Infiintare clinica medicala. Infiintarea unei clinici medicale sau a unei societati comerciale cu profil medical, este actul prin care unul sau mai multi asociati, persoane fizice sau persoane juridice, decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei activitati de asistenta medicala specializata desfasurate. Forma de organizare in societate cu raspundere limitata pe scurt SRL este cea mai folosita forma juridica la infiintarea unei societati comerciale cu profil medical.

Acte necesare infiintare clinica medicala

Primul pas in deschiderea unei clinici medicale este infiintarea firmei la registrul comertului. Pentru infiintarea firmei (in majoritatea cazurilor SRL), viitorul intreprinzator in domeniul asistentei medicale are nevoie de urmatoarele acte:

  • copii acte de identitate viitori asociati si administratori;
  • copii acte de proprietate ale viitorului sediu social;
  • acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (daca este cazul);
  • specimenul de semnatura;
  • actul constitutiv (il redactam noi);
  • contractul de comodat pentru sediul social (il redactam noi);
  • 3 denumiri pentru viitoarea firma;
  • dovada calitatii de medic: copie certificat membru emis de Colegiul Medicilor din Romania;
  • copie aviz anual privind exercitarea profesiei de medic emis de Colegiul Medicilor din Romania.
  • procura notariala de imputernicire pentru depunerea dosarului si ridicarea actelor.

Coduri CAEN clinica medicala

Activitatile pe care le poate desfasura o clinică medicală sunt cuprinse în nomenclatorul CAEN în clasele 862 si 869 și anume:

862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică

Această grupă include consultaţii şi tratamente medicale efectuate de personal medical de medicină generală sau de specialitate, inclusiv chirurgi, stomatologi etc. Aceste activităţi de asistenţă medicală pot fi efectuate individual sau colectiv şi în clinici spitaliceşti ambulatorii ori în clinici de tipul celor anexate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale, dar şi la domiciliul pacienţilor. Această grupă include de asemenea: servicii de consultaţii particulare pentru pacienţi.

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
În acest cod CAEN sunt incluse următoarele activități cu specific medical:
-consultaţii şi tratamente medicale în domeniul medicinei generale, efectuate de către medicii generalişti

8622 – Activităţi de asistenţă medicală specializată
În acest cod CAEN sunt incluse următoarele activități cu specific medical:
-consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către medici specialişti şi chirurgi.
-centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi sterilizarea şi întreruperea de sarcină, fără cazare

869 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
În acest cod CAEN sunt incluse următoarele activități cu specific medical:
-activităţi referitoare la sănătatea umană, ce nu sunt efectuate în spitale sau de către medici sau dentişti cum sunt:
-activităţi ale infirmierelor, moaşelor, fizioterapeuţilor sau a altor paramedici în domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc.
Aceste activităţi pot fi efectuate în clinici medicale, de tipul celor ataşate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale şi în centre de sănătate, altele decât spitalele, precum şi în cabinete particulare sau la domiciliul pacienţilor.
-activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialiştii în terapie dentară, infirmiere dentare din şcoli şi personalul paramedical de igienă dentară, care pot activa independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic supravegheaţi de către acesta.
-activităţi ale laboratoarelor medicale cum ar fi:
-laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic similare
-laboratoare de analiza sângelui
-activităţi ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant etc.
-transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea în timpul urgenţelor medicale.

Inființarea clinicii medicale la registrul comertului

In patru zile lucratoare de la depunerea dosarului la registrul comertului firma este infiintata. Activitatea medicala se poate desfasura in trei tipuri de locatii si anume: la sediul social al societatii, la un punct de lucru declarat la registrul comertului sau la terți (beneficiarii societatii). Avantajul desfasurarii activitatii la terti printr-un contract de colaborare sau alt contract asemanator, consta în faptul că firma nu va fi controlata de autoritati – Directia de Sanatate Publica referitor la sediul in care aceasta isi desfasoara activitatea.