Infiintare PFA

Infiintare PFA

INFIINTARE PFA ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

PFA-ul (persoana fizica autorizata) este cea mai simpla metoda de a fi inregistrat fiscal si de a desfasura in mod legal o activitate economica. Persoana Fizica Autorizata (PFA) este persoana autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă (art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 44/2008).

INFIINTARE PFA

Pot desfasura activitati economice ca PFA persoanele fizice care:

 • au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice conform art. 4 lit. a) si b) si al reprezentantului intreprinderii;
 • familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;
 • nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 • au un sediu profesional declarat conform;
 • declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.
 • PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă. Cu toate acestea, o persoană poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată (art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008).
 • PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege (art. 18 din O.U.G. nr. 44/2008).
 • PFA răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul său, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, dacă are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 C.com. Creditorii îşi vor executa creanţele potrivit dreptului comun, în cazul în care PFA nu are calitatea de comerciant.
 • Orice persoană interesată poate face dovada calităţii de comerciant în cadrul procedurii insolvenţei sau separat, prin acţiune în constatare, dacă justifică un interes legitim.

Impozitarea si contabilitatea la PFA

Contabilitatea PFA. Nivelul impozitelor datorate de catre un PFA incepand cu anul 2016 depaseste nivelul impozitelor datorate de catre o companie platitoare de impozit pe venit (“microintreprindere”). Totusi din punct de vedere administrativ exista si avantaje evidente: contabilitatea poate fi tinuta, teoretic, de proprietar, numarul de documente obligatorii (registre, documente justificative, etc) este mai mic decat in cazul unei societati comerciale, banii incasati nu trebuiesc justificati, pot merge direct in buzunarul proprietarului, etc.

Fata de un SRL (microintreprindere) un dezavantaj major al PFA este justificarea studiilor. Pentru fiecare noua activitate pe care doreste sa o intreprinda, PFA-ul va trebui sa faca dovada studiilor.

O forma avantajoasa de impozitare a PFA-ului este optiunea de “norma fixa de venit”. Impozitul si asigurarile sociale se calculeaza in functie de un venit baza de calcul, stabilit de autoritatile locale si ANAF pentru fiecare judet in parte, indiferent de suma incasata. Tabelul cu normele de venit pe fiecare judet se publica in fiecare inceput de an.

OFERIM GAZDUIRE PENTRU SEDIU PROFESIONAL PFA ÎN MUN. BUCURESTI, JUDETUL ILFOV SI ALTE ORASE DIN TARA

ACTE NECESARE INFIINTARE PFA

 • Copia CI a titularului PFA;
 • Copie de pe actul de proprietate al imobilului unde va fi sediul profesional.
 • Copii ale actelor de studii în conformitate cu activitatea ce va fi desfășurată ca PFA
 • Procura notarială de împuternicire.

SERVICII OFERITE

 • redactarea contractului pentru sediul profesional
 • rezervarea denumirii persoanei fizice autorizate
 • intocmirea declaratiei model 1 sau 2;
 • consultanta juridica;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea online a dosarului la registrul comertului;
TARIFE CONTACTATI-NE