Cooptare asociat nou in firma

Cooptare asociat nou in firma

Cooptare asociat in firma. Cooptarea unui asociat sau a mai multor asociati este operatiunea juridica prin care o terta persoana sau mai multe dobandesc calitatea de asociat in firma. Asociat intr-o societate comerciala poate fi orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din orice alta tara.

Denumirea de asociat este o denumire generică pentru orice persoană care participă la constituirea unei societăţi comerciale. In cadrul anumitor forme societare, se utilizează însă anumite denumiri specifice: acţionar (în cazul SA) sau acţionari comanditari, respectiv acţionari comanditaţi (în cazul SCA), ori asociat comanditar, respectiv asociat comanditat (în cazul SNC). Prin subscrierea capitalului social, asociatul dobândeşte drept de vot în cadrul adunărilor asociaţilor, drept la dividende, dreptul de a ataca hotărârile nelegale sau ne statutare ale adunării asociaţilor, dreptul de a solicita analizarea operaţiunilor din gestiunea societăţii, dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, dreptul de adresa întrebări în scris referitoare la activitatea societăţii.

Asociatul este obligat să verse aportul subscris în termenele prevăzute de lege, să îşi exercite drepturile cu bună credinţă, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi asociati. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociatii în societatea în nume colectiv şi asociatii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociati. Acţionarii, asociatii comanditari, precum şi asociatii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris (art. 3 din Legea nr. 31/1990).

ACTE NECESARE COOPTARE ASOCIAT IN FIRMA

 • Actul modificator (Decizia asociatului unic sau Hotararea adunarii generale a asociatilor);
 • Dovada depunerii capitalului social de catre noul/noii asociati (original);
 • Actul constitutiv actualizat al societatii cu noile modificari (original);
 • Declaratie/ii in forma autentica pe propria raspundere cum ca persoana / persoanele care doresc sa devina asociati, indeplinesc aceasta calitate;

SERVICII OFERITE

 • Redactarea actului modificator ;
 • Redactarea actului constitutiv actualizat;
 • Completarea cererii tip pentru inregistrarea mentiunii de cooptare asociat in registrul comertului
 • Obtinerea cazierului fiscal pentru noul/noii asociati;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;
 • Ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • Consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE