă sunt lipite şi nu cusute), . fitting-uri pentru mobilă, statuete, curele de transmisie şi benzi transportoare, tapete autoadezive din . . . plastic, calapoade pentru pantofi din material plastic, tabachere pentru ţigări de foi şi ţigarete, piepteni, . bigudiuri din plastic, etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de voiaj, din material plastic, vezi 1512
-fabricarea încălţămintei din material plastic, vezi 1520
-fabricarea mobilei din material plastic, vezi 3101, 3102, 3109
-fabricarea saltelelor din mase plastice spongioase, neacoperite, vezi 3103
-fabricarea articolelor pentru sport din plastic, vezi 3230
-fabricarea jocurilor şi jucăriilor din plastic, vezi 3240
-fabricarea instrumentelor medicale şi dentare din plastic, vezi 3250
-fabricarea articolelor de oftalmologie din material plastic, vezi 3250
-fabricarea căştilor de protecţie şi a altor echipamente de protecţie din material plastic, vezi 3299

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Această diviziune include activităţile de prelucrare a unei singure substanţe de origine minerală. Această diviziune include fabricarea sticlei şi a articolelor de sticlă (de exemplu sticla plată, recipiente de sticlă, fibre de sticlă, articole tehnice din sticlă, etc.); a articolelor din ceramică, dale şi pardoseli din argilă arsă, ciment şi ipsos, de la materii prime până la realizarea de produse finite. Prelucrarea pietrei brute, a pietrei finisate şi a altor produse minerale este de asemenea inclusă în această diviziune.

231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

Această grupă include fabricarea sticlei sub orice formă, realizată prin oricare procedeu şi a articolelor din sticlă.

2311 Fabricarea sticlei plate
Această clasă include:
-fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate armată, a sticlei colorate sau cu tentă de culoare

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Această clasă include:
-fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase în foi;
-fabricarea oglinzilor din sticlă
-fabricarea de izolatori cu mai mulţi pereţi din sticlă

2313 Fabricarea articolelor din sticlă
Această clasă include:
-fabricarea sticlelor şi a altor recipiente, din sticlă sau cristal
-fabricarea paharelor şi a altor articole casnice din sticlă şi cristal
Această clasă exclude:
-fabricarea jucăriilor din sticlă, vezi 3240

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
Această clasă include:
-fabricarea fibrelor de sticlă, inclusiv vată de sticlă şi produse neţesute obţinute din acestea

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor ţesute din fire de sticlă, vezi 1310
-fabricarea cablurilor din fibre optice pentru transmisia de date sau pentru transmisia de imagini în direct,
vezi 2731

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de laborator, igienice sau farmaceutice din sticlă
-fabricarea de geamuri pentru ceasuri, sticlă optică şi elemente optice neprelucrate optic
-fabricarea articolelor de sticlă folosită pentru realizarea imitaţiilor de bijuterii
-fabricarea izolatorilor din sticlă
-fabricarea învelişurilor din sticlă, pentru lămpi
-fabricarea figurinelor din sticlă
-fabricarea dalelor de pavaj din sticlă
-fabricarea de sticlă sub formă de baghete şi tuburi

Această clasă exclude:
-fabricarea elementelor optice din sticlă prelucrată optic, vezi 2670
-fabricarea seringilor şi a altor echipamente medicale de laborator, vezi 3250

232 Fabricarea de produse refractare

2320 Fabricarea de produse refractare
Această clasă include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrişul, piatra sau argila.
Această clasă include:
-fabricarea de mortare, betoane refractare şi alte materiale refractare analoage
-fabricarea de produse ceramice refractare:
-produse ceramice termoizolatoare, din bioxid de siliciu;
-cărămizi refractare, blocuri şi dale, etc.
-retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, ţevi, etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea articolelor refractare ce conţin magnezită, dolomită, sau cromită

233 Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

Această grupă include fabricarea materialelor de construcţie din argilă

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea cărămizilor pentru făţuirea sobelor şi pereţilor, a cuburilor pentru mozaic, din ceramică nerefractară
-fabricarea plăcilor şi pavelelor pentru pavaj, din ceramică nerefractară

Această clasă exclude:
-fabricarea pietrei artificiale, vezi 2223
-fabricarea produselor din ceramică refractară, vezi 2320
-fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din ceramică, vezi 2332

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Această clasă include:
-fabricarea de produse pentru construcţii, din argilă nerefractară
-fabricarea de cărămizi, ţigle, elemente de hornuri, tuburi, conducte, etc.
-fabricarea de elemente pentru pardosire, din argilă arsă

Această clasă exclude:
-fabricarea de produse din ceramică refractară, vezi 232
-fabricarea produselor ceramice nerefractare altele decât pentru construcţii, vezi 234

234 Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

Această grupă include fabricarea produselor finite din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrişul, piatra sau argilă.

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Această clasă include:
-fabricarea de articole de menaj din ceramică şi alte produse pentru uz casnic şi de toaletă
-fabricarea de statuete şi alte articole ornamentale din ceramică

Această clasă exclude:
-fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 3213
-fabricarea jucăriilor din ceramică, vezi 3240

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, de exemplu: chiuvete, căzi, bideuri, rezervoare de apă pentru toaletă, etc.
-fabricarea altor obiecte sanitare din ceramică

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320
-fabricarea materialelor ceramice pentru construcţie, vezi 233

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea de izolatori electrici şi piese izolante din ceramică

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea magneţilor din ceramică şi ferită
-fabricarea de articole din ceramică pentru laboratoare sau de uz industrial şi chimic

Această clasă exclude:
-fabricarea pietrei artificiale (de exemplu marmură artificială), vezi 2223
-fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320
-fabricarea materialelor ceramice pentru construcţii , vezi 233

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de vase, recipiente şi articole similare din ceramică folosite pentru transport sau ambalat
-fabricarea altor produse ceramice, n.c.a.

Această clasă exclude:
-fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, vezi 2342
-fabricarea dinţilor artificiali, vezi 3250

235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

2351 Fabricarea cimentului
Această clasă include:
-fabricarea de clincher şi ciment hidraulic, inclusiv ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură şi ciment superfosfatic

Această clasă exclude:
-fabricarea mortarelor şi a betoanelor refractare, vezi 2320
-fabricarea betoanelor şi mortarelor gata preparate şi a betoanelor şi mortarelor uscate, vezi 2363, 2364
-fabricarea articolelor din ciment, vezi 2369
-fabricarea de ciment stomatologic, vezi 3250

2352 Fabricarea varului şi ipsosului
Această clasă include:
-fabricarea varului stins, nestins şi a varului hidraulic
-fabricarea ipsosului din ghips calcinat sau sulfat calcinat
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea dolomitei calcinate

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor din ipsos, vezi 2362, 2369

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru construcţii:
-dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, ţevi, stâlpi
-fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru clădiri şi
construcţii industriale

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea de produse pe bază de ipsos pentru construcţii:
-plăci, foi şi alte elemente arhitecturale, etc.

2363 Fabricarea betonului
Această clasă include:
-fabricarea betoanelor şi mortarelor gata preparate precum şi a amestecurilor uscate pentru mortare şi betoane

Această clasă exclude:
-fabricarea cimenturilor refractare, vezi 2320

2364 Fabricarea mortarului
Această clasă include:
-fabricarea mortarelor sub formă de pulbere

Această clasă exclude:
-fabricarea mortarelor refractare, vezi 2320
-fabricarea betoanelor şi mortarurilor uscate, vezi 2363

2365 Fabricarea produselor din azbociment
Această clasă include:
-fabricarea de produse pentru construcţii, pe bază de substanţe vegetale(talaş, paie, trestie, stuf) aglomerate cu ciment, ipsos sau alt liant mineral
-fabricarea articolelor din azbo-ciment sau din ciment cu fibre de celuloză sau altele similare cum ar fi:
-foi ondulate şi de alte tipuri, panouri, ţigle, tuburi, ţevi, rezervoare, vase, bazine, chiuvete, butelii, , mobilă, cadre de ferestre, etc.

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Această clasă include:
-fabricarea altor produse din beton, ciment, ipsos sau piatră artificială:
-statui, mobilier, basoreliefuri, vaze, ghivece de flori, etc.

237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Această clasă include:
-tăierea, fasonarea şi prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate în construcţia de clădiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire, etc.
-fabricarea mobilierului de piatră

Această clasă exclude:
-activităţi în cariere, de exemplu producţia de pietre neprelucrate, vezi 0811
-producţia de pietre de moară, pietre abrazive şi produse similare, vezi 239

239 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Această grupă include fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

2391 Fabricarea de produse abrazive
Această clasă include:
-fabricarea pietrelor de moară, a pietrelor de şlefuit sau polizat şi a produselor abrazive naturale sau artificiale pe suport, inclusiv produse aplicate pe un suport moale, de exemplu hârtie abrazivă

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea materialelor de fricţiune şi a pieselor cu baza din substanţă minerală sau celuloză
-fabricarea de materiale minerale izolatoare:
-vată minerală, azbest şi alte produse similare; vermiculită exfoliată; argile expandate şi izolanţi termici,
izolanţi fonici sau absorbanţi fonici
-fabricarea de articole din diverse substanţe minerale:
-mică prelucrată şi articole din mică, din turbă, din grafit (altele decât cele electrice), etc.
-fabricarea articolelor din bitum, sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe bază de bitum, smoală de
cărbune, etc.
-fabricarea fibrelor şi produselor din carbon şi grafit (exceptând electrozii şi aplicaţiile electrice)
-fabricarea corindonului artificial

Această clasă exclude:
-fabricarea vatei de sticlă şi a produselor neţesute din aceasta, vezi 2314
-fabricarea electrozilor din grafit, vezi 2790

24 Industria metalurgică

Această diviziune include activităţi de turnare şi/sau rafinare a metalelor feroase şi neferoase din minereu, lingouri sau deşeuri, utilizând tehnologii metalurgice diverse. Această diviziune cuprinde şi fabricarea de aliaje metalice şi superaliaje, prin introducerea de elemente chimice în metalele pure.

Produsele rezultate după topire şi rafinare, de obicei sub formă de lingouri, sunt prelucrate prin laminare, tragere sau extrudare, pentru a obţine table, benzi, bare, tije, sârmă sau fire, ţevi şi diferite profile, ori sunt folosite, în stare topită, la realizarea de piese turnate şi de alte produse metalice.

241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

Această grupă include activităţi de rafinare a minereului de fier; elaborarea fontei de primă fuziune sub formă topită sau solidă, elaborarea oţelului din fontă; fabricarea feroaliajelor şi a produselor din oţel.

2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
Această clasă include:
-producţia de fontă brută sub formă de lingouri, blocuri şi alte forme primare
-producţia de feroaliaje
-fabricarea de produse feroase prin rafinarea directă a fontei
-producerea de otel de înaltă puritate prin electroliză sau alte procedee chimice
-retopirea deşeurilor de lingotieră de fontă sau oţel
-producerea granulelor şi a pulberii de fontă sau oţel
-producerea oţelului sub formă de lingouri sau alte forme primare
-producerea de semifabricate din oţel
-fabricarea de produse plate din oţel, prin laminare la rece şi la cald
-fabricarea barelor şi a tijelor din oţel prin laminare la cald
-fabricarea profilelor cu secţiune deschisă prin laminare la cald, din oţel
-fabricarea de palplanşe şi profile deschise sudate, din oţel
-fabricarea de profile pentru căi de rulare (şine), din oţel

Această clasă exclude:
-laminarea la rece a barelor, vezi 2431

242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
Această clasă include:
-fabricarea tuburilor şi ţevilor cu secţiune circulară sau rectangulară şi a ţaglelor cu secţiune circulară pentru prelucrări ulterioare prin laminare la cald, extrudare la cald sau prin alte tehnologii de prelucrare la cald a unui produs intermediar, produs ce poate fi sub formă de bară sau bloc obţinut prin laminare la cald sau turnare continuă
-fabricarea ţevilor şi tuburilor din semifabricate laminate şi extrudate la cald, prin procese de laminare sau tragere la rece a ţevilor şi tuburilor cu secţiune circulară şi prin tragere la rece numai pentru ţevi şi tuburi cu secţiune rectangulară şi profile tubulare
-fabricarea tuburilor şi ţevilor cu diametrul exterior de peste 406,4 mm, formate la rece din produse plate laminate la cald, sudate longitudinal sau elicoidal
-fabricarea de tuburi şi ţevi cu secţiune circulară având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, prin formare continuă la rece sau la cald din produse plate obţinute prin laminare la cald sau rece, sudate longitudinal sau elicoidal şi a tuburilor şi ţevilor cu secţiune rectangulară, obţinute prin formare continuă la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece şi sudate longitudinal
-fabricarea tuburilor şi ţevilor de precizie, sudate longitudinal, având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, obţinute prin formare la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece, destinată prelucrărilor ulterioare (laminare, tragere sau formare la rece) pentru obţinerea de ţevi şi profile rectangulare
-fabricarea de flanşe plate şi flanşe cu guler forjate realizate prin prelucrarea produselor din oţel laminate la cald
-fabricarea fitingurilor ce se montează prin sudură (coturi, reducţii), realizate prin forjarea tuburilor de oţel laminate la cald
-fitinguri filetate şi alte fitinguri de oţel nesudate pentru tuburi sau ţevi

Această clasă exclude:
-fabricarea tuburilor şi ţevilor din oţel, fără sudură, prin turnare centrifugală, vezi 2452

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului

Această grupă include fabricarea altor produse prin prelucrarea la rece a oţelului

2431 Tragere la rece a barelor
Această clasă include:
-fabricarea barelor şi profilelor din oţel, prin tragere la rece

Această clasă exclude:
-tragerea sârmei, vezi 2434

2432 Laminare la rece a benzilor înguste
Această clasă include:
-fabricarea produselor plate laminate din oţel acoperite sau nu, în colaci sau în bucăţi drepte, cu o lăţime mai
mică de 600 mm, obţinute prin relaminarea la rece a produselor plate sau a barelor de oţel laminate la cald

2433 Producţia de profile obţinute la rece
Această clasă include:
-fabricarea profilelor deschise din oţel obţinute prin laminări succesive la rece sau prin îndoirea produselor plate
-fabricarea prin formare sau îndoire la rece a foilor pliate şi a panourilor tip sandviş

2434 Trefilarea firelor la rece
Această clasă include:
-fabricarea de sârmă din oţel, prin trefilarea la rece a barelor din oţel

Această clasă exclude:
-fabricarea barelor şi a profilelor pline din oţel, prin tragere la rece vezi 2431
-fabricarea articolelor din sârmă, vezi 2593

244 Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

2441 Producţia metalelor preţioase
Această clasă include:
-producţia metalelor preţioase de bază
-producţia şi rafinarea metalelor preţioase în formă brută sau prelucrată: aur, argint, platină etc., din minereu şi deşeuri
-producţia aliajelor din metale preţioase
-producţia semifabricatelor din metale preţioase
-producţia de metale comune, argintate
-producţia de metale comune sau argint, aurite
-producţia de platină precum şi de metale comune, aur sau argint, platinate
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a firelor din metale preţioase
-fabricarea foiţelor din metale preţioase prin laminare

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454
-fabricarea bijuteriilor din metale preţioase, vezi 3212

2442 Metalurgia aluminiului
Această clasă include:
-producerea aluminiului din alumină
-producerea aluminiului prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de aluminiu
-producerea de aliaje pe baza de aluminiu
-producerea de semifabricate din aluminiu
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei din aluminiu
-producerea oxidului de aluminiu (alumina)
-producerea foliei de ambalaj din aluminiu
-fabricarea laminatelor de aluminiu din folii în care aluminiul este principalul component

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
Această clasă include:
-producerea de plumb, zinc şi cositor din minereuri
-producerea de plumb, zinc şi cositor prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de plumb, zinc şi cositor
-producerea aliajelor de plumb, zinc şi cositor
-producerea de semifabricate din plumb, zinc şi cositor
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale
-producerea foilor de cositor

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2444 Metalurgia cuprului
Această clasă include:
-producerea de cupru din minereu
-producerea de cupru prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de cupru
-producerea aliajelor de cupru
-producerea de benzi şi de fire fuzibile pe bază de cupru
-producerea semifabricatelor din cupru
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei de cupru

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2445 Producţia altor metale neferoase
Această clasă include:
-producerea de crom, mangan, nichel etc. din minereuri sau oxizi
-producerea de crom, mangan, nichel etc. prin rafinarea electrolitică şi aluminotermică a deşeurilor de crom,
mangan, nichel, etc.
-producerea aliajelor de crom, mangan, nichel, etc.
-producerea semifabricatelor din crom, mangan, nichel, etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
Această clasă include:
-producerea de uraniu din minereuri
-topirea şi rafinarea uraniului

245 Turnarea metalelor

Această grupă include fabricarea de produse semifinite şi diverse produse obţinute prin turnarea metalelor.

