Capital social autorizat

    10

    Capital social autorizat, valoarea nominală maximă până la care consiliul de administraţie, respectiv directoratul unei societăţi pe acţiuni poate majora capitalul social. Atribuţia de majorare a capitalului social aparţine adunării generale extraordinare conform art. 113 lit. f) Legea 31/1990, însă poate fi delegată consiliului de administraţie (în cazul sistemului de administrare unic), respectiv directoratului (în cazul societăţii pe acţiuni cu sistem de administrare dualist), prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor (art. 114 Legea 31/1990).

    În exerciţiul atribuţiei de majorare a capitalului social, prin actul constitutiv, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, într-o anumită perioadă, ce nu poate depăşi 5 ani de la data înmatriculării societăţii, să majoreze capitalul social subscris până la o valoare nominală determinată (capital autorizat), prin emiterea de noi acţiuni în schimbul aporturilor.

    O astfel de autorizare poate fi acordată şi de adunarea generală a acţionarilor, printr-o modificare a actului constitutiv, pentru o anumită perioadă, ce nu poate depăşi 5 ani de la data înregistrării modificării. Actul constitutiv poate majora cerinţele de cvorum pentru o astfel de modificare conform art. 220 din Legea 31/1990. Valoarea nominală a capitalului social autorizat nu poate depăşi jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.