Infiintare firma

Infiintare firma
Infiintare firma

Societatea comercială este o persoană juridică – subiect de drept autonom – având scop lucrativ şi fiind formată din cel puţin două persone care se invoiesc să pună ceva in comun pentru a desfaşura acte si fapte de comerţ si a imparţi foloasele rezultate (art.1491 al Codului Civil)

INFIINTARE FIRMA CU PERSONALITATE JURIDICA

În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică. Personalitatea juridica a unei societati comerciale se dobandeste odata cu inregistrarea in registrul comertului. Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acţiuni; d) societate în comandită pe acţiuni şi e) societate cu răspundere limitată coform art. 2 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare. Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.

OFERIM GAZDUIRE SEDIU SOCIAL IN MUN. BUCURESTI SI IN ALTE ORASE SI PE PERIOADE MAI MARI DE 1 AN.

INFIINTARE FIRMA S.R.L.

Societate cu răspundere limitată, formă de societate hibridă între societăţile de persoane şi cele de capitaluri, caracterizată prin răspunderea asociaţilor numai până la concurenţa capitalului social subscris. Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori. Nu pot fi asociati persoanele care au fapte inscrise in cazierul fiscal si care au fost condamnate pentru infractiuni economice.

Caracteristici principale la societatea cu raspundere limitata:

  • capitalul social minim 1 leu;
  • capitalul social nu mai este obligatoriu a fi varsat inainte de infiintarea firmei;
  • o persoana fizica sau juridica poate fi asociat unic in mai multe societati comerciale;
  • asociatii raspund numai până la limita capitalului social subscris;
  • nu mai este necesar acordul asociatiei de proprietari la stabilirea sediului social fără activitate;
Detalii infiintare firma SRL …

INFIINTARE SOCIETATE PE ACTIUNI

Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata, cea mai evoluata a societatii comerciale. In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile actionarilor decat calitatile acestora. Societatea comercială pe acţiuni este acea formă de societate comercială constituită prin asocierea a două sau mai multe persoane fizice sau juridice, purtând denumirea de acţionari, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite forme de participare reprezentate de titluri, denumite acţiuni, pentru a desfăşura în comun o activitate comercială de amploare.

Caracteristici principale la societatea pe actiuni:

 • societatea pe actiuni functioneaza pe principiul separatiei puterilor;
 • capitalul social minim este 25000 euro, echivalent in lei;
 • poate fi administrata in doua sisteme de administrare: unitar sau dualist;
 • poate functiona cu un singur actionar numai o perioada limitata de timp;
 • ca si la SRL, actionarii raspund pana la limita capitalului social subscris.
Detalii infiintare societate pe actiuni …

INFIINTARE FIRMA SRL-D

Societatea cu raspundere limitata debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridica a societatilor comerciale aparut in anul 2011. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011.

Caracteristici principale societatea cu raspundere limitata debutant:

 • este societate comerciala cu raspundere limitata care functioneaza pe o durata nedeterminata;
 • este infiintata de 1 pana la 5 intreprinzatori debutanti. Conditile intreprinzatorului debutant trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte;
 • are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de coduri CAEN prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN Rev.2)
Detalii infiintare societate cu raspundere limitata debutant …

INFIINTARE FIRMA FARA PERSONALITATE JURIDICA

INFIINTARE PFA

Persoana Fizica Autorizata (PFA) este cea mai simplă metodă de a fi înregistrat fiscal și de a desfășura în mod legal o activitate economică. Persoana Fizica Autorizată (PFA) este persoana autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă conform art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 44/2008.

Caracteristici principale la PFA:

 • pentru a desfășura o activitate comercială sau de prestări servicii ca PFA, trebuie să se facă dovada studiilor;
 • PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege conform art. 18 din O.U.G. nr. 44/2008.
 • PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
Detalii infiintare Persoana Fizica Autorizata …

INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului. Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice.

Caracteristici principale Intreprindere Individuala

 • pentru a desfășura o activitate comercială sau de prestări servicii ca Intreprindere Individuală, titularul I.I. trebuie să facă dovada studiilor;
 • O intreprindere individuală fata de un PFA poate opta pentru 10 coduri CAEN fata de 5 cat sunt in momentul de fata admise la PFA.
Detalii infiintare Intreprindere Individuala …