Această grupă exclude:
-fabricarea produselor turnate finite, cum sunt:
-cazane şi radiatoare, vezi 2521
-articole gospodăreşti obţinute prin turnare, vezi 2599

2451 Turnarea fontei
Această clasă include activităţile desfăşurate în turnătoriile de fontă.
Această clasă include:
-fabricarea semifabricatelor turnate din fontă
-fabricarea produselor turnate din fontă cenuşie
-fabricarea produselor turnate din fontă cu grafit nodular
-fabricarea produselor turnate din fontă maleabilă
-fabricarea tuburilor, ţevilor, profilelor turnate şi a fitingurilor pentru tuburi şi ţevi, din fontă
-fabricarea fitingurilor turnate pentru tuburi şi ţevi din oţel

2452 Turnarea oţelului
Această clasă include activităţile desfăşurate în oţelării:
-fabricarea semifabricatelor turnate din oţel
-fabricarea produselor finite turnate din oţel
-fabricarea ţevilor şi tuburilor fără sudura din oţel prin turnare centrifugală

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
Această clasă include:
-fabricarea semifabricatelor turnate din aluminiu, magneziu, titan, zinc, etc.
-fabricarea produselor turnate din metale uşoare

2454 Turnarea altor metale neferoase
Această clasă include:
-fabricarea pieselor turnate din metale neferoase (exclusiv metale uşoare)
-fabricarea pieselor turnate din metale preţioase
-turnarea prin injecţie a pieselor din metale neferoase

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

Această diviziune cuprinde fabricarea produselor din metal (containere, structuri şi alte părţi componente), de obicei cu o funcţie statică, imobilă, spre deosebire de diviziunile următoare 26-30, care se referă la combinaţii sau asamblări ale unor astfel de produse metalice (uneori cu alte materiale) în unităţi complexe care, dacă nu sunt în totalitate electrice, electronice sau optice, funcţionează cu părţi componente mobile. Fabricarea armamentului şi muniţiei este de asemenea inclusă în această diviziune.

Această diviziune exclude:
-activităţi ale unităţilor specializate de reparaţii şi întreţinere, vezi grupa 331
-instalarea specializată a maşinilor şi a altor bunuri în clădiri, vezi 3320

251 Fabricarea de construcţii metalice

Această grupă cuprinde fabricarea de construcţii metalice (cum ar fi structurile metalice sau părţi pentru construcţii).

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Această clasă include:
-fabricarea de structuri metalice pentru construcţii şi părţi componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu
zăbrele, poduri etc.)
-fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat şi manevrat, etc.)
-fabricarea de construcţii prefabricate din metal:
-barăci metalice, elemente modulare pentru expoziţii etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea părţilor componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale, vezi 2530
-fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată, vezi 2599
-fabricarea secţiunilor de nave, vezi 3011

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Această clasă include:
-fabricarea de uşi, ferestre, rame de uşi şi ferestre, praguri pentru uşi, obloane, din metal
-pereţi despărţitori din metal pentru fixarea pe podea

252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi . . . . . cazane pentru încălzire centrală
Această grupă include fabricarea de rezervoare, radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală.

2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
Această clasă include:
-fabricarea de cazane şi radiatoare pentru încălzire centrală

Această clasă exclude:
-fabricarea de cuptoare electrice şi boilere (încălzitoare de apă), vezi 2751

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
Această clasă include:
-fabricarea de rezervoare, cisterne şi containere metalice similare, instalate în mod normal ca dispozitive pentru stocare sau utilizate în procese industriale
-fabricarea de recipiente metalici pentru gaze comprimate sau lichefiate

Această clasă exclude:
-fabricarea de butoaie, bidoane, canistre, cuve, cutii metalice, etc. folosite în mod normal pentru transportarea şi/sau ambalarea mărfurilor (indiferent de dimensiune), vezi 2591
-fabricarea de containere pentru transport, vezi 2920
-fabricarea tancurilor (vehiculelor militare blindate), vezi 3040

253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

Această grupă include fabricarea generatoarelor de aburi

2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Această clasă include:
-fabricarea de generatoare de aburi sau a altor generatoare de vapori
-fabricarea de echipamente auxiliare utilizate pentru generatoarele de abur:
-condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, recuperatoare, cilindri colectori de aburi şi acumulatori de aburi
-fabricarea de reactoare nucleare, cu excepţia separatoarelor de izotopi
-fabricarea de părţi componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale
Această clasă include de asemenea:
-construcţia sistemelor de conducte cuprinzând prelucrarea ulterioară a ţevilor, în general pentru fabricarea
conductelor sau sistemelor de conducte sub presiune împreună cu lucrările de proiectare şi construcţie conexe

Această clasă exclude:
-fabricarea cazanelor pentru încălzire centrală şi a radiatoarelor, vezi 2521
-fabricarea ansamblelor cazan-turbină, vezi 2811
-fabricarea separatoarelor de izotopi, vezi 2899

254 Fabricarea armamentului şi muniţiei

2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
Această clasă include:
-fabricarea armamentului greu (piese de artilerie, tunuri mobile, lansatoare de rachete, tuburi lans-torpile,
mitraliere grele)
-fabricarea de arme uşoare (revolvere, arme de vânătoare, mitraliere uşoare)
-fabricarea de revolvere şi pistoale cu aer sau gaze
-fabricarea de muniţie de război
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de arme de foc şi a muniţiei aferente pentru vânătoare, sport sau autoapărare
-fabricarea de dispozitive explozive, ca bombe, mine şi torpile

Această clasă exclude:
-fabricarea amorselor, capsulelor detonante şi rachetelor de semnalizare, vezi 2051
-fabricarea cuţitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc., vezi 2571
-fabricarea de autovehicule blindate pentru transportul bancnotelor sau obiectelor de valoare, vezi 2910
-fabricarea de vehicule spaţiale, vezi 3030
-fabricarea de tancuri şi alte vehicule de luptă, vezi 3040

255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Această grupă cuprinde activităţi generale de tratare a metalului, cum ar fi deformarea plastică (forjarea, presarea) care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Această clasă include:
-forjarea, presarea, matriţarea şi laminarea metalului
-metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice direct din pulberi metalice prin tratamente termice
(sinterizare) sau presare

Această clasă exclude:
-producţia de pulberi metalice, vezi 241, 242

256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

Această grupă cuprinde activităţi generale de tratare a metalului, cum ar fi placarea, acoperirea, gravarea, găurirea, polizarea, sudarea etc. care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
Această clasă include:
-acoperirile metalice, tratamentul anodic al metalelor, etc.
-tratamentul termic al metalelor
-operatiunile de debavurare, sablare şi curăţire a metalelor
-vopsirea şi gravarea metalelor
-acoperirea metalelor cu nemetale:
-plastifierea, emailarea, lăcuirea etc.
-călirea metalelor

Această clasă exclude:
-activităţi ale potcovăriilor, vezi 0162
-acoperirea materialelor plastice cu metale, vezi 2229
-acoperirea prin laminare a metalelor comune cu metale preţioase, vezi 2441, 2442, 2443, 2444

2562 Operaţiuni de mecanică generală
Această clasă include:
-operaţiuni de găurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, broşare, nivelare, debitare, rectificare, ascuţire, polizare, sudare, matisare (îmbinare) etc. a pieselor din metal
-activităţile de tăiere şi gravare cu fascicul laser a metalelor

Această clasă exclude:
-activităţi ale potcovăriilor, vezi 0162
-servicii de gravare la minut, vezi 9529

257 Producţia de unelte şi articole de fierărie

Această grupă include fabricarea produselor de tăiat; unelte de mână şi articole de fierărie.

2571 Fabricarea produselor de tăiat
Această clasă include:
-fabricarea obiectelor casnice de tăiat (cuţite), precum şi a altor obiecte de uz casnic: furculiţe, linguri etc.
-fabricarea de diverse articole de tăiat:
-topoare şi satâre
-aparate de bărbierit şi lame pentru acestea
-foarfece şi instrumente de tăiat părul
-fabricarea cuţitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea vaselor de bucătărie (oale, ibrice etc.), a veselei de masă (castroane, platouri etc.) sau a vaselor întinse (farfurii, farfurioare etc.), vezi 2599
-fabricarea tacâmurilor din metal preţios, vezi 3212

2572 Fabricarea articolelor de feronerie
Această clasă include:
-fabricarea de lacăte, zăvoare, chei, balamale şi alte articole similare, articole de feronerie pentru clădiri,
mobilier, vehicule etc.
2573 Fabricarea uneltelor
Această clasă include:
-fabricarea de cuţite şi lame tăietoare, pentru maşini sau dispozitive mecanice
-fabricarea de unelte de mână, cleşti, şurubelniţe etc.
-fabricarea de unelte de mâna fără acţionare electrică pentru agricultură
-fabricarea de fierăstraie şi pânze de fierăstrău, inclusiv pânze de fierăstrău circulare şi pânze de fierăstrău cu lanţ
-fabricarea părţilor interschimbabile pentru uneltele de mână, cu sau fără acţionare electrică, sau pentru maşini unelte: burghie, poansoane, freze etc.
-fabricarea de matriţe pentru prese
-fabricarea de unelte pentru fierărie: forje, nicovale etc.
-fabricarea cutiilor de formare şi a matriţelor de turnare (cu excepţia lingotierelor)
-fabricarea de menghine, cleme de prindere

Această clasă exclude:
-fabricarea sculelor de mână cu acţionare electrică, vezi 2824
-fabricarea lingotierelor, vezi 2891

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

Această grupă cuprinde fabricarea unei varietăţi de produse prelucrate din metal, cum ar fi: cutii şi găleţi; cuie, buloane şi piuliţe; articole casnice din metal; accesorii din metal; fabricarea de elice şi ancore pentru nave; fabricarea de dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată etc., diverse articole pentru utilizări casnice şi industriale

2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel
Această clasă include:
-fabricarea de butoaie, găleţi, bidoane, recipiente şi cutii

Această clasă exclude:
-fabricarea cisternelor şi rezervoarelor, vezi 252

2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
Această clasă include:
-fabricarea de cutii de conserve pentru alimente, de tuburi şi cutii pliabile
-fabricarea de capace metalice

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
Această clasă include:
-fabricarea de cabluri metalice, benzi şi articole similare
-fabricarea de cabluri metalice neizolate sau izolate, care nu pot fi folosite drept conductori electrici
-fabricarea firelor metalice acoperite sau a firelor cu miez metalic
-fabricarea de articole din fire metalice: sârmă ghimpată, sârmă răsucită pentru împrejmuiri, grilaje, reţele din
sârmă, plase etc.
-fabricarea de electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric
-fabricarea de cuie şi ace
-fabricarea de arcuri (cu excepţia arcurilor de ceas):
-arcuri din foi, arcuri elicoidale, bare de torsiune
-foi pentru arcuri
-fabricarea lanţurilor, cu excepţia lanţurilor de transmisie mecanică

Această clasă exclude:
-fabricarea arcurilor pentru orologii sau ceasuri, vezi 2652
-fabricarea firelor şi cablurilor pentru transmiterea electricităţii, vezi 2732
-fabricarea lanţurilor cu transmisie mecanică, vezi 2815

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
Această clasă include:
-fabricarea de nituri, şaibe şi produse similare nefiletate
-fabricarea de produse filetate
-fabricarea de buloane, şuruburi, piuliţe şi produse similare filetate

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de articole casnice, din metal:
-farfurii, farfurioare etc.
-oale, ibrice etc.
-castroane, platouri
-cratiţe, tigăi şi alte ustensile neelectrice, pentru utilizare la masă sau în bucătărie
-mici dispozitive şi accesorii de bucătărie acţionate manual
-bureţi de sârmă pentru curăţat
-fabricarea de componente din zinc pentru clădiri: jgheaburi, scocuri, căzi, chiuvete, bazine de spălător şi articole similare
-fabricarea de articole din metal pentru birou, cu excepţia mobilierului
-fabricarea de seifuri, casete (case de bani), uşi blindate etc.
-fabricarea de diverse articole din metal:
-elice navale şi palete pentru acestea
-ancore
-clopote
-dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată
-capse, catarame, cârlige
-scări metalice
-indicatoare metalice, inclusiv indicatoare de circulaţie rutieră
-fabricarea de pungi metalizate
-fabricarea de magneţi permanenţi
-fabricarea de termosuri din metal
-fabricarea de însemne metalice şi insigne din metal
-fabricarea de bigudiuri din metal, mânere şi schelete metalice pentru umbrele, piepteni

Această clasă exclude:
-fabricarea săbiilor, baionetelor, vezi 2571
-fabricarea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3099
-fabricarea mobilierului din metal, vezi 3101, 3102, 3109
-fabricarea articolelor sportive, vezi 3230
-fabricarea de jocuri şi jucării, vezi 3240

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

Această diviziune cuprinde fabricarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice, a echipamentelor de comunicaţii şi a produselor electronice similare, precum şi fabricarea componentelor pentru aceste produse. Procesele de producţie din această diviziune se caracterizează prin proiectarea şi utilizarea circuitelor integrate şi aplicarea tehnologiilor speciale de miniaturizare. Diviziunea cuprinde de asemenea fabricarea produselor electronice de larg consum, fabricarea de echipamente de măsură, verificare, navigaţie, fabricarea de echipamente de radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie, fabricarea de echipamente şi instrumente optice şi fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor.

261 Fabricarea componentelor electronice

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
Această clasă include fabricarea de semiconductori şi alte componente pentru instalaţii electronice.
Această clasă include:
-fabricarea de condensatoare electronice
-fabricarea de rezistori electronici
-fabricarea de microprocesoare
-fabricarea de tuburi electronice
-fabricarea de conectori electronici
-fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate
-fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)
-fabricarea de diode, tranzistori şi dispozitive semiconductoare similare
-fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanţă, transformatoare), de tipul componentelor electronice
-fabricarea cristalelor şi ansamblelor de cristale electronice
-fabricarea de solenoizi, comutatoare şi traductori pentru aplicaţii electronice
-fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate
-fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)
-fabricarea diodelor emiţătoare de lumină (LED)
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverşi, etc.

