Infiintare firma SRL

Infiintare firma Bucuresti

INFIINTARE FIRMA ȘI ÎN ALTE JUDEȚE

Societatea comercială este o persoană juridică – subiect de drept autonom – având scop lucrativ şi fiind formată din cel puţin două persone care se invoiesc să pună ceva in comun pentru a desfaşura acte si fapte de comerţ si a imparţi foloasele rezultate (art.1491 al Codului Civil).

Infiintarea unei firme (de cele mai multe ori SRL) este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice) decid sa reuneasca in comun mai multe bunuri pentru a obtine profit in urma unei sau mai multe activitati desfasurate. Forma de organizare in societate cu raspundere limitata pe scurt SRL este cea mai folosita forma juridica la infiintarea unei societati comerciale.

Infiintare firma. Asociaţii societăţii cu răspundere limitată pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice. Numărul maxim al asociaţilor societăţii cu răspundere limitată este de 50 de asociaţi (art. 12 din Legea nr. 31/1990). Legea permite înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată şi de către un singur asociat, persoană fizică sau persoană juridică.

CONDIȚII ÎNFIINȚARE FIRMĂ

  • Legea nr. 223/2020 prevede valoarea minimă pentru capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată (SRL) a fi de 1 leu.
  • Capitalul social al firmei noi nu mai trebuie vărsat într-una din băncile din România înainte de înființarea acesteia, acest lucru se poate face și după înființare în momentul când se deschide contul bancar de lucru.
  • De asemenea dacă firma nu desfășoară activitate la sediul social, nu mai este necesar acordul vecinilor direct afectați și nici acordul asociației de proprietari.
  • Se pot infiinta societati comerciale cu asociat unic intr-un numar nelimitat. Conditia de asociat unic intr-o singura societate comerciala a fost eliminata prin legea 223/2020,

ACTE NECESARE INFIINTARE FIRMA

  • Copii de pe actele de identitate ale viitorilor asociați și administratori;
  • Copie de pe actul de proprietate a locației unde va fi sediul social
  • 5 denumiri de firmă.

SERVICII OFERITE INFIINTARE FIRMA

TARIFE CONTACTATI-NE