Dizolvare societate comerciala

Dizolvare societate comerciala
Dizolvare societate comerciala

Încetarea existenţei societăţii comerciale impune parcurgerea a două faze: dizolvarea societăţii comerciale şi lichidarea societăţii. Faza dizolvării societăţii cuprinde anumite operaţii care declanşează şi pregătesc încetarea existenţei societăţii. În această fază, personalitatea juridică nu este afectată, însă dizolvarea pune capăt activităţii normale a societăţii. Faza lichidării societăţii cuprinde acele operaţii de lichidare a patrimoniului societăţii, plata creditorilor şi împărţirea soldului între asociaţi. În această fază, societatea continuă să îşi păstreze personalitatea juridică, dar ea este subordonată cerinţelor lichidării.

Cele două faze sunt distincte şi în consecinţă ele trebuie parcurse în mod succesiv, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru fiecare. Aceasta înseamnă că numai după parcurgerea fazei dizolvării se poate trece la faza lichidării. Excepţional, în societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, odată cu dizolvarea, şi modul de lichidare a societăţii.

MOTIVE LEGALE DIZOLVARE SOCIETATE

Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale sunt prevăzute de art. 227 din Legea nr. 31/1990.

Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii.
De vreme ce însuşi actul constitutiv stabileşte durata existenţei societăţii, înseamnă că la expirarea termenului contractual, societatea se dizolvă. În acest caz, dizolvarea societăţii operează în temeiul legii, fără a fi necesară vreo formalitate.

Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia.
Dacă obiectul de activitate nu se poate realiza, societatea se dizolvă. Dacă obiectul societăţii s-a realizat, şi deci scopul asociaţilor a fost atins, societatea se dizolvă (de exemplu, obiectul societăţii a fost construirea unei şosele, care s-a realizat).

Hotărârea adunării asociaţilor sau decizia asociatului unic.
Întrucât constituirea societăţii comerciale se bazează pe voinţa asociaţilor, manifestată prin actul constitutiv, asociaţii pot decide şi dizolvarea societăţii. Voinţa asociaţilor privind dizolvarea societăţii se manifestă în cadrul adunării asociaţilor.

Falimentul societăţii.
Dacă societatea face obiectul procedurii insolvenţei, patrimoniul societăţii este lichidat, în vederea satisfacerii creanţelor creditorilor, şi, în consecinţă, societatea se dizolvă.

ACTE NECESARE DIZOLVARE SOCIETATE

  • Actul modificator prin care s-a decis dizolvarea societatii (Decizia asociatului unic, Hotararea AGA, etc.);
  • Cererea de mentiune – formular ONRC;
  • Procura notariala de împuternicire

SERVICII OFERITE

  • Redactarea actului modificator prin care s-a decis dizolvarea firmei;
  • Completarea formularelor ONRC;
  • Depunerea dosarului;
  • Ridicarea actelor.

TARIFE CONTACTATI-NE