Această clasă exclude:
-tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
-fabricarea ecranelor pentru calculatoare şi televizor, vezi 2620, 2640
-fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612
-fabricarea de tuburi de raze X şi a dispozitivelor similare de radiaţii vezi 2660
-fabricarea de echipamente şi instrumente optice, vezi 2670
-fabricarea de dispozitive similare pentru aplicaţii electrice, vezi 27
-fabricarea de startere, vezi 2711
-fabricarea de relee electrice, vezi 2712
-fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733
-fabricarea de echipamente complete este clasificată în altă parte, în baza clasificării întregului echipament

2612 Fabricarea altor componente electronice
Această clasă include:
-fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate
-activitatea de montare a componentelor pe plăci de circuite imprimate
-fabricarea cardurilor de interfaţa (de exemplu pentru sunet, video, control, reţea, modemuri)

Această clasă exclude:
-tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
-fabricarea plăcilor cu circuite imprimate, vezi 2611

262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Această clasă include fabricarea şi/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare de
viteză şi capacitate de stocare mare, calculatoare de birou, calculatoare portabile şi servere precum şi fabricarea echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de stocare şi de intrare/ieşire (imprimante, monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analogice, digitale sau hibride. Calculatoarele digitale sunt dispozitive care efectuează următoarele operaţiuni:
(1) stochează programul sau programele de prelucrare şi datele intermediare necesare pentru execuţia acestuia;
(2) pot fi programate liber, în conformitate cu necesităţile utilizatorului;
(3) efectuează calcule aritmetice specificate de către utilizator;
(4) execută, fără intervenţie umană, un program de prelucrare care solicită calculatorului să îşi modifice execuţia prin decizia logică în timpul ciclului de prelucrare.
Calculatoarele analogice sunt capabile să simuleze modele matematice şi să cuprindă cel puţin elemente de control şi programare analogică.
Această clasă include:
-fabricarea de calculatoare de birou
-fabricarea de calculatoare portabile (laptop-uri)
-fabricarea de calculatoare de mare viteză şi capacitate de stocare mare
-fabricarea de minicalculatoare portabile (de exemplu PDA – asistent personal digital)
-fabricarea unităţilor de disc magnetic şi a altor dispozitive de stocare
-fabricarea de unităţi de discuri optice (de exemplu CD-RW, CD-ROM,DVD-ROM, DVD-RW)
-fabricarea de imprimante
-fabricarea de monitoare
-fabricarea de tastaturi
-fabricarea tuturor tipurilor de mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea
-fabricarea de terminale de calculatoare specializate
-fabricarea de calculatoare- server
-fabricarea de scanere, inclusiv a celor pentru coduri de bare
-fabricarea de cititoare de cartele inteligente (carduri smart)
-fabricarea de căşti pentru simularea realităţii virtuale
-fabricarea de proiectoare
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea terminalelor de calculator, cum sunt automatele bancare (ATM-uri), puncte de vânzare (POS), ce
operează fără comenzi mecanice
-fabricarea echipamentului de birou multifuncţional capabil a executa două sau mai multe dintre următoarele
funcţii: printare, scanare, copiere, fax

Această clasă exclude:
-reproducerea suporţilor înregistraţi (suporţi de calculator, audio, video etc.), vezi 182
-fabricarea componentelor electronice şi a ansamblurilor electronice utilizate în calculatoare şi unităţi periferice, vezi 261
-fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612
-fabricarea cardurilor, a modulelor şi ansamblurilor de interfaţă, vezi 2612
-fabricarea plăcilor cu componente electronice asamblate, vezi 2612
-fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630
-fabricarea comutatoarelor digitale de comunicaţii, a echipamentului pentru transmisii de date (de exemplu punţi, routere, porţi), vezi 2630
-fabricarea de aparate electronice de larg consum, cum ar fi aparatele de redare CD-uri şi DVD-uri, vezi 2640
-fabricarea monitoarelor de televiziune şi a display-urilor, vezi 2640
-fabricarea consolelor pentru jocuri video, vezi 2640
-fabricarea suporţilor optici şi magnetici neînregistraţi, pentru calculatoare sau alte dispozitive, vezi 2680

263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Această clasă include fabricarea echipamentelor de telefonie şi de comunicaţii de date utilizate pentru a transmite electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiile radio şi de televiziune, şi echipamente de comunicaţii fără fir.
Această clasă include:
-fabricarea de echipament tip PBX
-fabricarea de telefoane fără fir
-fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare
-fabricarea echipamentului telefonic şi pentru fax, inclusiv a roboţilor pentru telefon
-fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punţi, routere şi porţi
-fabricarea antenelor pentru transmisie şi recepţie
-fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu
-fabricarea de echipamente tip pager
-fabricarea telefoanelor celulare
-fabricarea echipamentului mobil de comunicaţii
-fabricarea de echipament de studio şi de transmisie pentru radio şi televiziune, inclusiv a camerelor de
televiziune
-fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie
-fabricarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiilor şi de avertizare în caz de incendii, care trimit semnale către o staţie de control
-fabricarea transmiţătoarelor de radio şi televiziune
-fabricarea dispozitivelor de comunicaţii utilizând semnale infraroşii (de exemplu telecomenzi)

Această clasă exclude:
-fabricarea componentelor şi subansamblelor electronice utilizate în echipamentele de comunicaţii, inclusiv
modemurile interne/externe, vezi 2612
-fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate, vezi 2612
-fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620
-fabricarea echipamentului audio şi video de larg consum, vezi 2640
-fabricarea dispozitivelor GPS, vezi 2651
-fabricarea tabelelor electronice de marcaj, vezi 2790
-fabricarea semafoarelor, vezi 2790

264 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
Această clasă include fabricarea echipamentului electronic audio şi video destinat a fi utilizat în gospodării, pentru autovehicule, pentru sistemele publice de sonorizare şi pentru amplificarea sunetului.
Această clasă include:
-fabricarea aparatelor de înregistrare pe casete video şi a echipamentului de multiplicat
-fabricarea de televizoare
-fabricarea de monitoare TV şi a display-urilor
-fabricarea de sisteme de înregistrare şi multiplicare audio
-fabricarea de echipamente stereo
-fabricarea de receptoare radio
-fabricarea de difuzoare
-fabricarea de camere video (exclusiv profesionale)
-fabricarea de tonomatelor
-fabricarea de amplificatoare pentru instrumente muzicale şi pentru sistemele de difuzare publică
-fabricarea de microfoane
-fabricarea de aparate pentru citirea CD-urilor si a DVD-urilor
-fabricarea de maşini pentru karaoke
-fabricarea de căşti (de exemplu radio, stereo, pentru calculator)
-fabricarea de console pentru jocuri video

Această clasă exclude:
-reproducerea înregistrărilor (date, sunet, video etc.), vezi 182
-fabricarea dispozitivelor periferice şi a monitoarelor pentru calculator, vezi 2620
-fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630
-fabricarea de echipamente tip pager, vezi 2630
-fabricarea dispozitivelor de telecomandă (radio şi cu infraroşii), vezi 2630
-fabricarea echipamentului de transmisie radio, cum ar fi echipamente de reproducere, antene de transmisie şi recepţie, camere video profesionale, vezi 2630
-fabricarea antenelor, vezi 2630
-fabricarea camerelor foto digitale, vezi 2670
-fabricarea jocurilor electronice cu programe fixe (neînlocuibile), vezi 3240

265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie

Această grupă include fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie pentru diverse scopuri industriale şi neindustriale, inclusiv dispozitivele de măsurare a timpului, cum sunt orologiile, ceasurile şi dispozitive similare.

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor şi instrumentelor de căutare, detecţie, navigaţie, ghidare utilizate în aeronautică şi navigaţia maritimă; dispozitive automate de control şi reglare pentru instalaţii de încălzire, climatizare, refrigerare; instrumente şi dispozitive pentru măsurarea, afişarea, indicarea, înregistrarea, transmiterea şi reglarea temperaturii, umidităţii, presiunii, vidului, combustiei, debitului, nivelului, vâscozităţii, densităţii, acidităţii, concentraţiei şi mişcării de rotaţie; contoare şi dispozitive de înregistrat pentru fluide;instrumente pentru măsurarea şi verificarea caracteristicilor electrice şi a semnalelor electrice; dispozitive şi sisteme deinstrumente pentru analize de laborator ale compoziţiei sau concentraţiei fizice sau chimice a mostrelor de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de măsură şi verificare şi părţi componente ale acestora.

Este inclusă aici şi fabricarea echipamentelor nonelectrice de măsură, verificare şi navigaţie (cu excepţia uneltelor mecanice simple).
Această clasă include:
-fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion
-fabricarea echipamentului de testare a emanaţiilor automobilelor
-fabricarea de instrumente meteorologice
-fabricarea echipamentului de verificare şi inspecţie a proprietăţilor fizice ale materialelor
-fabricarea maşinilor poligraf (pentru înregistrare)
-fabricarea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor
-fabricarea de instrumente topografice
-fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă şi bimetal (cu excepţia termometrelor medicale)
-fabricarea de umidostate
-fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitătii de hidrogen
-fabricarea de aparate de control pentru arzătoare
-fabricarea spectrometrelor
-fabricarea manometrelor
-fabricarea de contoare (de exemplu de apă, gaze, energie electrică)
-fabricarea debitmetrelor şi a înregistratoarelor de debit
-fabricarea contoarelor de pontaj
-fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale
-fabricarea echipamentului de căutare, detectare, navigare ( inclusiv sonare) utilizat în aeronautică şi navigaţie maritimă, inclusiv geamandurile sonice
-fabricarea de echipament radar
-fabricarea dispozitivelor GPS
-fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi dispozitive automate de control pentru protecţia mediului
-fabricarea echipamentului de măsurare şi înregistrare (de exemplu înregistrator de zbor)
-fabricarea detectoarelor de mişcare
-fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu echipament pentru analiza sângelui)
-fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanţe, incubatoare şi diverse aparate de laborator
pentru măsurare, verificare, etc.
-fabricarea altor dispozitive de măsurare şi control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiaţiilor, termometrele (cu excepţia celor medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice.

Această clasă exclude:
-fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630
-fabricarea de echipamente pentru teste medicale şi pentru radiologie, vezi 2660
-fabricarea echipamentului optic de poziţionare, vezi 2670
-fabricarea de dictafoane, vezi 2823
-fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanţele de laborator), nivele, rulete de măsurat etc., vezi 2829
-instalarea echipamentelor de măsură şi control pentru procese industriale, vezi 3320
-fabricarea uneltelor mecanice simple de măsurare (de exemplu benzi pentru măsurare, şublere, micrometre), vezi clasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat

2652 Productia de ceasuri
Această clasă include fabricarea de ceasuri, orologii, mecanisme de ceasornicărie şi părţi componente ale
acestora.
Această clasă include:
-fabricarea de ceasuri de toate tipurile, inclusiv pentru tablouri de bord
-fabricarea de carcase de ceasuri, inclusiv carcase din metale preţioase
-fabricarea de echipamente de înregistrare a timpului şi echipamente pentru măsurarea, înregistrarea şi indicarea intervalelor de timp, cu mecanism de ceasornicărie sau cu motor sincron, ca de exemplu:
-contoare pentru parcări
-marcatoare de pontaj
-compostoare pentru dată şi oră
-contoare de timp pentru procese industriale
-fabricarea de întrerupătoare şi alte declanşatoare cu mecanism de ceasornicărie sau cu motor sincron
-întrerupătoare orare
-fabricarea de componente pentru ceasuri:
-mecanisme pentru toate tipurile de ceasuri
-arcuri, rubine, cadrane, indicatoare, capace, telescoape şi alte părţi componente
-carcase de ceasuri, din toate materialele

Această clasă exclude:
-fabricarea de curele de ceas nemetalice (din material textil, piele, plastic), vezi 1512
-fabricarea de brăţări de ceas din metale preţioase, vezi 3212
-fabricarea de brăţări de ceas din metale nepreţioase, vezi 3212

266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
Această clasă include:
-fabricarea de echipamente de radiologie (de exemplu industrială, diagnostic medical, terapie medicală, cercetare ştiinţifică)
-fabricarea de echipamente cu raze X, beta şi gamma
-fabricarea de aparate de tomografie computerizate
-fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)
-fabricarea de echipamente de rezonanţă magnetică (MRI)
-fabricarea de echipamente medicale cu ultrasunete
-fabricarea de electrocardiografe
-fabricarea de echipamente medicale endoscopice
-fabricarea de echipamente medicale cu laser
-fabricarea de stimulatoare cardiace
-fabricarea de proteze auditive
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor şi laptelui

Această clasă exclude:
-fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899

267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Această clasă include fabricarea de instrumente şi lentile optice, cum ar fi binocluri, microscoape (cu excepţia
celor electronice, protonice), telescoape, prisme şi lentile (cu excepţia celor oftalmice); acoperirea sau lustruirea lentilelor (cu excepţia celor oftalmice), montarea lentilelor (cu excepţia celor oftalmice) şi fabricarea de echipament fotografic, cum sunt aparate de fotografiat şi fotometre.
Această clasă include:
-fabricarea de oglinzi optice
-fabricarea de dispozitive optice de ochire
-fabricarea de echipament optic de poziţionare
-fabricarea de instrumente optice de mărit
-fabricarea de dispozitive optice de precizie utilizate în prelucrări mecanice
-fabricarea de comparatoare optice
-fabricarea de aparate fotografice digitale şi cu film
-fabricarea de aparate de proiectare a filmelor şi a diapozitivelor
-fabricarea de retroproiectoare
-fabricarea de dispozitive şi instrumente optice de măsurare şi verificare (de exemplu: echipamente pentru
controlul incendiilor, fotometre, telemetre)
-fabricarea de lentile, microscoape optice, binocluri şi telescoape
-fabricarea de ansambluri pentru dispozitive laser

Această clasă exclude:
-fabricarea de proiectoare, vezi 2620
-fabricarea de camere de televiziune şi camere video profesionale, vezi 2630
-fabricarea de camere video neprofesionale, vezi 2640
-fabricarea de echipamente complete care folosesc componente laser, vezi clasa de fabricaţie după tipul de aparat (de exemplu echipament medical cu laser, vezi 2660)
-fabricarea de aparatură de fotocopiere, vezi 2823
-fabricarea de articole oftalmice, vezi 3250

268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Această clasă include fabricarea suporţilor de înregistrare magnetici şi optici.
Această clasă include:
-fabricarea de benzi magnetice audio şi video neînregistrate
-fabricarea de casete magnetice audio şi video neînregistrate
-fabricarea de diskete neînregistrate
-fabricarea de discuri optice
-fabricarea de unităţi de disc fix (hard drive)

Această clasă exclude:
-reproducerea înregistrărilor (date, audio, video etc.), vezi 182

27 Fabricarea echipamentelor electrice

Această diviziune cuprinde fabricarea produselor care generează, distribuie şi utilizează energie electrică. De asemenea diviziunea include şi fabricarea de echipamente electrice de iluminat, de semnalizare şi aparate electrocasnice. Această diviziune exclude fabricarea produselor electronice (vezi diviziunea 26).

271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de control şi de distribuţie a electricităţii

Această grupă cuprinde fabricarea transformatoarelor de mare putere, de reţea şi specializate; motoare electrice, generatoare şi grupuri motor-generator (electrogene).

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
Această clasă include fabricarea tuturor motoarelor si transformatoarelor electrice: de curent alternativ (AC), de curent continuu (DC) si AC/DC
Această clasă include:
-fabricarea de motoare electrice ( cu excepţia demaroarelor pentru pornirea motoarelor cu combustie internă)
-fabricarea de transformatoare electrice de distribuţie (reţea)
-fabricarea de transformatoare de sudură cu arc electric
-fabricarea de limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente
-fabricarea de staţii de transformatoare pentru distribuţia energiei electrice
-fabricarea de regulatori de tensiune pentru transmisia şi distribuţia electricităţii
-fabricarea de generatoare de putere (cu excepţia alternatoarelor de încărcare a bateriilor pentru motoarele cu
ardere internă)
-fabricarea de grupuri electrogene (cu excepţia grupurilor electrogene pentru turbine)
-rebobinarea rotoarelor

Această clasă exclude:
-fabricarea de componente electronice de tipul transformatoarelor şi întrerupătoarelor, vezi 2612
-fabricarea de echipament de sudură şi lipire electrică, vezi 2790
-fabricarea de invertoare, redresoare şi convertizoare, vezi 2790
-fabricarea de ansambluri turbină-generator, vezi 2811
-fabricarea de generatoare şi demaroare pentru motoarele cu ardere internă, vezi 2931

2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
Această clasă include:
-fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice
-fabricarea de panouri pentru comanda şi distribuţia electricităţii
-fabricarea de relee electrice
-fabricarea de elemente de tubulatură pentru dispozitivele de comutare
-fabricarea de siguranţe electrice
-fabricarea de echipamente de comutare
-fabricarea de întrerupătoare (cu excepţia butoanelor de apăsare, a comutatoarelor cu decuplare automată,
solenoid, întrerupător electic basculant)
-fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor

Această clasă exclude:
-fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi de dispozitive automate de control pentru protecţia
mediului, vezi 2651
-fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau cu decuplare
automată, vezi 2733

272 Fabricarea de acumulatori şi baterii

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
Această clasă include fabricarea bateriilor reîncărcabile şi nereîncărcabile.
Această clasă include:
-fabricarea de pile şi baterii de pile electrice:
-pile electrice ce conţin bioxid de mangan, bioxid de mercur, oxid de argint etc.
-fabricarea de acumulatori electrici şi părţi ale acestora:
-separatoare, containere, capace
-fabricarea de baterii acide cu plumb
-fabricarea de baterii nichel – cadmiu
-fabricarea de baterii NiMH (nichel-metalhidrid)
-fabricarea de baterii cu litiu
-fabricarea de baterii cu pile uscate
-fabricarea de baterii cu pile umede

273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

Această grupă include fabricarea dispozitivelor conducătoare şi izolatoare pentru circuitele de cabluri electrice, indiferent de material. Această grupă include de asemenea fabricarea de cabluri izolate şi fabricarea de cabluri cu fibră optică.

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
Această clasă include:
-fabricarea de cabluri cu fibră optică pentru transmisii de date sau transmisii de imagini în direct

Această clasă exclude:
-fabricarea de fibre sau fire din sticlă, vezi 2314
-fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii, clasificate în funcţie de
aplicaţia pentru care sunt destinate, vezi 2612

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
Această clasă include:
-fabricarea de fire şi cabluri izolate, confecţionate din oţel, cupru, aluminiu

Această clasă exclude:
-fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445
-fabricarea de cabluri pentru calculator, imprimantă, cabluri USB şi a seturilor de cabluri similare, vezi 2612
-fabricarea de seturi de cabluri electrice cu fire izolate şi conectori, vezi 2790
-fabricarea de seturi de cabluri, echipamente de cabluri şi ansambluri similare de cabluri pentru automobile, vezi 2931

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
Această clasă include fabricarea de dispozitive pentru cabluri conducătoare şi nonconducătoare de electricitate pentru circuitele electrice, indiferent de material.
Această clasă include:
-fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu excepţia comutatoarelor)
-fabricarea de întrerupătoare pentru scurtcircuit
-fabricarea de dulii de lampă
-fabricarea de dispozitive antiaprindere
-fabricarea de comutatoare pentru circuitele electrice (de exemplu, comutatoare de presiune, butoane,
comutatoare cu decuplare automată, întrerupător electric basculant)
-fabricarea de dulii şi borne de ieşire electice
-fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu: cutii de joncţiune, de distribuţie, de comutare)
-fabricarea de tubulatură şi elemente de legătură pentru circuite electrice
-fabricarea de echipament pentru stâlpi şi linii de transmisie
-fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent din material plastic, inclusiv cutii de joncţiune din
material plastic, plăci frontale şi articole similare, fitinguri din material plastic pentru liniile de înaltă tensiune şi
protecţii ale comutatoarelor

Această clasă exclude:
-fabricarea de piese izolante din ceramică, vezi 2343
-fabricarea de componente electronice de tip conectori, prize şi comutatori, vezi 2612

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Această clasă include fabricarea de becuri şi lămpi pentru iluminatul electric şi părţi componente ale acestora (cu excepţia învelişurilor din sticlă pentru becuri electrice); accesorii pentru dispozitive electrice pentru iluminat (cu excepţia dispozitivelor pentru circuitele de cabluri electrice).
Această clasă include:
-fabricarea de lămpi electrice cu descărcare, cu incandescenţă, cu fluorescenţă, cu raze ultraviolete, infrarosii, etc;
-fabricarea de accesorii şi becuri
-fabricarea de echipamente de iluminat fixate pe plafon (lustre)
-fabricarea de candelabre
-fabricarea de lămpi de birou
-fabricarea de seturi de iluminat pentru brazii de Crăciun
-fabricarea de şeminee electrice
-fabricarea de lanterne
-fabricarea delămpi electrice împotriva insectelor
-fabricarea de felinare (de exemplu felinare cu carbid, electrice, cu gaze, cu benzină, cu petrol lampant)
-fabricarea reflectoarelor
-fabricarea de dispozitive pentru iluminatul stradal (cu excepţia semnalizatoarelor de trafic)
-fabricarea de echipament de iluminat pentru mijloace de transport (de exemplu pentru autovehicule, avioane, bărci)
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de echipamente de iluminat nonelectrice

Această clasă exclude:
-fabricarea de componente din sticlă pentru dispozitivele de iluminat, vezi 2319
-fabricarea de dulii de lămpi, vezi 2733
-fabricarea de ventilatoare de plafon sau de baie cu dispozitive de iluminat integrate, vezi 2751
-fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare şi echipamente de semnalizare pietonală, vezi 2790
-fabricarea de firme electrice, vezi 2790

275 Fabricarea de echipamente casnice

Această grupă include fabricarea de articole electrice mici şi articole electrice gospodăreşti, ventilatoare de uz
casnic, aspiratoare de uz casnic, maşini electrice de întreţinut pardoseala de uz casnic, aparate de gătit de uz
casnic, maşini de spălat rufe de uz casnic, frigidere de uz casnic, congelatoare verticale şi orizontale şi alte aparate electrice şi nonelectrice de uz casnic, cum ar fi maşini de spălat vase, încălzitoare de apă şi dispozitive pentru îndepărtarea gunoaielor menajere.
Această grupă include fabricarea echipamentelor alimentate cu electricitate, gaze sau alt tip de combustibil.

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
Această clasă include:
-fabricarea aparatelor electrocasnice:
-frigidere
-congelatoare
-maşini de spălat vase
-maşini de spălat şi uscat rufe
-aspiratoare
-maşini de lustruit pardoseala
-dispozitive pentru evacuarea deşeurilor
-râşniţe, mixere, storcătoare de fructe
-deschizătoare de conserve
-maşini electrice de bărbierit, periuţe de dinţi electrice şi alte dispozitive electrice pentru igiena personală
-maşini de ascuţit cuţite (tocile)
-hote pentru ventilarea sau reciclarea aerului
-fabricarea de aparate electrotermice casnice:
-încalzitoare electrice de apă
-pături electrice
-uscătoare de păr, pieptene electric, perii electrice, droturi
-fiare de călcat electrice
-radiatoare şi ventilatoare de tip casnic, portabile
-cuptoare electrice
-cuptoare cu microunde
-maşini de gătit, plite electrice
-prăjitoare de pâine
-dispozitive electrice pentru prepararea cafelei sau a ceaiului
-friptoze, rotisoare, grătare, cuţite electrice
-rezistenţe pentru aparate de încălzit etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de frigidere şi congelatoare industriale, aparate de aer condiţionat de cameră, ventilatoare de fereastră, radiatoare montate permanent, ventilatoare industriale şi ventilatoare pentru eliminarea emisiilor de gaze, echipamente de gătit de tip industrial; echipamente industriale de spălat rufe, curăţat chimic şi călcat; aspiratoare industriale, vezi diviziunea 28
-fabricarea maşinilor de cusut de uz casnic, vezi 2894
-instalarea în clădiri a sistemelor centrale de aspirat praful, vezi 4329

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Această clasă include:
-fabricarea echipamentului casnic neelectric, de gătit şi încălzit
-aparate neelectrice de încălzit, aragazuri, grătare, sobe, încălzitoare de apă, dispozitive pentru gătit, încălzitoare de farfurii

279 Fabricarea altor echipamente electrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice
Această clasă include fabricarea de echipamente electrice diverse, exceptând motoare, generatoare şi
transformatoare, baterii şi acumulatori, cabluri şi dispozitive de conexiune pentru acestea, echipamente de iluminat sau echipamente casnice.
Această clasă include:
-fabricarea de dispozitive pentru încărcarea bateriilor
-fabricarea de dispozitive electrice pentru închiderea şi deschiderea uşilor
-fabricarea de sonerii
-fabricarea de cordoane de racord făcute din cabluri izolate
-fabricarea de maşini de curăţat cu ultrasunete (cu excepţia celor de laborator şi stomatologice)
-fabricarea de invertoare redresoare, pile cu combustibil, surse de alimentare cu energie, stabilizate sau
nestabilizate
-fabricarea de surse de alimentare continuă cu energie (UPS)
-fabricarea de limitatoare electrice a supratensiunii (supresoare)
-fabricarea de prelungitoare, cordoane de racord şi alte seturi de cabluri electrice cu fire izolate şi conectori
-fabricarea de electrozi din cărbune şi grafit, piese de contact şi alte produse electrice din carbon şi grafit
-fabricarea de acceleratoare de particule
-fabricarea de condensatori electrici, rezistenţe electrice şi componente similare
-fabricarea de electromagneţi
-fabricarea de sirene
-fabricarea de tabele de marcaj electronice
-fabricarea de firme electrice
-fabricarea de echipament electric de semnalizare cum ar fi semafoare şi echipament de semnalizare
pietonală
-fabricarea de izolatori electrici (cu excepţia celor din sticlă sau porţelan) a tubulaturii şi fitingurilor aferente din
metal
-fabricarea de echipament pentru sudură şi lipire electrică, inclusiv de ciocane manuale de lipit

Această clasă exclude:
-fabricarea de izolatori electrici din porţelan, vezi 2343
-fabricarea de fibre şi produse din carbon şi grafit (cu excepţia electrozilor şi a aplicaţiilor electrice), vezi 2399
-fabricarea de componente electronice (redresoare), circuite integrate pentru reglarea tensiunii, circuite integrate convectoare, condensatori electronici, rezistori electronici şi dispozitive similare, vezi 2612
-fabricarea de transformatoare, motoare, generatoare, întrerupătoare, relee şi dispozitive de control industriale, vezi 271
-fabricarea de baterii, vezi 2720
-fabricarea de cabluri de comunicaţii şi pentru transportul energiei, de dispozitive de conectare pentru acestea, ezi 273
-fabricarea de echipamente de ilumint, vezi 2740
-fabricarea de echipamente de uz casnic, vezi 275
-fabricarea de echipament neelectric de sudură şi lipire, vezi 2829
-fabricarea de garnituri din carbon sau grafit, vezi 2829
-fabricarea de echipament electric pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, bujii, seturi de cabluri pentru sistemul de aprindere (cabluri cu fişe), sisteme electrice pentru ferestre şi uşi, regulatori de tensiune, vezi 2931

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

Această diviziune cuprinde fabricarea de maşini şi echipamente care acţionează în mod independent asupra
materialelor, fie in mod mecanic, fie termic, sau execută operaţiuni pe materiale (cum ar fi manipulare,
pulverizare, cântărire sau ambalare), incluzând componentele lor mecanice care produc şi aplică forţă, şi
părţile lor componente. Această categorie include dispozitive fixe şi mobile sau portabile, indiferent dacă
sunt destinate utilizării industriale, în construcţii, în agricultură sau sunt de uz casnic. Fabricarea echipamentelor speciale pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, în unităţi de producţie, aparţine, de asemenea, acestei diviziuni.
Această diviziune face distincţia între fabricarea maşinilor cu destinaţie specifică, de exemplu maşini pentru
utilizarea exclusivă într-o activitate sau un mic grup de activităţi, şi fabricarea maşinilor de utilizare generală, de exemplu maşini care se folosesc într-o gamă largă de activităţi. Această diviziune include de asemenea şi
fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică, neincluse în altă parte în clasificare, utilizate sau nu într-un proces de fabricaţie, cum ar fi echipamentul din parcurile de distracţii, echipamentul automat din popicării etc.

Această diviziune exclude fabricarea produselor metalice de uz general (diviziunea 25), fabricarea dispozitivelor de control asociate, calculatoarelor, echipamentelor de măsură şi verificare, aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică (diviziunile 26 şi 27) şi fabricarea autovehiculelor de utilizare generală (diviziunile 29 şi 30).

281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

Această grupă include fabricarea de maşini de utilizare generală, de exemplu maşini care se utilizează într-o gamă largă de activităţi. Aici se include fabricarea de componente utilizate în fabricarea unei diversităţi de alte maşini şi fabricarea de maşini cu funcţii suport în cadrul altor activităţi.

2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
Această clasă include:
-fabricarea de motoare cu piston cu combustie internă, exclusiv motoare pentru autoturisme, avioane şi motociclete:
-motoare navale
-motoare pentru locomotive
-fabricarea de pistoane, segmenţi, carburatoare pentru toate motoarele cu combustie internă, motoare diesel, etc.
-fabricarea de supape de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă
-fabricarea de turbine şi părţi ale lor:
-turbine cu aburi şi alţi vapori
-turbine hidraulice, roţi hidraulice şi regulatoare ale acestora
-turbine eoliene
-turbine cu gaz, cu excepţia turboreactoarelor sau turbopropulsoarelor pentru propulsia avioanelor
-fabricarea de ansambluri cazan-turbină
-fabricarea de ansambluri turbină-generator

Această clasă exclude:
-fabricarea de generatoare electrice (cu excepţia ansamblelor turbină generator), vezi 2711
-fabricarea de ansambri motor generator (cu excepţia ansamblelor turbină generator), vezi 2711
-fabricarea de echipamente şi componente electrice pentru motoare cu combustie internă, vezi 2931
-fabricarea de motoare pentru autovehicule, avioane sau motociclete, vezi 2910, 3030, 3091
-fabricare de turboreactoare şi turbopropulsoare, vezi 3030

2812 Fabricarea de motoare hidraulice
Această clasă include:
-fabricarea de componente hidraulice şi pneumatice (inclusiv pompe hidraulice, motoare hidraulice, cilindri
hidraulici şi pneumatici, valve hidraulice şi pneumatice, furtunuri şi fitinguri hidraulice şi pneumatice)
-fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizare în sisteme pneumatice
-fabricarea de echipamente hidraulice de transmisie
-fabricarea de echipamente hidrostatice de transmisie
-fabricarea de sisteme energetice pe bază de fluide

Această clasă exclude:
-fabricarea de compresoare, vezi 2813
-fabricarea de pompe pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2813
-fabricarea de supape pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2814
-fabricarea de echipamente de transmisie mecanică, vezi 2815

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
Această clasă include:
-fabricarea de pompe de aer sau vid, compresoare de aer sau alte gaze
-fabricarea de pompe pentru lichide, echipate sau nu cu instrumente de măsură
-fabricarea de pompe pentru echiparea motoarelor cu combustie internă: pompe de ulei, apă şi combustibil
pentru autovehicule etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de pompe de mână

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipamente hidraulice şi pneumatice, vezi 2812

2814 Fabricarea de articole de robinetărie
Această clasă include:
-fabricarea de robinete şi valve industriale, inclusiv valve regulatoare şi robinete de admisie
-fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii sanitare
-fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii de încălzire

Această clasă exclude:
-fabricarea de valve din cauciuc vulcanizat nerigid, sticlă sau din materiale ceramice, vezi 2219, 2319 sau 2344
-fabricarea de supape de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă, vezi 2811
-fabricarea de valve hidraulice şi pneumatice şi fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizarea în sisteme pneumatice, vezi 2812

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
Această clasă include:
-fabricarea de rulmenţi cu bile sau role şi a părţilor lor componente
-fabricarea de echipament de transmisie a energiei mecanice:
-arbori de transmisie şi manivele: arbori cu came, arbori cotiţi, etc.
-carcase de rulmenţi şi lagăre
-fabricarea de angrenaje, cutii de viteză şi alte dispozitive de schimbare a vitezelor
-fabricarea de ambreiaje şi cuplaje mecanice
-fabricarea de volanţi şi scripeţi
-fabricarea de lanţuri articulate
-fabricarea de lanţuri de transmisie

Această clasă exclude:
-fabricarea altor tipuri de lanţuri, vezi 2593
-fabricarea de echipament de transmisie hidraulică, vezi 2812
-fabricarea de echipament de transmisie hidrostatică, vezi 2812
-fabricarea de ambreiaje electromagnetice, vezi 2931
-fabricarea de subansamble (organe de maşini) ale echipamentelor de transmisie electrică ce sunt identificabile ca părţi ale autovehiculelor sau avioanelor, vezi diviziunile 29 şi 30

282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

Această grupă include fabricarea maşinilor de utilizare generală, de exemplu maşini care se utilizează într-o gamă largă de activităţi. Aici se include fabricarea de componente utilizate în fabricarea unei diversităţi de alte maşini şi fabricarea de maşini cu funcţii suport în cadrul altor activităţi.

