Infiintare SA

Infiintare SA

INFIINTARE SA ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

Infiintare S.A. Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata, cea mai evoluata a societatii comerciale. In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile actionarilor decat calitatile acestora. Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estomparii calitatilor personale ale asociatiilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub denumirea de societate anonima.

INFIINTARE SOCIETATE PE ACTIUNI

Societatea comercială pe acţiuni este acea formă de societate comercială constituită prin asocierea a două sau mai multe persoane fizice sau juridice, purtând denumirea de acţionari, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite forme de participare reprezentate de titluri, denumite acţiuni, pentru a desfăşura în comun o activitate comercială de amploare, răspunzând pentru obligaţiile comerciale numai în limita aporturilor la capitalul social, pentru a împărţi profitul rezultat sau suporta eventualele pierderi rezultate din activitatea desfăşurată.

OFERIM GAZDUIRE SEDIU SOCIAL IN MUN. BUCURESTI SI IN ALTE ORASE SI PE PERIOADE MAI MARI DE 1 AN.

Societatea pe actiuni este organizata si functioneaza pe principiul separatiei puterilor; organe de deliberare si decizie; organe de administrare si reprezentare; organe de supraveghere si control. Datorita rolului important pe care societatea pe actiuni il are in viata economica, Legea nr.31/1990 asigura o reglementare cuprinzatoare acestei forme de societate.

Potrivit art. 3 din lege, societatea pe actiuni este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimonial social; actionarii sunt obligati numai pana la concurenta capitalului subscris. Capitalul social minim subscris la societatile comerciale pe actiuni este de minim 25000 de euro, echivamentul in lei.

NU POT FI ACȚIONARI SAU MEMBRII AI ORGANELOR DE CONTROL

Potrivit art. 211 din Codul Civil nu pot face parte din organele de administratre și de control ale persoanei juridice:

 • Incapabilii, cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cei decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor organe, precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcţie.
 • Actele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu încălcarea dispoziţiilor legale ori statutare, dacă nu s-a produs o vătămare.
 • De asemenea nu pot fi asociați si administratori persoanele care au fapte înscrise în cazierul fiscal.
 • Sunt incapabili (lipsiţi de capacitatea de exerciţiu, adică de a face acte juridice în nume propriu), minorii sub 14 ani şi interzişii judecătoreşte. Tot incapabili,în sensul art. 211 NCC, sunt şi cei cu capacitatea de exerciţiu restrânsă, căci aceştia nu pot face acte de dispoziţie decât cu încuviinţarea reprezentantului legal şi cu autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare, ceea ce este de neconceput în cazul unor persoane juridice, care încheie o multitudine de acte juridice.

TIPURI SOCIETATI PE ACTIUNI

Societatea pe actiuni de tip deschis

Societatea pe acțiuni de tip deschis este acea societate în care acționarii au dreptul nelimitat să înstrăineze acțiunile care le aparțin, acestea și alte hârtii de valoare putând fi vândute public unui cerc nelimitat de persoane. În România, numărul acționarilor nu este limitat, iar capitalul social minim necesar pentru înregistrarea acestui tip de societate reprezintă echivalentul în lei a 25.000 euro.

Societatea pe actiuni de tip inchis

Societatea pe acțiuni de tip închis este societatea în care acționarii au dreptul să vândă propriile acțiuni numai în cadrul societății (acționarilor ei sau însăși societății). Potrivit legilor românești, societatea pe acțiuni de tip închis nu poate avea mai mult de 50 de acționari, iar capitalul social nu poate fi mai mic de 10 mii de lei.

MODUL DE ADMINISTRARE A SOCIETATILOR PE ACTIUNI

Societatile pe actiuni pot fi administrate in doua moduri: unitar sau dualist. In modul unitar societatile pe actiuni sunt administrate de un consiliu de admnistratie format dintr-un presedinte si membrii sau de un administrator unic. In modul de administrare dualist administrarea de face de catre un directoarat si un consiliu de supraveghere.

ACTE NECESARE INFIINTARE SA

 • 5 denumiri de firmă;
 • copii de pe actele de identitate ale viitorilor actionari, administratori, cenzori si a auditorului financiar;
 • copie de pe actul de proprietate a imobilului unde va fi noul sediu social;

SERVICII OFERITE INFIINTARE SA

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Rezervarea denumirii firmei
 • Redactarea contractului pentru sediul social;
 • Completarea tuturor formularelor;
 • Consultanta gratuita;
 • Intocmirea dosarului;
 • Depunerea dosarului la registrul comertului;
TARIFE CONTACTATI-NE