Capital social

Capital social, valoarea tuturor aporturilor asociaţilor unei societăţi comerciale. Aporturile asociaţilor pot fi: în numerar (sume de bani),...

Administrator al societatii comerciale

Administrator al societăţii comerciale, persoana fizică sau persoana juridică, asociat sau neasociat, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru...

Actiune în declararea nulitatii societatii comerciale

Acţiune în declararea nulităţii societăţii comerciale, mijloc juridic prin care persoana interesată poate solicita tribunalului pronunţarea unei sentinţe...

Adunarea generala extraordinara

Adunarea generala extraordinara se întruneşte atunci când este nevoie pentru a se lua o hotărâre importantă ce priveşte societatea...

Adunarea generala ordinara

Adunarea generala ordinara se întruneşte cel puţin o dată pe an într-un termen de cel mult 4 luni de...

Asociat

Asociat, persoană fizică sau juridică, română sau de altă cetăţenie sau naţionalitate, care se poate asocia în vederea efectuării...

Actiune

Acţiune, fracţiune a capitalului social al unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi în comandită pe acţiuni, care...

Act de adjudecare

Act de adjudecare, actul procedural prin care se finalizează executarea silită imobiliară şi prin care se realizează transferul dreptului...

Actionar

Actionar, persoana fizică sau juridică, română sau străină, care contribuie la formarea capitalului social al unei societăţi pe acţiuni...

Act constitutiv actualizat

Act constitutiv actualizat. Modificarea actului constitutiv al societatii comerciale este operaţiunea prin care asociaţii unei societăţi comerciale aduc modificări...
Call Now Button