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
Această clasă include:
-fabricarea de cuptoare electrice, cuptoare industriale şi de laborator, inclusiv incineratoare
-fabricarea de arzătoare
-fabricarea de radiatoare electrice instalate permanent în clădiri, radiatoare electrice pentru piscine
-fabricarea de echipamente de încălzire nonelectrice instalate permanent, pentru clădiri, cum ar fi echipamente de încălzire solară, încălzire cu aburi, încălzire cu păcură, cuptoare şi echipamente de încălzire similare
-fabricarea de cuptoare electrice cu tiraj forţat, pompe termice, etc.;
-fabricarea de cuptoare nonelectrice cu tiraj forţat de uz casnic
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de vetre automate, grătare, dispozitive pentru evacuarea cenuşii etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de cuptoare de uz casnic, vezi 2751
-fabricarea de maşini de uscat produse agricole, vezi 2893
-fabricarea de cuptoare de brutărie, vezi 2893
-fabricarea de uscătoare pentru lemn, celuloză, hârtie sau carton, vezi 2899
-fabricarea de sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator, vezi 3250
-fabricarea de cuptoare de laborator (stomatologice), vezi 3250

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
Această clasă include:
-fabricarea maşinilor de ridicat, manipulat, încărcat sau descărcat, acţionate manual sau electric:
-palane de ridicare şi macarale, trolii, cabestane şi vinciuri
-macarale, poduri rulante, suporturi suspendate de prindere, macarale portal, etc.
-utilaje mobile, dotate sau nu cu echipament de ridicat sau manipulat, autopropulsate sau nu, de tipul
celor folosite în fabrici (inclusiv cărucioare şi roabe)
-manipulatori şi roboţi industriali specializaţi pentru operaţii de ridicare, manipulare, încărcare sau
descărcare
-fabricarea de conveioare, teleferice etc.
-fabricarea de lifturi, scări şi trotuare rulante
-fabricarea de piese destinate echipamentelor de ridicare şi manipulare

Această clasă exclude:
-fabricarea de roboţi industriali pentru utilizări multiple, vezi 2829
-fabricarea de elevatoare şi transportoare cu acţionare continuă, pentru utilizare în subteran, vezi 2892
-fabricarea de cupe mecanice, excavatore şi încărcătoare cu cupe, vezi 2892
-fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru calea ferată şi automacarare, vezi 3011, 3020
-instalarea lifturilor şi scărilor rulante, vezi 4329

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
Această clasă include:
-fabricarea de maşini de calculat
-fabricarea de maşini de adunat, case de înregistrare
-fabricarea de maşini de calculat, electronice sau nu
-fabricarea de maşini pentru manipularea corespondenţei (maşini de ambalat în plicuri şi sortat corespondenţa), de maşini de adunat (coli)
-fabricarea de maşini de scris
-fabricarea de maşini de stenografiat
-fabricarea de echipament de birou pentru îndosariere (coperţi de plastic sau şnur de legare)
-fabricarea de maşini de emis bilete
-fabricarea de maşini de numărat şi ambalat monede
-fabricarea de maşini de ascuţit creioane
-fabricarea de aparate de capsat şi de îndepărtat capsele
-fabricarea de maşini de vot
-fabricarea de distribuitoare pentru benzi adezive
-fabricarea de maşini de perforat
-fabricarea de case de înregistrare, ce operează mecanic
-fabricarea de aparate de fotocopiat
-fabricarea de cartuşe cu toner
-fabricarea de table şcolare, table albe, table pentru marker, etc.
-fabricarea de dictafoane

Această clasă exclude:
-fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice, vezi 2620

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
Această clasă include:
-fabricarea de unelte de mână, acţionate de motoare electrice, neelectrice sau pneumatice, cum ar fi:
-fierăstraie circulare sau gatere
-maşini de găurit, inclusiv cu percuţie
-maşini de şlefuit, acţionate de motoare electrice
-ciocane pneumatice de bătut cuie
-aparate de rindeluit
-polizoare
-capsatoare
-pistoale pneumatice de nituit
-maşini de prelucrare a suprafeţelor prin aşchiere
-chei fixe
-maşini electrice portabile de sablat
-foarfeci şi maşini de stanţat

Această clasă exclude:
-fabricarea de piese active interschimbabile pentru uneltele de mână, vezi 2573
-fabricarea de echipamente de lipire şi sudură electrice, vezi 2790

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
Această clasă include:
-fabricarea de echipament industrial de refrigerat şi congelat, inclusiv ansambluri de componente
-fabricarea de aparate de aer condiţionat, inclusiv pentru autovehicule
-fabricarea de ventilatoare de uz industrial
-fabricarea de schimbătoare de căldură
-fabricarea de maşini pentru lichefierea aerului sau altor gaze

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipamente casnice de refrigerare sau congelare, vezi 2751
-fabricarea de ventilatoare casnice, vezi 2751

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de maşini pentru cântărit (altele decât balanţele sensibile de laborator):
-cântare casnice şi pentru magazine, platforme de cântărire, dispozitive de cântărire continuă,
poduri-basculă (rame suspendate pentru cântarire), greutăţi etc.
-fabricarea de aparate şi dispozitive pentru filtrarea sau purificarea lichidelor
-fabricarea de echipamente pentru aruncarea, dispersarea sau pulverizarea de lichide sau de substanţe pulverulente:
-pistoale-pulverizatoare, stingătoare de foc, maşini de sablat, maşini de curăţat cu abur etc.
-fabricarea de maşini pentru împachetat şi ambalat:
-maşini de umplut, închis, sigilat, capsulat, etichetat etc.
-fabricarea de maşini de spălat sau uscat sticle şi pentru gazeificarea băuturilor
-fabricarea de dispozitive de distilare şi filtrare pentru rafinării, industria chimică, industria băuturilor etc.
-fabricarea generatoarelor de gaz
-fabricarea de calandre, maşini de vălţuit şi a cilindrilor pentru acestea (cu excepţia celor pentru metal şi sticlă)
-fabricarea de maşini centrifugale (cu excepţia separatoarelor de creme şi a uscătoarelor de rufe)
-fabricarea garniturilor de etanşare realizate prin combinaţii de materiale sau prin aplicarea de straturi din
acelaşi material
-fabricarea de maşini automate de vânzare a produselor
-fabricarea de părţi componente pentru maşinile de utilizare generală
-fabricarea de ventilatoare (ventilatoare de fronton, de tavan etc.)
-fabricarea de nivele, rulete de măsurat şi unelte portabile similare, unelte de precizie, cu excepţia celor optice pentru mecanici (lăcătuşi)
-fabricarea de echipament neelectric de sudură şi lipire
-fabricarea de turnuri de răcire, pentru răcire directă prin intermediul apei recirculate

Această clasă exclude:
-fabricarea balanţelor de precizie (de laborator), vezi 2651
-fabricarea echipamentului casnic de refrigerat sau congelat, vezi 2751
-fabricarea ventilatoarelor casnice, vezi 2751
-fabricarea echipamentului electric de sudură şi lipire, vezi 2790
-fabricrea maşinilor de stropit pentru agricultură, vezi 2830
-fabricarea laminoarelor pentru metal şi sticlă, fabricarea cilindrilor acestora, vezi 2891, 2899
-fabricarea uscătoarelor pentru produse agricole, vezi 2893
-fabricarea maşinilor pentru filtrarea sau purificarea alimentelor, vezi 2893
-fabricarea separatoarelor de creme, vezi 2893
-fabricarea uscătoarelor industriale de rufe, vezi 2894
-fabricarea maşinilor de imprimat pe materiale textile, vezi 2894

283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

Această grupă include fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere.

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
Această clasă include:
-fabricarea tractoarelor utilizate în agricultură şi silvicultură
-fabricarea tractoarelor păşitoare
-fabricarea de maşini de cosit, inclusiv pentru gazon
-fabricarea de remorci sau semi-remorci agricole cu autoîncărcare sau autodescărcare
-fabricarea de maşini agricole pentru pregătirea, cultivarea sau fertilizare solului:
-pluguri, dispersoare pentru îngrăşăminte naturale, semănători, grape etc.
-fabricarea de maşini de secerat sau treierat:
-secerători, maşini de treierat, sortat etc.
-fabricarea maşinilor de muls
-fabricarea de maşini de stropit pentru agricultură
-fabricarea de maşini agricole diverse:
-incubatoare şi cloşti artificiale, echipament pentru apicultură, echipament pentru repararea furajelor , etc.
-maşini de curăţat, sortat sau calibrat ouă, fructe etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea uneltelor agricole de mână, neelectrice, vezi 2573
-fabricarea conveioarelor (benzi transportoare) pentru utilizarea în ferme, vezi 2822
-fabricarea uneltelor de mână acţionate electrice, vezi 2824
-fabricarea separatoarelor de creme, vezi 2893
-fabricarea maşinilor de curăţat, sortat sau calibrat seminţe, cereale sau leguminoase uscate, vezi 2893
-fabricarea de tractoare rutiere pentru semiremorci, vezi 2910
-fabricarea de remorci sau semiremorci rutiere, vezi 2920

284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi maşinilor-unelte

Această grupă cuprinde fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte, de exemplu
fabricarea maşinilor unelte pentru prelucrarea metalelor si a altor materiale (lemn, os, piatră, ebonită, textolit,
sticlă etc), inclusiv acele maşini unelte ce utilizează laserul, undele ultrasonice, jetul de plasmă, impuls magnetic, etc.

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
Această clasă include:
-fabricarea maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor, inclusiv a celor care utilizează laserul, undele
ultrasonice, jetul de plasmă, impulsuri magnetice etc.
-fabricarea de maşini-unelte pentru strunjire, găurire, frezare, fasonare, rabotare, alezare, mortezare, rectificare etc.
-fabricarea maşinilor unelte pentru matriţare sau presare
-fabricarea preselor de perforat, preselor hidraulice, concasoare hidraulice, ciocanelor de matriţat, maşinilor de forjat etc.
-fabricarea bancurilor de trefilare (de tras), maşinilor de filetat prin rulare sau maşinilor de filetat prin tăiere
Această clasă mai include:
-fabricarea de piese componente şi accesorii pentru alte maşini-unelte de prelucrare a metalelor

Această clasă exclude:
-fabricarea pieselor active interschimbabile, pentru uneltele de mână, vezi 2573
-fabricarea maşinilor de sudură şi lipire, vezi 2790

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de maşini unelte pentru prelucrarea lemnului, osului, pietrei, ebonitei, textolitului, sticlei, etc., inclusiv maşini unelte care utilizează laserul, undele ultrasonice, jetul de plasmă, impulsuri magnetice etc.
-fabricarea de port-scule pentru maşini unelte
-fabricarea de capete divizoare şi alte dispozitive speciale pentru maşini unelte
-fabricarea de maşini unelte pentru fixarea în cuie, broşare, lipire sau alte tipuri de asamblări a lemnului, plutei, osului, ebonitei sau materialelor plastice etc.
-fabricarea instalaţiilor de foraj rotative fixe sau a instalaţiilor de foraj percutant rotativ, maşinilor de pilit, nituit,
de tăiat etc.
-fabricarea preselor pentru fabricarea plăcilor aglomerate şi a produselor similare
-fabricarea maşinilor de galvanizare

Această clasă exclude:
-fabricarea de pieselor interschimbabile pentru maşini unelte (burghiuri, poansoane, matriţe, tarozi, freze, cuţite de strung, lame de fierăstrău, cuţite etc.), vezi 2573
-fabricarea ciocanelor electrice de lipit şi a pistoalelor de lipit, portabile, vezi 2790
-fabricarea uneltelor portabile acţionate electric, vezi 2824
-fabricarea maşinilor utilizate în laminoare sau turnătorii, vezi 2891
-fabricarea utilajelor pentru extracţie, vezi 2892

289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică

Această grupă include fabricarea maşinilor cu destinaţie specifică, de exemplu maşini pentru utilizare exclusivă într-o activitate sau un grup de activităţi. Deoarece majoritatea acestor maşini sunt utilizate în alte procese de fabricaţie, cum ar fi fabricarea alimentelor sau fabricarea materialelor textile, această grupă include de asemenea fabricarea de maşini specifice pentru alte activităţi (ce nu aparţin industriei prelucrătoare), cum ar fi echipamentul de lansare pentru aeronave sau echipamentele pentru parcurile de distracţii.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Această clasă include:
-fabricarea de maşini şi echipamente pentru manipularea metalului topit:
-convertizoare, lingotiere, oale de turnare, maşini de turnat
-fabricarea de laminoare şi cilindri pentru laminoare

Această clasă exclude:
-fabricarea bancurilor de trefilare, vezi 2841
-fabricarea ramelor de formare şi a matriţelor de turnare (cu excepţia lingotierelor), vezi 2573
-fabricarea de maşini pentru formarea matriţelor de turnătorie, vezi 2899

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
Această clasă include:
-fabricarea de elevatoare şi benzi transportoare cu acţiune continuă pentru lucrări subterane
-fabricarea de maşini de forat, tăiat, săpat tuneluri (fie că sunt sau nu destinate utilizării în subteran)
-fabricarea de maşini pentru tratarea minereurilor, prin concasare, cernere, sortare, separare, spălare, etc.
-fabricarea de utilaje pentru fabricarea betonului şi mortarului
-fabricarea de utilaje pentru dislocarea pământului:
-excavator de nivelat, gredere, screpere, compresoare, nivelatoare, lopeţi mecanice, excavatoare de
încărcare etc.
-fabricarea de utilaje pentru baterea şi scoaterea pilonilor, maşini de tencuit, maşini de asfaltat, maşini pentru betonarea de suprafaţă, etc.
-fabricarea de tractoare cu şenile şi a tractoarelor utilizate în construcţii sau minerit
-fabricarea de buldozere şi lame pentru buldozer
-fabricarea de camioane grele pentru circulaţia în afara drumurilor publice

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipamente de ridicat şi manipulat, vezi 2822
-fabricarea altor tipuri de tractoare, vezi 2839, 2910
-fabricarea de maşini unelte pentru prelucrarea pietrei, inclusiv maşini pentru despicarea (spălţuirea) sau
curăţirea pietrei, vezi 2849
-fabricarea de autobetoniere, vezi 2910

