Infiintare firma SRL

Infiintare firma Bucuresti

INFIINTARE FIRMA SRL SI ÎN ALTE JUDETE


Infiintare firma SRL – Societatea comercială este o persoană juridică – subiect de drept autonom – având scop lucrativ şi fiind formată din cel puţin două persone care se invoiesc să pună ceva in comun pentru a desfaşura acte si fapte de comerţ si a imparţi foloasele rezultate (art. 1881 al Codului Civil).

INFIINTARE FIRMA SRL

Infiintarea unei firme (de cele mai multe ori SRL) este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate. Forma de organizare in societate cu raspundere limitata pe scurt SRL este cea mai folosita forma juridica la infiintarea unei societati comerciale.

OFERIM GAZDUIRE SEDIU SOCIAL 600 LEI PE AN IN MUN. BUCURESTI SI IN ALTE ORASE SI PE PERIOADE MAI MARI DE 1 AN.

Infiintare firma. Asociaţii societăţii cu răspundere limitată pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Numărul maxim al asociaţilor societăţii cu răspundere limitată este de 50 de asociaţi (art. 12 din Legea nr. 31/1990). Legea permite înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată şi de către un singur asociat, persoană fizică sau persoană juridică. O persoana fizica sau juridica poate avea calitatea de asociat unic intr-un numar nelimitat de societati comerciale

CONDIȚII INFIINȚARE FIRMĂ SRL

 • Legea nr. 223/2020 prevede valoarea minimă pentru capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată (SRL) a fi de 1 leu.
 • Capitalul social al firmei noi nu mai trebuie vărsat într-una din băncile din România înainte de înființarea acesteia, acest lucru se poate face și după înființare în momentul când se deschide contul bancar de lucru.
 • De asemenea dacă firma nu desfășoară activitate la sediul social, nu mai este necesar acordul vecinilor direct afectați și nici acordul asociației de proprietari.
 • Se pot infiinta societati comerciale cu asociat unic intr-un numar nelimitat. Conditia de asociat unic intr-o singura societate comerciala a fost eliminata prin Legea 223/2020.

NU POT FI ASOCIAȚI ȘI ADMINISTRATORI

Potrivit art. 211 din Codul Civil nu pot face parte din organele de administratre și de control ale persoanei juridice:

 • Incapabilii, cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cei decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor organe, precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de constituire incompatibili să ocupe o astfel de funcţie.
 • Actele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu încălcarea dispoziţiilor legale ori statutare, dacă nu s-a produs o vătămare.
 • De asemenea nu pot fi asociați si administratori persoanele care au fapte înscrise în cazierul fiscal.
 • Sunt incapabili (lipsiţi de capacitatea de exerciţiu, adică de a face acte juridice în nume propriu), minorii sub 14 ani şi interzişii judecătoreşte. Tot incapabili,în sensul art. 211 NCC, sunt şi cei cu capacitatea de exerciţiu restrânsă, căci aceştia nu pot face acte de dispoziţie decât cu încuviinţarea reprezentantului legal şi cu autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare, ceea ce este de neconceput în cazul unor persoane juridice, care încheie o multitudine de acte juridice.

IMPOZITAREA LA SOCIETĂȚILE COMERCIALE DE TIP SRL

În anul 2024 pentru societățile comerciale cu răspundere limitată există următoarele tipuri de impozitare:

Impozitarea pe veniturile microintreprinderilor

 • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 de euro și care nu desfășoară activitățile pentru care se datorează cota de 3%.
 • 3%, pentru microîntreprinderile care: realizează venituri peste 60.000 de euro; sau desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.
 • Pentru a putea avea o firma cu impozit de 1% sau 3% este necesar ca în decurs de o lună de la înființarea firmei aceasta să aibă minim un angajat. În momentul în care nu mai este îndeplinită condiția de angajatului, ANAF va trece firma din oficiu începând din luna următoare neîndeplinirii condiției angajatului, la cota de impozitare de 16% pe profit.
 • Societatea va putea reveni la cota de impozitare de 1% sau 3% începând cu data de 01 Ianuarie a anului următor.

Impozitarea de 16% din profitul realizat de firmă

 • Impozit de 16% din profit pentru firmele fără niciun angajat. Acest impozit prezintă un avantaj în sensul că o firmă va plăti către stat cota de 16% din profitul realizat trimestrial. Dacă într-o lună aceasta nu are activitate, ea nu va avea nimic de achitat la stat pentru acea lună.
 • În cazul în care o persoană care mai are o microintreprindere cu impozit de 1% sau 3% dorește să mai înființeze încă o societate cu răspundere limitată, aceasta din urmă va avea de la înființare un impozit de 16% pe profit conform OUG 115/2023

ACTE NECESARE INFIINTARE SRL

 • Copii de pe actele de identitate ale viitorilor asociați și administratori;
 • Copie de pe actul de proprietate a locației unde va fi sediul social
 • 3 denumiri de firmă.

SERVICII OFERITE INFIINTARE SRL

PRETURI INFIINTARE FIRMA SRL

 • 450 lei înființare firmă cu asociat unic în Mun. București și toata țara
 • 128 lei taxa înmatriculare registrul comertului
TARIFE CONTACTATI-NE