Infiintare firma

Infiintare firma
Infiintare firma

În vederea efectuării de acte de comerț, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990. Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice române. Persoanele fizice pot fi constituite prin inregistrarea in registrul comertului in trei forme juridice fara personalitate juridica si anume: Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.), Intreprindere Individuala (I.I.) si Intreprindere Familiala (I.F.)

INFIINTARE FIRMA SRL

Infiintarea unei firme (de cele mai multe ori SRL) este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate. Forma de organizare in societate cu raspundere limitata pe scurt SRL este cea mai folosita forma juridica la infiintarea unei societati comerciale.

Detalii …

INFIINTARE FIRMA SRL-D

Societatea cu raspundere limitata debutant pe scurt SRL-D este un tip de forma juridica a societatilor comerciale aparut in anul 2011. Acest tip de societate comerciala este reglementat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011.

Detalii …

INFIINTARE SOCIETATE PE ACTIUNI

Societatea pe actiuni este forma cea mai complexă si, totodata, cea mai evoluata a societatii comerciale. In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile actionarilor decat calitatile acestora. Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estomparii calitatilor personale ale asociatiilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub denumirea de societate anonima.

Detalii …

INFIINTARE PFA

PFA-ul (persoana fizica autorizata) este cea mai simpla metoda de a fi inregistrat fiscal si de a desfasura in mod legal o activitate economica. Persoana Fizica Autorizata (PFA) este persoana autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă (art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 44/2008).

Detalii …

INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului. Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice.

Detalii …

ÎNFIINȚARE INTREPRINDERE FAMILIALĂ

Întreprinderea familială (I.F.) (denumită in trecut si asociaţie familială) este o formă de organizare economică fără personalitate juridică, formată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa. Activităţile economice desfăşurate de o întreprindere familială (IF) pot fi în agricultură, industrie, turism, construcţii, IT şi comerţ. Intreprinderea Familială se înființează conform O.U.G. nr. 44/2008.

Detalii …