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
Această clasă include:
-fabricarea uscătoarelor pentru produse agricole
-fabricarea de utilaje pentru industria laptelui:
-separatoare de frişcă
-utilaje de prelucrare a laptelui (de exemplu omogenizatoare)
-utilaje pentru transformarea laptelui (de exemplu, maşini de bătut untul, maşini de prelucrat şi matriţat , untul)
-utilaje pentru fabricarea brânzei (maşini de omogenizat, matriţe, prese) etc.
-fabricarea de utilaje pentru industria morăritului:
-maşini de curăţare, triere şi mărunţire a seminţelor, cerealelor sau leguminoaselor uscate (vânturătoare, benzi de cernut, separatoare, maşini de curăţat cerealele, etc.)
-maşini care produc făină şi măciniş (mori de măcinat, valţuri alimentatoare, site, maşini de curăţat tărâţele, malaxoare, maşini de decorticat orezul, maşini de desfăcut păstăi)
-fabricarea de prese şi zdrobitoare pentru producerea vinului, cidrului, a sucurilor de fructe etc.
-fabricarea de maşini pentru industria de panificaţie sau pentru fabricarea macaroanelor, spaghetelor sau produselor similare:
-cuptoare pentru brutării, malaxoare pentru aluat, dozatoare de aluat, matriţe, maşini de tăiat felii, maşini de depozitare a prăjiturilor etc.
-fabricarea de maşini şi echipamente pentru produse alimentare diverse:
-maşini de fabricat bomboane sau ciocolată; maşini utilizate la fabricarea zahărului; utilaje pentru fabrici de bere; maşini pentru prelucrarea cărnii; maşini pentru procesarea fructelor, legumelor sau nucilor; maşini pentru prelucrarea peştelui şi fructelor de mare
-utilaje pentru filtrare şi purificare
-alte maşini utilizate la fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor
-fabricarea de utilaje pentru extracţia sau prelucrarea grăsimilor şi uleiurilor animale sau vegetale
-fabricarea de maşini pentru industria tutunului; maşini utilizate la fabricarea ţigaretelor sau ţigărilor de foi, a
tutunului de pipă sau a celui de mestecat sau prizat
-fabricarea de maşini şi utilaje pentru prepararea hranei în hoteluri şi restaurante

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipament de iradiere a alimentelor şi laptelui, vezi 2660
-fabricarea de utilaje de ambalare, împachetare şi cântărire, vezi 2829
-fabricarea de utilaje de curăţire, sortare sau calibrat pentru ouă, fructe sau alte produse (cu excepţia seminţelor, cerealelor şi leguminoaselor uscate), vezi 2830

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
Această clasă include:
-fabricarea de utilaje pentru industria textilă:
-maşini pentru prelucrarea, producerea, extrudarea, tragerea, ţeserea sau debitarea (tăierea) fibrelor,
firelor, materialelor textile, sintetice sau artificiale
-maşini pentru prelucrarea fibrelor textile: maşini de egrenat bumbac, maşini de desfăcut baloturi de
bumbac, maşini de dărăcit, maşini de depănat, maşini de spălat lâna, maşini de carbonizat, pieptănat, cardat, etc.
-maşini de tors
-maşini pentru prelucrarea firelor textile: maşini de bobinat, urzit şi similare
-maşini de ţesut (războaie), inclusiv războaie de ţesut acţionate manual
-maşini de tricotat
-maşini de fabricat plase, tul, dantelă, panglici etc.
-fabricarea de maşini şi echipamente auxiliare, la maşinile utilizate din industria textilă:
-maşini cu iţe, maşini Jacquard, opritoare automate, mecanisme de schimbare a suveicilor, maşini de filat şi fusuri pentru acestea
-fabricarea de maşini de imprimare a materialelor textile
-fabricarea de utilaje pentru prelucrarea produselor textile:
-utilaje pentru spălarea, albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea produselor textile
-fabricarea maşinilor de rulat (bobinat), derulat, pliat, croit sau dantelat ţesături
-fabricarea maşinilor de tipul celor utilizate în spălătorii:
-maşini de călcat, inclusiv prese de călcat
-maşini industriale de spălat şi uscat
-maşini pentru curăţătorii chimice uscate
-fabricarea de maşini de cusut, a capetelor şi acelor pentru acestea (fie că sunt sau nu folosite pentru uz casnic)
-fabricarea de maşini pentru producerea sau finisarea fetrului sau materialelor neţesute
-fabricarea de maşini pentru prelucrarea pieilor:
-maşini pentru prepararea, tanarea sau prelucrarea pieilor
-fabricarea de maşini pentru confecţionarea sau repararea încălţămintei sau a altor articole din piele sau blană

Această clasă exclude:
-fabricarea de cartele din hârtie sau carton utilizate pe maşini Jacquard, vezi 1729
-fabricarea de maşini de uz casnic de spălat şi uscat, vezi 2751
-fabricarea de maşini de călcat de tip calandru, vezi 2829
-fabricarea de maşini utilizate în legătoriile de cărţi, vezi 2899

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
Această clasă include:
-producerea de maşini pentru fabricarea pastei celulozice pentru hârtie
-producerea de maşini pentru fabricarea hârtiei şi cartonului
-producerea de maşini pentru fabricarea articolelor din hârtie sau carton

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
Această clasă include:
-fabricarea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea de produse din aceste materiale:
-extrudoare, modelatoare, maşini de fabricat sau reşapat anvelope şi alte maşini specifice pentru
fabricarea de produse din cauciuc sau mase plastice

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
Această clasă include fabricarea de maşini şi utilaje specifice neclasificate în altă parte.
Această clasă include:
-fabricarea de maşini de uscat pentru lemn, celuloză, hârtie sau carton
-fabricarea de maşini de imprimat sau legat cărţi şi de maşini pentru activităţi auxiliare imprimării pe diverse
materiale
-fabricarea de maşini pentru producerea de: ţigle, cărămizi, diverse forme din paste ceramice, conducte, electrozi de grafit, cretă de scris, etc.
-producerea de maşini pentru fabricarea semi-conductorilor
-fabricarea de roboţi industriali care îndeplinesc sarcini multiple în scopuri specifice
-fabricarea de maşini şi echipamente speciale, diverse:
-maşini de asamblat lămpi electrice sau electronice, tuburi şi becuri
-maşini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei, a articolelor din sticlă, a fibrelor sau firelor de
sticlă
-maşini şi utilaje pentru separarea izotopică
-fabricarea echipamentelor pentru alinierea şi echilibrarea anvelopelor: echipamente de echilibrare (cu excepţia echipamentelor de echilibrat roţi)
-fabricarea sistemelor de gresare (ungere)
-fabricarea aparaturii de lansare a avioanelor, a catapultelor pentru portavioane şi a echipamentului similar
-fabricarea cadrelor pentru tăbăcirea pieilor
-fabricarea de carusele, leagăne, galerii de tir şi alte jocuri pentru parcurile de distracţie
-fabricarea echipamentelor de popicărie, bowling

Această clasă exclude:
-fabricarea de maşini şi aparate de uz casnic, vezi 275
-fabricarea maşinilor de fotocopiat etc., vezi 2823
-fabricarea de utilaje sau echipamente pentru prelucrarea cauciucului întărit şi a maselor plastice sau pentru
prelucrarea sticlei la rece, vezi 2849
-fabricarea lingotierelor, vezi 2891
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
Această diviziune cuprinde fabricarea de autovehicule pentru transportul de pasageri sau de mărfuri. Este inclusă aici şi fabricarea diferitelor piese şi accesorii, precum şi fabricarea remorcilor şi a semi-remorcilor. Întreţinerea şi repararea vehiculelor produse în această diviziune sunt clasificate în 4520.

291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Această clasă include:
-fabricarea de autovehicule pentru pasageri
-fabricarea de vehicule comerciale:
-furgonete, camioane, tractoare rutiere pentru semiremorci etc.
-fabricarea de autobuze, troleibuze şi autocare
-fabricarea de motoare pentru autovehicule
-fabricarea de şasiuri pentru autovehicule
-fabricarea de autovehicule diverse:
-autovehicule pentru circulaţia pe zăpadă, pentru terenuri de golf, autovehicule amfibii
-autovehicule speciale pentru stins incendii, de măturat străzile, biblioteci mobile, automobile blindate, etc.
-autobetoniere
-vehicule de teren (ATV), automobile pentru karting şi alte autovehicule similare, inclusiv maşini de curse
Această clasă include de asemenea:
-reconstrucţia industrială a motoarelor de autovehicule

Această clasă exclude:
-fabricarea de motoare electrice (cu excepţia motoarelor de pornire), vezi 2711
-fabricarea echipamentelor de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740
-fabricarea de pistoane, segmenţi şi carburatoare, vezi 2811
-fabricarea tractoarelor utilizate în agricultură, vezi 2830
-fabricarea de tractoare utilizate în construcţii sau minerit, vezi 2892
-fabricarea de basculante (autocamion cu benă basculantă) destinate utilizării în afara reţelei rutiere, vezi 2892
-fabricarea de caroserii pentru autovehicule, vezi 2920
-fabricarea de piese electrice pentru autovehicule, vezi 2931
-fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule, vezi 2932
-fabricarea de tancuri şi alte vehicule militare de luptă, vezi 3040
-întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520

292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
Această clasă include:
-fabricarea de caroserii, inclusiv cabine pentru autovehicule
-fabricarea de elemente de caroserie pentru toate tipurile de autovehicule, pentru remorci şi semiremorci
-fabricarea de remorci şi semiremorci:
-pentru transportul de mărfuri: tancuri (cisterne), remorci de transport etc.
-pentru transport de pasageri: remorci de tip caravană etc.
-fabricarea de containere destinate a fi utilizate pentru unul sau mai multe moduri de transport

Această clasă exclude:
-fabricarea de remorci şi semiremorci special destinate utilizării în agricultură, vezi 2830
-fabricarea de piese şi accesorii pentru caroserii de autovehicule, vezi 2932
-fabricarea de vehicule cu tracţiune animală, vezi 3099

293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
Această clasă include:
-fabricarea de echipamente electrice pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, bujii cu scânteie, conductori de aprindere, sisteme electrice pentru acţionat uşi şi geamuri, asamblarea dispozitivelor (aparatelor) de măsură în tablourile de instrumente, regulatori de tensiune etc.
Această clasă exclude:
-fabricarea de baterii pentru vehicule, vezi 2720
-fabricarea de echipament de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740
-fabricarea de pompe pentru autovehicule şi motoare de autovehicule, vezi 2813

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
Această clasă include:
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru autovehicule:
-frâne, cutii de viteză, osii, roţi, sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, tobe şi ţevi de eşapament, catalizatori, ambreiaje, volane, coloane şi casete de direcţie
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru caroserii de autovehicule:
-centuri de siguranţă, airbag-uri, uşi, bare de protecţie
-fabricarea scaunelor de maşină

Această clasă exclude:
-fabricarea de anvelope, vezi 2211
-fabricarea de furtunuri şi centuri din cauciuc şi alte produse din cauciuc, vezi 2219
-fabricarea de pistoane, segmenti şi carburatoare, vezi 2811
-întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520

30 Fabricarea altor mijloace de transport

Această diviziune cuprinde fabricarea echipamentelor de transport cum ar fi: nave şi bărci, material rulant şi locomotive pentru căile ferate, aeronave şi nave spaţiale precum şi fabricarea de părţi pentru acestea.

301 Construcţia de nave şi bărci

Această grupă include construcţia de nave, bărci şi alte structuri plutitoare pentru transport şi alte scopuri comerciale, precum şi pentru activităţi sportive şi recreative (de agrement).

3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
Această clasă include construcţia de nave, cu excepţia ambarcaţiunilor sportive si de agrement şi construcţia de structuri plutitoare
Acestă clasă include:
-construcţia navelor comerciale:
-nave de pasageri, feriboturi, nave pentru transport de mărfuri, tancuri (maritime şi fluviale), remorchere
etc.
-construcţia navelor de război
-construcţia navelor de pescuit şi a navelor de prelucrare a peştelui (nave-uzină)
Această clasă include de asemenea:
-construcţia de nave pe pernă de aer (cu excepţia navelor pe pernă de aer de agrement)
-construcţia platformelor de foraj, plutitoare sau submersibile
-construcţia de structuri plutitoare:
-docuri, pontoane, batardouri, debarcadere, balize (geamanduri), rezervoare plutitoare, barje, şlepuri,
macarale plutitoare, plute (exclusiv de agrement) etc.
-fabricarea secţiunilor de nave şi de structuri plutitoare

Această clasă exclude:
-fabricarea pieselor pentru nave, altele decât secţiuni ale corpului navei
-fabricarea pânzelor (velelor), vezi 1342
-fabricarea de elice navale, vezi 2599
-fabricarea ancorelor din fier sau oţel, vezi 2599
-fabricarea motoarelor pentru nave, vezi 2811
-fabricarea instrumentelor de navigaţie, vezi 2651
-fabricarea echipamentului de iluminat pentru nave, vezi 2740
-fabricarea de autovehicule amfibii, vezi 2910
-fabricarea de ambarcaţiuni sau plute pneumatice pentru recreere, vezi 3012
-repararea şi întreţinerea navelor şi structurilor plutitoare, vezi 3315
-dezmembrarea navelor, vezi 3831
-lucrări de finisare interioară a ambarcaţiunilor, vezi 433

3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
Această clasă include:
-fabricarea ambarcaţiunilor pneumatice
-fabricarea bărcilor cu vele, cu sau fără motor auxiliar
-fabricarea bărcilor cu motor
-fabricarea ambarcaţiunilor pe pernă de aer destinate agrementului
-fabricarea de dispozitive plutitoare individuale
-fabricarea altor bărci de sport şi agrement:
-canoe, caiace, bărci cu vâsle, skifuri

Această clasă exclude:
-fabricarea părţilor componente ale ambarcaţiunilor sportive şi de agrement:
-fabricarea pânzelor (velelor), vezi 1342
-fabricarea ancorelor din fier sau oţel, vezi 2599
-fabricarea motoarelor pentru nave, vezi 2811
-fabricarea de planşe pentru sporturi nautice, vezi 3230
-întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor de agrement, vezi 3315

302 Fabricarea materialului rulant

3020 Fabricarea materialului rulant
Această clasă include:
-fabricarea locomotivelor electrice, diesel, cu aburi şi a altor tipuri de locomotive
-fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru cai ferate sau linii de tramvai, vagoane şi platforme autopropulsate pentru întreţinerea sau repararea căii ferate
-fabricarea de vagoane pentru căi ferate sau tramvaie, fără autopropulsie:
-vagoane de pasageri, vagoane de marfă, vagoane-cisternă, vagoane şi platforme cu autodescărcare, vagoane-atelier, vagoane-macara, tendere etc
-fabricarea de repere speciale pentru locomotive (căi ferate sau linii de tramvai) sau material rulant:
-boghiuri, axe şi roţi, frâne şi părţi ale acestora; cârlige şi dispozitive de cuplare, tampoane şi părţi ale acestora; amortizoare; rame pentru vagoane şi locomotive; caroserii; pasaje de conectare etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de locomotive şi vagoneţi de mină
-fabricarea de echipamente mecanice şi electromecanice de semnalizare, de siguranţă şi de control al traficului pentru căile ferate, linii de tramvai, căi navigabile interioare, şosele, parcări, aeroporturi etc.
-fabricarea banchetelor pentru vagoanele de călători

Această clasă exclude:
-fabricarea de şine de cale ferată neasamblate, vezi 2410
-fabricarea dispozitivelor de asamblare a liniilor ferate, vezi 2599
-fabricarea de motoare electrice, vezi 2711
-fabricarea de echipament electric de semnalizare, de siguranţă sau de control a traficului, vezi 2790
-fabricarea de motoare şi turbine, vezi 2811

