Infiintare PFA

Infiintare PFA

INFIINTARE PFA ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

PFA-ul (persoana fizica autorizata) este cea mai simpla metoda de a fi inregistrat fiscal si de a desfasura in mod legal o activitate economica. Persoana Fizica Autorizata (PFA) este persoana autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă (art. 2 lit. i) din O.U.G. nr. 44/2008).

Infiintare PFA. Pot desfasura activitati economice ca PFA persoanele fizice care:

 • au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice conform art. 4 lit. a) si b) si al reprezentantului intreprinderii;
 • familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;
 • nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
 • au un sediu profesional declarat conform;
 • declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Impozitarea si contabilitatea la PFA

Contabilitatea PFA. Nivelul impozitelor datorate de catre un PFA incepand cu anul 2016 depaseste nivelul impozitelor datorate de catre o companie platitoare de impozit pe venit (“microintreprindere”). Totusi din punct de vedere administrativ exista si avantaje evidente: contabilitatea poate fi tinuta, teoretic, de proprietar, numarul de documente obligatorii (registre, documente justificative, etc) este mai mic decat in cazul unei societati comerciale, banii incasati nu trebuiesc justificati, pot merge direct in buzunarul proprietarului, etc.

Fata de un SRL (microintreprindere) un dezavantaj major al PFA este justificarea studiilor. Pentru fiecare noua activitate pe care doreste sa o intreprinda, PFA-ul va trebui sa faca dovada studiilor.

O forma avantajoasa de impozitare a PFA-ului este optiunea de “norma fixa de venit”. Impozitul si asigurarile sociale se calculeaza in functie de un venit baza de calcul, stabilit de autoritatile locale si ANAF pentru fiecare judet in parte, indiferent de suma incasata. Tabelul cu normele de venit pe fiecare judet se publica in fiecare inceput de an.

ACTE NECESARE INFIINTARE PFA

 • Copia CI a titularului PFA;
 • Copie de pe actul de proprietate al imobilului unde va fi sediul profesional.
 • Procura notarială de împuternicire.

SERVICII OFERITE INFIINTARE PFA

 • redactarea contractului pentru sediul profesional
 • rezervarea denumirii persoanei fizice autorizate
 • intocmirea declaratiei model 1 sau 2;
 • consultanta juridica;
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea online a dosarului la registrul comertului;

TARIFE CONTACTATI-NE