Infiintare / desfiintare punct de lucru

Infiintare punct de lucru

Desfăşurarea unei activităţi comerciale impune existenţa şi folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în funcţie de obiectul comerţului, bunuri precum: local, mobilier, mărfuri, instalaţii, brevete de invenţii etc. Toate aceste bunuri destinate realizării activităţii comerciale formează fondul de comerţ sau punctul de lucru al societatii comerciale.

Punctul de lucru poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei şi implicit, obţinerii de profit.

Punctul de lucru cuprinde acele bunuri pe care le reclamă desfăşurarea activităţii comerciale avute în vedere de către comerciant. Deci, fondul de comerţ nu are o compoziţie unitară, ci una variată, în funcţie de specificul activităţii comerciantului. Totodată, compoziţia punctului de lucru nu este fixă, ci variabilă; elementele fondului de comerţ se pot modifica, în funcţie de nevoile comerţului, însă punctul de lucru continuă să subziste.

ACTE NECESARE INFIINTARE / DESFIINTARE PUNCT DE LUCRU

La infiintarea unui punct de lucru

 • Cererea de înregistrare (original) – formular;
 • Declaraţia – tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, (modei 3);
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);
 • Dovezile privind sediile secundare (un contract pe numele societatii), (copie);
 • Daca este cazul acordul asociatiei de locatari / proprietari;

La desfiintarea unui punct de lucru

 • Cererea de înregistrare (original) – formular;
 • Actul modificator prin care s-a decis desfintarea punctului/punctelor de lucru;
 • Certificatul constatator de autorizare in original (care atesta existenta punctului de lucru) – daca certificatul constatator de autorizare a fost pierdut se va depune ziarul in care a fost declarata pierdere.

SERVICII OFERITE

 • redactarea actului modificator prin care s-a decis infiintarea sau desfintarea punctului de lucru;
 • completatare formularelor;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea la registrul comertului;
 • ridicarea actelor.

TARIFE CONTACTATI-NE