303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Această clasă include:
-fabricarea de aeronave (avioane) pentru transportul mărfurilor şi pasagerilor, pentru utilizarea de către forţele
armate, pentru sport sau pentru alte scopuri
-fabricarea de elicoptere
-fabricarea de planoare şi deltaplane
-fabricarea de dirijabile şi baloane
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru aeronavele din această clasă:
-subansamble ca: fuselaje, aripi, uşi, repere de control al zborului, trenuri de aterizare, rezervoare de
combustibil, nacele etc.
-elice, rotoare şi palete pentru elicoptere
-motoare şi maşini specializate pentru aeronave
-părţi de turboreactoare şi turbopropulsoare pentru avioane
-fabricarea de simulatoare pentru antrenament
-fabricarea de nave spaţiale şi a echipamentului de lansare a sateliţilor, sondelor spaţiale, staţiilor orbitale,
navetelor
-fabricarea de rachete balistice intercontinentale (ICBM)
Această clasă include de asemenea:
-revizia şi transformarea aeronavelor sau a motoarelor de avion
-fabricarea de scaune pentru avioane

Această clasă exclude:
-fabricarea de paraşute, vezi 1342
-fabricarea de muniţie militară (reală şi de instrucţie), vezi 2540
-fabricarea de echipamente de telecomunicaţii pentru sateliţi, vezi 2630
-fabricarea deinstrumente utilizate pe aeronave, vezi 2651
-fabricarea de sisteme de navigaţie aeriană, vezi 2651
-fabricarea de echipamenti de iluminat pentru avioane, vezi 2740
-fabricarea de subansamble ale sistemului de aprindere şi alte părţi electrice pentru motoare cu combustie internă, vezi 2790
-fabricarea de pistoane, segmenţi şi carburatoare, vezi 2811
-fabricarea de trenuri de aterizare pentru aeronave, de catapulte de pe port-avioane şi de echipamente
similare, vezi 2899

304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
Această clasă include:
-fabricarea de tancuri
-fabricarea de vehicule militare blindate, amfibii
-fabricarea de alte vehicule militare de luptă

Această clasă exclude:
-fabricarea de armament şi muniţie, vezi 2540

309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
Această grupă include fabricarea de echipamente de transport, altele decât autovehicule şi echipamente de
transport pe calea ferată, pe apă, aerian sau în spaţiu şi vehicule militare.

3091 Fabricarea de motociclete
Această clasă include:
-fabricarea de motociclete, motorete şi biciclete echipate cu motor
-fabricarea de motoare pentru motociclete
-fabricarea de ataşe de motocicletă
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru motociclete

Această clasă exclude:
-fabricarea de biciclete, vezi 3092
-fabricarea de cărucioare pentru invalizi, vezi 3092

3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
Această clasă include:
-fabricarea de biciclete şi alte tipuri de velocipede, inclusiv triciclete de transport, biciclete tandem, biciclete şi triciclete pentru copii
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru biciclete
-fabricarea de cărucioare pentru invalizi, cu sau fără motor
-fabricarea de părţi şi accesorii ale cărucioarelor pentru invalizi
-fabricarea de cărucioare pentru copii

Această clasă exclude:
-fabricarea de biciclete cu motor, vezi 3091
-fabricarea de jucării cu roţi proiectate pentru a fi încălecate, inclusiv biciclete şi triciclete din materiale plastice,vezi 3240

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de vehicule tractate manual: cărucioare de bagaje, sănii, cărucioare pentru cumpărături etc.
-fabricarea de vehicule cu tracţiune animală: şarete, căruţe trase de măgari, cotigi, dricuri etc.

Această clasă exclude:
-cărucioare de lucru, fie că sunt sau nu dotate cu echipament de ridicat sau manipulat, fie că sunt sau nu
autopropulsate, de tipul celor utilizate în fabrici (inclusiv cărucioare şi roabe), vezi 2822
-cărucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi cărucioare pentru desert, cărucioare pentru mâncare, vezi
3101

31 Fabricarea de mobilă
Această diviziune cuprinde fabricarea mobilei şi a produselor conexe din orice material, cu excepţia pietrei,
betonului şi ceramicei. Procesele utilizate în fabricarea mobilei sunt metode standard de modelare a materialelor şi de asamblare a componentelor, inclusiv debitarea, fasonarea şi laminarea. Proiectarea articolelor, atât pentru calităţile lor estetice, cât şi pentru cele funcţionale, reprezintă un aspect important al procesului de producţie.
Unele din procesele utilizate în fabricarea mobilei sunt similare proceselor care se utilizează în alte zone ale
industriei prelucrătoare. De exemplu, debitarea şi asamblarea apar în producţia de grinzi din lemn care sunt
clasificate în diviziunea 16 (Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn). Totuşi, procesele multiple fac distincţia între fabricarea mobilei din lemn şi fabricarea produselor din lemn. În mod similar, fabricarea mobilierului metalic utilizează tehnici care sunt folosite şi în fabricarea produselor obţinute prin laminare, clasificate în diviziunea 25 (Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal). Procesul de fasonare pentru mobilierul din material plastic este similar fasonării altor produse din material plastic. Totuşi, fabricarea mobilierului din material plastic tinde să fie o activitate specializată.

310 Fabricarea de mobilă

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Această clasă include fabricarea mobilei de orice tip, din orice material (cu excepţia pietrei, betonului sau
ceramicii), pentru orice destinaţie şi care poate fi folosită în diverse scopuri.
Această clasă include:
-fabricarea de scaune şi banchete pentru birouri, ateliere, hoteluri, restaurante şi locuri publice
-fabricarea de scaune şi banchete pentru săli de spectacole ( teatre, cinematografe şi locuri similare)
-fabricarea de mobilier special pentru magazine: tejghele, vitrine, rafturi etc.
-fabricarea de mobilier pentru birou
-fabricarea de banchete si scaune de laborator, mobilier de laborator (de exemplu dulapuri şi mese)
-fabricarea de mobilier pentru biserici, şcoli, restaurante
Această clasă mai include:
-cărucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi cărucioare pentru desert, cărucioare pentru mâncare

Această clasă exclude:
-fabricarea de table şcolare, vezi 2823
-fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932
-fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020
-fabricarea de scaune de avion, vezi 3030
-fabricarea de mobilier medico-chirurgical, stomatologic sau veterinar, vezi 3250
-instalarea mobilierului modular, a pereţilor de compartimentare şi a mobilierului de laborator, vezi 4332

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Această clasă include:
-fabricarea de mobilă ce se utilizează în bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere
Această clasă include:
-fabricarea de saltele:
-saltele cu arcuri sau umplute cu diverse materiale de susţinere
-saltele din cauciuc celular sau din material plastic
-fabricarea de suporturi pentru saltele

Această clasă exclude:
-fabricarea de saltele pneumatice, vezi 2219
-fabricarea de saltele cu apa, vezi 2219

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de canapele, canapele extensibile şi fotolii
-fabricarea de scaune şi bănci pentru grădină
-fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc.
-fabricarea de carcase pentru maşini de cusut, televizoare etc.
Această clasă include de asemenea:
-finisarea scaunelor şi băncilor, cum ar fi tapiţarea
-finisarea mobilierului cum ar fi : vopsirea, lăcuirea şi tapiţarea

Această clasă exclude:
-fabricarea de perne, plăpumi cu puf , vezi 1342
-fabricarea de mobilier din ceramică, beton sau piatră, vezi 2342, 2369, 2370
-fabricarea de lămpi electrice şi echipamente de iluminat, vezi 2740
-fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932
-fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020
-fabricarea de scaune de avion, vezi 3030
-retapiţarea şi recondiţionarea mobilierului, vezi 9524

32 Alte activităţi industriale n.c.a.
Această diviziune cuprinde fabricarea de bunuri care nu sunt cuprinse în alte părţi ale clasificării.
Deoarece aceasta este o diviziune reziduală, procesele de producţie, materiile prime şi utilizarea mărfurilor,
produselor pot varia considerabil, aici neaplicându-se criteriile obişnuite pentru gruparea claselor în diviziuni.

321 Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
Această grupă include fabricarea bijuteriilor şi a imitaţiilor de bijuterii.

3211 Baterea monedelor
Această clasă include:
-fabricarea de monede, inclusiv cele utilizate ca masă monetară, din metale preţioase sau din metale comune

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
Această clasă include:
-producerea de perle prelucrate
-producerea de pietre preţioase şi semipreţioase în stare prelucrată, inclusiv prelucrarea pietrelor sintetice şi a
pietrelor reconstituite
-prelucrarea diamantelor
-fabricarea de bijuterii din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase, din pietre preţioase sau semipreţioase sau din combinaţii între metale preţioase şi pietre preţioase sau semipreţioase, fie între ele, fie cu alte materiale
-fabricarea de articole de giuvaergerie din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase:
-veselă, tacâmuri, vase şi articole de toaletă, articole de birou, articole de ritual religios etc.
-fabricarea de articole tehnice sau de laborator din metale preţioase (cu excepţia instrumentelor şi a părţilor lor): creuzete, spatule, anozi pentru electroplacare
-fabricarea de curele de ceas, brătări şi tabachere din metale preţioase
Această clasă include de asemenea:
-gravarea articolelor personale din metale preţioase şi nepreţioase

Această clasă exclude:
-fabricarea de curele nemetalice pentru ceasuri (material textil, piele, material plastic etc.), vezi 1512
-fabricarea de articole din metale comune placate cu metale preţioase (cu excepţia imitaţiilor de bijuterii), vezi
diviziunea 25
-fabricarea de carcase de ceas, vezi 2652
-fabricarea de curele de ceas metalice (nepreţioase), vezi 3213
-fabricarea de imitaţii de bijuterii, vezi 3213
-repararea bijuteriilor, vezi 9525

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
Această clasă include:
-fabricarea bijuteriilor de fantezie sau imitaţiilor de bijuterii:
-inele, brăţări, coliere şi articole de bijuterii similare confecţionate din metale comune placate cu metale
preţioase
-bijuterii ce conţin imitaţii de pietre, cum sunt imitaţii de pietre preţioase, imitaţii de diamante şi articole
similare
-fabricarea brăţărilor metalice de ceas (cu excepţia celor din metale preţioase)

Această clasă exclude:
-fabricarea de bijuterii confecţionate din metale preţioase sau acoperite cu metale preţioase, vezi 3212
-fabricarea de bijuterii ce conţin pietre preţioase veritabile, vezi 3212
-fabricarea de curele de ceas din metale preţioase, vezi 3212

322 Fabricarea instrumentelor muzicale

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
Această clasă include:
-fabricarea de instrumente muzicale cu corzi
-fabricarea de instrumente muzicale cu claviatură şi corzi, inclusiv piane automate
-fabricarea de orgi cu tuburi, inclusiv armonii şi instrumente similare cu claviatură şi ancii metalice
-fabricarea de acordeoane şi instrumente similare, inclusiv orgă ,,de gură’’
-fabricarea de instrumente muzicale de suflat
-fabricarea de instrumente muzicale de percuţie
-fabricarea de instrumente muzicale al căror sunet este produs electronic
-fabricarea de cutii muzicale, flaşnetelor etc.
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru instrumente muzicale:
-metronoame, diapazoane, tuburi acustice, cartele, discuri şi cilindri pentru instrumente muzicale mecanice automate, etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de fluiere, goarne şi alte instrumente de semnalizare acustică pe bază de suflat

Această clasă exclude:
-reproducerea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 182
-fabricarea de microfoane, amplificatoare, difuzoare, căşti şi componente similare, vezi 2640
-fabricarea de pick-up-uri, magnetofoane şi alte articole similare, vezi 2640
-fabricarea de instrumente muzicale de jucărie, vezi 3240
-restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice, vezi 3319
-editarea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 5920
-acordarea pianelor, vezi 9529

323 Fabricarea articolelor pentru sport

3230 Fabricarea articolelor pentru sport
Această clasă include fabricarea articolelor pentru sport (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte).
Această clasă include:
-fabricarea de articole şi echipamente pentru sport, jocuri în aer liber şi în sală, din orice material:
-mingi tari, moi şi gonflabile
-rachete, bâte şi crose
-schiuri, legături şi beţe
-ghete de schi (clăpari)
-planşe pentru sporturi nautice (surfing; windsurfing)
-echipament pentru pescuit sportiv, inclusiv mincioguri
-echipament pentru vânătoare, alpinism etc.
-mănuşi de sport din piele şi căşti pentru sportivi
-patine pentru gheaţă şi patine cu rotile etc.
-arcuri şi arbalete
-echipament pentru gimnastică, întreţinere corporală sau atletism

Această clasă exclude:
-fabricarea de vele, vezi 1342
-fabricarea de îmbrăcăminte de sport, vezi 1413
-fabricarea de produse de şelărie şi curelărie, vezi 1512
-fabricarea de bice şi cravaşe, vezi 1512
-fabricarea de încălţăminte de sport, vezi 1520
-fabricarea de armamentşi muniţie pentru tir sportiv, vezi 2540
-fabricarea de greutăţi din metal, utilizate pentru haltere, vezi 2599
-fabricarea de vehiculel de sport, altele decât tobogane şi similare, vezi diviziunile 29 şi 30
-fabricarea de ambarcaţiuni, vezi 3012
-fabricarea demese de biliard, vezi 3240
-fabricarea de apărătoari de urechi (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva zgomotului), vezi 3299
-repararea de articole pentru sport, vezi 9529

324 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Această clasă include fabricarea de păpuşi, jocuri şi jucării (inclusiv jocuri electrice), modele la scară şi vehicule pentru copii (cu excepţia bicicletelor şi tricicletelor din metal).
Această clasă include:
-fabricarea de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi şi accesorii
-fabricarea de figurine reprezentând animale
-fabricarea de jucării pe roţi , destinate a fi încălecate inclusiv biciclete şi triciclete din materiale plastice
-fabricarea de instrumente muzicale de jucărie
-fabricarea de articole pentru amuzament, jocuri de masă sau salon
-fabricarea de cărţi de joc
-fabricarea de popice, jocuri funcţionând cu fise sau cartele, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, etc.
-fabricarea de jocuri electronice: şah etc.
-fabricarea de mini-modele la scară şi de modele recreative similare, trenuleţe electrice, montaje tip constructor etc.
-fabricarea de jocuri tip puzzle etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de console pentru jocuri video, vezi 2640
-fabricarea de biciclete, vezi 3092
-fabricarea de articole pentru festivităţi şi carnavaluri, vezi 3299
-elaborarea şi editarea programelor pentru console cu jocuri video, vezi 5821, 6201

325 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
Această clasă cuprinde aparatura de laborator, instrumente chirurgicale şi medicale, dispozitive şi accesorii
chirurgicale, echipamente şi aparate stomatologice, articole ortodontice, proteze dentare şi dispozitive ortodontice.
Tot aici este inclus şi mobilierul medical.
Această clasă include:
-fabricarea de pânze chirurgicale şi catgut
-fabricarea de plombe dentare şi cimenturi utilizate în stomatologie (cu excepţia adezivilor sau cimentului pentru proteze), ceară dentară şi alte gipsuri dentare
-fabricarea de cimenturi pentru reconstrucţia osoasă
-fabricarea de cuptoare din laboratoarele dentare
-fabricarea de aparatură de laborator pentru curăţire cu ultrasunete
-fabricarea de sterilizatoare de laborator
-fabricarea de aparate de distilat şi centrifugă de laborator
-fabricarea de mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau de uz veterinar:
-mese pentru operaţii
-paturi de spital cu dispozitive mecanice
-scaune stomatologice
-fabricarea de plăci şi şuruburi pentru oase, seringi, ace pentru acestea, catetere, canule etc.
-fabricarea de instrumente stomatologice (inclusiv scaunele stomatologice având încorporat echipamentul
stomatologic)
-fabricarea de dinţi artificiali, punţi dentare etc., în laboratoare stomatologice
-fabricarea de dispozitive ortopedice şi proteze
-fabricarea de ochi din sticlă
-fabricarea termometrelor medicale
-fabricarea de articole oftalmice, ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile şlefuite conform reţetei, lentile de contact, ochelari de protecţie
-fabricarea de stimulatoare cardiace

Această clasă exclude:
-fabricarea de adezivi pentru proteze dentare, vezi 2042
-fabricarea de echipament electromedical şi a celui pentru electroterapie, vezi 2660
-fabricarea de scaune pe rotile, vezi 3092
-activităţi ale opticienilor, vezi 4778

329 Alte activităţi industriale

3291 Fabricarea măturilor şi periilor

Această clasă include:
-fabricarea de mături şi perii, inclusiv cele ce se constituie ca părţi de maşini, mături mecanice acţionate manual pentru podele; pămătufuri şi pufuri pentru praf, pensule de vopsit, rulouri , racle şi alte perii, mături, etc.
-fabricarea de perii pentru curăţat încălţămintea şi îmbrăcămintea

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de echipament de protecţie
-fabricarea de îmbrăcăminte din material ignifug si îmbrăcăminte de protecţie
-fabricarea de centuri de siguranţă pentru instalatorii de linii electrice şi de alte centuri de siguranţă de uz
profesional
-fabricarea de veste de salvare, din plută
-fabricarea de căşti rezistente, din material plastic, şi de alte echipamente de protecţie personală din material
plastic (de exemplu căşti pentru sportivi)
-fabricarea de costume de protecţie pentru pompieri
-fabricarea de căşti de protecţie din metal şi alte dispozitive de protecţie personale din metal
-fabricarea de dopuri pentru urechi şi zgomot (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva zgomotului)
-fabricarea de măşti de gaze
-fabricarea de creioane şi stilouri de toate tipurile, inclusiv mecanice
-fabricarea de peniţe
-fabricarea ştampilelor conţinând data, a celor pentru sigilat sau numerotat, dispozitivelor de imprimat manual
sau etichetat, garnituri pentru imprimare manuală, riboane şi tuşiere
-fabricarea de globuri pentru brazii de Crăciun
-fabricarea de umbrele, parasolare, bastoane
-fabricarea de nasturi, copci, agrafe, butoni, fermoare
-fabricarea de brichete
-fabricarea de articole de uz personal: pipe, piepteni, bigudiuri, pulverizatoare pentru parfum, recipiente izoterme şi alte vase izoterme pentru uzul personal sau gospodăresc, peruci, bărbi, sprâncene false
-fabricarea de articole diverse: candele, lumânări şi similare, flori, fructe şi frunze artificiale, articole surpriză, site şi ciururi de mână; manechine, sicrie etc.
-fabricarea coşurilor de flori, buchetelor, coroanelor si articolelor similare
-activităţile de împăiere

Această clasă exclude:
-fabricarea de fitile pentru brichete, vezi 1349
-fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (de exemplu halate, salopete, uniforme) vezi 1412
-fabricarea de articole surpriză din hârtie, vezi 1729

33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Această diviziune include activităţile specializate de reparaţii şi întreţinere a bunurilor produse de industria
prelucrătoare cu scopul de a repune în stare de funcţionare maşinile, echipamentele şi alte produse. Este inclusă şi întreţinerea curentă sau service-ul acestor produse, pentru a asigura funcţionarea lor eficientă şi a preveni defecţiunile şi reparaţiile corespunzătoare.
Această diviziune include numai activităţi specializate de reparaţii şi întreţinere. O parte însemnată din volumul de reparaţii se efectuează şi de către producătorii maşinilor, echipamentelor şi altor bunuri, caz în care clasificarea unităţilor angajate în aceste activităţi (de reparaţii şi producţie) se face potrivit regulii de determinare a activităţii principale utilizând valoarea adăugată, ceea ce conduce adeseori la încadrarea acestor activităţi combinate (producţie–reparaţii) în clasele aferente producţiei bunurilor. Acelaşi principiu se aplică pentru combinaţiile comerţ-reparaţie.
Reconstruirea sau refabricarea maşinilor şi a echipamentului este considerată fabricaţie. Repararea şi întreţinerea bunurilor care sunt utilizate ca bunuri de capital, precum şi în calitate de bunuri de consum, este clasificată de obicei ca reparaţie şi întreţinere a bunurilor de uz gospodăresc (de exemplu. repararea mobilierului de birou şi a celui de uz casnic, vezi 9524). În această diviziune este inclusă de asemenea activitatea de instalare specializată a maşinilor.
Totuşi, instalarea echipamentului care face parte integrantă din clădiri sau structuri similare, cum este instalarea cablajului electric, instalarea scărilor rulante sau instalarea sistemelor de aer condiţionat, se clasifică ca şi activitatea de construcţie.

Această diviziune exclude:
-curăţarea maşinilor industriale, vezi 8122
-repararea şi întreţinerea computerelor şi a echipamentului de comunicaţii, vezi 951
-repararea şi întreţinerea bunurilor de uz gospodăresc, vezi 952

331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
Această grupă include repararea specializată a bunurilor produse în industria prelucrătoare, cu scopul de a
repune aceste produse din metal, maşini şi echipamente în stare de funcţiune. Este inclusă aici şi întreţinerea
generală sau service-ul pentru aceste produse, pentru a asigura funcţionarea lor eficientă şi a preveni defecţiunile şi reparaţiile corespunzătoare.

Această grupă exclude:
-reconstruirea sau refabricarea maşinilor şi echipamentelor, vezi diviziunile 25-31
-curăţarea maşinilor industriale, vezi 8122
-repararea şi întreţinerea computerelor şi a echipamentului de comunicaţii, vezi 951
-repararea şi întreţinerea bunurilor de uz gospodăresc, vezi 952

3311 Repararea articolelor fabricate din metal
Această clasă include repararea şi întreţinerea articolelor fabricate din metal din diviziunea 25.
Această clasă include:
-repararea cisternelor, rezervoarelor şi containerelor
-repararea şi întreţinerea ţevilor şi conductelor
-repararea prin sudură mobilă
-repararea tamburilor din oţel
-repararea şi întreţinerea generatoarelor de aburi şi a altor generatoare de vapori
-repararea şi întreţinerea echipamentelor auxiliare pentru utilizarea generatoarelor de abur:
-condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, colectori şi acumulatori de aburi
-repararea şi întreţinerea reactoarelor nucleare, cu excepţia separatoarelor de izotopi
-reparare şi întreţinerea pieselor pentru cazanele de abur (navale şi pentru electricitate)
-repararea prin efectuarea de lucrări de tinichigerie a cazanelor pentru încălzire centrală şi a radiatoarelor
-repararea şi întreţinerea armelor de foc de luptă şi instructie (inclusiv repararea armamentului pentru tir sportiv sau recreaţional)
-repararea şi întreţinerea cărucioarelor pentru cumpărături

Această clasă exclude:
-repararea sistemelor de încălzire centrală etc., vezi 4322
-servicii de lăcătuşerie, vezi 8020

3312 Repararea maşinilor
Această clasă include repararea şi întreţinerea maşinilor şi echipamentelor industriale ca: ascuţitul sau instalarea lamelor şi fierăstraielor pentru maşinile industriale sau asigurarea serviciilor de reparaţii prin sudură; repararea maşinilor şi echipamentelor agricole şi a altor maşini şi echipamente grele, industriale (de exemplu încărcătoare cu furcă şi alte echipamente de manipulare a materialelor, maşini unelte, echipamente de refrigerare industriale, echipamente pentru construcţii şi utilaje miniere), maşini şi echipamente cuprinse în cadrul diviziunii 28.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule
-repararea şi întreţinerea pompelor, compresoarelor şi a echipamentelor similare
-repararea si întreţinerea utilajelor hidraulice
-repararea valvelor
-repararea angrenajelor şi a elementelor de transmisie
-repararea şi întreţinerea cuptoarelor industriale
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de ridicat şi manipulat
-repararea şi întreţinerea echipamentelor industriale de refrigerare şi purificare a aerului
-repararea şi întreţinerea utilajelor industriale de uz general
-repararea altor maşini-unelte portabile acţionate electric
-repararea şi întreţinerea maşinilor unelte pentru prelucrarea metalului şi a accesoriilor pentru acestea
-repararea şi întreţinerea altor maşini unelte
-repararea şi întreţinerea tractoarelor utilizate în agricultură
-repararea şi întreţinerea utilajelor agricole şi a utilajelor pentru silvicultură şi exploatare forestieră
-repararea şi întreţinerea utilajelor metalurgice
-repararea şi întreţinerea utilajelor miniere, utilajelor de construcţii, utilajelor pentru zăcămintele de petrol şi gaze
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi pielăriei
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria hârtiei
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
-repararea şi întreţinerea altor utilaje cu destinaţie specifică din cadrul diviziunii 28
-repararea şi întreţinerea maşinilor de cântărit
-repararea şi întreţinerea maşinilor automate de vânzare a produselor
-repararea şi întreţinerea înregistratoarelor de casă
-rapararea şi întreţinerea maşinilor de fotocopiat
-repararea maşinilor de calculat, electronice sau nu
-repararea maşinilor de scris

Această clasă exclude:
-instalarea cuptoarelor şi a altor echipamente de încălzire, vezi 4322
-repararea calculatoarelor, vezi 9511

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
Această clasă include repararea şi întreţinerea bunurilor produse în grupele 265, 266 şi 267, cu excepţia
produselor care sunt considerate bunuri de uz casnic.
Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor de măsurare, verificare, control şi navigaţie din grupa 265:
-repararea şi întreţinerea aparaturii de bord pentru comanda şi urmărirea funcţionării motoarelor de avion
-repararea şi întreţinerea echipamentului de testare a emisiilor automobilelor
-repararea şi întreţinerea instrumentelor meteorologice
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de testare şi inspecţie a proprietăţilor fizice, electrice şi chimice
-repararea şi întreţinerea instrumentelor topografice
-repararea şi întreţinerea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor.
Această clasă include de asemenea repararea echipamentului pentru radiologie, electrodiagnostic şi
electroterapie din clasa 2660, cum ar fi:
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de formare a imaginilor prin rezonanţă magnetică
-repararea şi întreţinerea echipamentelor medicale cu ultrasunete
-repararea şi întreţinerea stimulatoarelor cardiace
-repararea şi întreţinerea protezelor auditive
-repararea şi întreţinerea electrocardiografelor
-repararea şi întreţinerea echipamentului pentru endoscopie
-repararea şi întreţinerea aparaturii pentru radiologie
Această clasă include de asemenea repararea instrumentelor şi echipamentelor optice din clasa 2670, dacă
utilizarea acestora este în scop preponderent comercial, cum ar fi :
-repararea binoclurilor
-repararea microscoapelor (cu excepţia celor cu electroni şi protoni)
-repararea telescoapelor
-repararea prismelor şi lentilelor (cu excepţia celor oftalmice)
-repararea echipamentului fotografic

Această clasă exclude:
-repararea maşinilor de fotocopiat, vezi 3312
-repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, vezi 9511
-repararea proiectoarelor, vezi 9511
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de comunicaţii, vezi 9512
-repararea camerelor TV şi video, profesionale, vezi 9512
-repararea camerelor video neprofesionale, vezi 9521
-repararea ceasurilor, vezi 9525

3314 Repararea echipamentelor electrice
Această clasă include repararea şi întreţinerea bunurilor din cadrul diviziunii 27, cu excepţia celor din clasele
grupei 275 (aparatură de uz casnic).
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea transformatoarelor electrice de retea, de distribuţie şi speciale
-repararea şi întreţinerea motoarelor, generatoarelor şi a grupurilor electrogene
-repararea şi întreţinerea aparatajului electric de conexiuni şi panourile de comandă
-repararea şi întreţinerea releelor şi a dispozitivelor de comandă industriale
-repararea şi întreţinerea bateriilor de pile electrice şi acumulatori
-repararea şi întreţinerea echipamentului electric de iluminat
-repararea şi întreţinerea cablurilor conducătoare şi izolatoare de electricitate pentru circuite electrice

Această clasă exclude:
-repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 9511
-repararea şi întreţinerea echipamentului de telecomunicaţii, vezi 9512
-repararea şi întreţinerea aparatelor electronice de larg consum, vezi 9521
-repararea ceasurilor, vezi 9525

3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
Această clasă include repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor. Totuşi reconstrucţia industrială şi reparaţiile capitale ale navelor se clasifică în diviziunea 30.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea curentă a navelor
-repararea şi întreţinerea ambarcaţiunilor de agrement

Această clasă exclude:
-reconstrucţia industrială a navelor, vezi 301
-repararea motoarelor de nave şi bărci, vezi 3312
-dezmembrarea navelor, vezi 3831

3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
Această clasă include repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea aeronavelor (cu excepţia transformării, reparaţiilor capitale sau reconstrucţiei
industriale)
-repararea şi întreţinerea motoarelor pentru aeronave

Această clasă exclude: reparaţii capitale şi reconstrucţia aeronavelor, vezi 3030

3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
Această clasă include repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport din cadrul diviziunii 30, cu excepţia motocicletelor şi a bicicletelor.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată (exclusiv reconstrucţia şi transformarea
industrială)
-repararea şaretelor şi a căruţelor cu tracţiune animală
Această clasă exclude:

-reparaţiile capitale şi reconstrucţia industrială a locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată, vezi 3020
-repararea şi întreţinerea vehiculelor militare de luptă, vezi 3040
-repararea şi întreţinerea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3311
-repararea şi întreţinerea motoarelor pentru locomotive, vezi 3312
-repararea şi întreţinerea motocicletelor, vezi 4540
-repararea bicicletelor, vezi 9529

3319 Repararea altor echipamente
Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor neincluse în alte grupe ale acestei diviziuni.
Această clasă include:
-repararea plaselor de pescuit, inclusiv cârpitul acestora
-repararea frânghiilor, funiilor, pânzelor de vele şi prelatelor
-repararea sacilor pentru depozitarea îngrăşămintelor şi substanţelor chimice
-repararea sau recondiţionarea paleţilor din lemn, a tamburilor sau cilindrilor de încărcare şi a articolelor
similare
-repararea jocurilor cu bile şi a altor jocuri acţionate prin introducerea unei monede
-restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice

Această clasă exclude:
-repararea mobilierului de uz casnic sau pentru birou, restaurarea mobilei, vezi 9524
-repararea bicicletelor, vezi 9529
-repararea şi modificarea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

332 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
Această clasă include instalarea specializată a utilajelor. Totuşi, instalarea echipamentelor care formează o parte integrantă a clădirilor sau structurilor similare, cum ar fi instalarea scărilor rulante, instalaţia electrică, sisteme de alarmă antiefracţie sau a sistemelor de aer condiţionat este clasificată drept activitate de construcţie.
Această clasă include:
-instalarea utilajelor industriale în uzine
-asamblarea echipamentului de control a proceselor industriale
-instalarea altor echipamente industriale:
-echipamente de comunicaţii
-calculatoare de mare viteză şi capacitate de stocare (mainframe) şi echipamente similare
-echipamente de radiologie şi echipamente electromedicale
-demontarea utilajelor şi echipamentelor mari
-activităţi ale montatorilor
-asamblarea utilajelor
-instalarea echipamentului din popicării, bowling

Această clasă exclude:
-instalarea de lifturi, scări rulante, uşi automate etc., vezi 4329
-instalarea de uşi, case ale scărilor, echipamente specifice magazinelor, mobilier modular, vezi 4332
-instalarea de calculatoare personale, vezi 6209