CRITERIILE DE EVALUARE A FIRMEI CARE DORESTE INSCRIEREA CA PLATITOR DE TVA

Nr. crt. Indicatori Punctaj
1. SEDIUL
1.1. Spatiul cu destinatie de sediu social este in proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat in cadrul unui contract de leasing financiar.
1.2. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.
1.3. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe perioada mai mica de un an.
1.4. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe perioada egala ori mai mare de un an.
1.5. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar.
1.6. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:– in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an;– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an.
1.7. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.
1.8. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate sau utilizate in cadrul unui contract de leasing operational ori, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an.
1.9. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate sau utilizate in cadrul unui contract de leasing operational ori, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an.
1.10. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar.
1.11. Spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:– in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an;– inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an.
1.12. Sediul social/Domiciliul fiscal este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. SOCIETATI LICHIDATE
2.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) nu a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati care au fost lichidate.
2.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati care au fost lichidate.
3. SOCIETATI LA CARE A FOST DECLANSATA PROCEDURA INSOLVENTEI
3.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) nu a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati la care a fost declansata procedura insolventei.
3.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) a detinut calitatea de administrator ori asociat la societati la care a fost declansata procedura insolventei.
4. SOCIETATI AFLATE ÎN INACTIVITATE TEMPORARA LA REGISTRUL COMERTULUI
4.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) nu detine calitatea de administrator ori asociat la societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului, conform legii.
4.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) detine calitatea de administrator ori asociat la societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului, conform legii.
5. CONTRAVENTII
5.1. Niciunul dintre administratori si/sau asociati *) si niciuna dintre societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator nu au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor.
5.2. Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati *) ori cel putin una din societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor.
6. ADMINISTRATORI CETATENI NON-UE
6.1. Toti administratorii *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni ai Uniunii Europene (UE).
6.2. Toti administratorii *) ori, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti sau o parte detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, denumita in continuare OUG 194/2002.
6.3. Toti administratorii *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile OUG 194/2002.
6.4. O parte dintre administratori *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti sau o parte detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile OUG 194/2002.
6.5. O parte dintre administratori *) sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania, in conditiile OUG 194/2002.

CALCULAREA PUNCTAJULUI PENTRU INREGISTRAREA IN SCOPURI TVA

Se va acorda un punctaj intre 0 si 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.

Pentru evaluarea criteriilor cuprinse la nr. crt. 2 si 3 este necesara analizarea informatiilor respective pentru o perioada de 5 ani care preceda datei la care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Criteriul nr. 1

Situatia nr. 1.1

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este in proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat in cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent daca exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 1.2

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 1 punct.

Situatia nr. 1.3

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda 1 punct.

Situatia nr. 1.4

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.5

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt in proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar, se acorda 6 puncte.

Situatia nr. 1.6

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:

1. in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;

2. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an;

3. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an,

se acorda punctajul astfel:

– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda 1 punct;

– pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculeaza ponderea spatiilor secundare aflate in una dintre situatiile prevazute la pct. 1, 2 sau 3 in totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se inmulteste, dupa caz, cu 5 in prima situatie, cu 2 in a doua situatie si cu 0 in cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor inmultiri se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiata sutime. Apoi rezultatele se aduna si rezultatul final se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Exemplu: o persoana impozabila detine spatiul cu destinatie de sediu social inchiriat pe o perioada de 6 luni si 6 spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, dintre care 2 spatii in proprietate, 3 spatii inchiriate pe o perioada egala sau mai mare de un an si un spatiu inchiriat pe o perioada mai mica de un an.

Punctajul pentru criteriul 1 in cazul acestei persoane impozabile se va calcula astfel:

– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda 1 punct;

– pentru cele doua spatii cu destinatie de sedii secundare aflate in proprietatea persoanei se efectueaza urmatorul calcul: 2/6 × 5 = 1,67;

– pentru cele 3 spatii cu destinatie de sedii secundare inchiriate pe o perioada egala sau mai mare de un an se efectueaza urmatorul calcul 3/6 × 2 = 1;

– pentru spatiul cu destinatie de sediu secundar inchiriat pe o perioada mai mica de un an se efectueaza urmatorul calcul 1/6 × 0 = 0.

Pentru stabilirea punctajului total se aduna punctajul acordat spatiului cu destinatie de sediu social cu cele acordate spatiilor cu destinatie de sedii secundare si rezultatul se rotunjeste la unitate, astfel:

1 + 1,67 + 1 + 0 = 3,67

Punctajul acordat in cazul acestei persoane impozabile va fi de 4 puncte.

Situatia nr. 1.7

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an si nu exista spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.8

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an, se acorda 3 puncte.

Situatia nr. 1.9

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt inchiriate, concesionate sau utilizate in cadrul unui contract de leasing operational ori, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala sau mai mare de un an, se acorda 5 puncte.

Situatia nr. 1.10

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat sau concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt in proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar, se acorda 8 puncte.

Situatia nr. 1.11

Daca spatiul cu destinatie de sediu social este inchiriat, concesionat ori utilizat in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt in cel putin doua dintre urmatoarele situatii:

1. in proprietatea persoanei impozabile sau utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar;

2. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada egala ori mai mare de un an;

3. inchiriate, concesionate ori utilizate in cadrul unui contract de leasing operational sau, dupa caz, in cadrul unui contract de comodat pe o perioada mai mica de un an,

se acorda punctajul astfel:

– pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acorda 3 puncte;

– pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculeaza ponderea spatiilor secundare aflate in una dintre situatiile prevazute la pct. 1, 2 sau 3 in totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se inmulteste, dupa caz, cu 5 in prima situatie, cu 2 in a doua situatie si cu 0 in cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor inmultiri se calculeaza cu doua zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiata sutime. Apoi rezultatele se aduna si rezultatul final se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Situatia nr. 1.12

Daca sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, se acorda 0 puncte. Pentru situatiile nr. 1.1–1.12 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 2

Situatia nr. 2.1

Daca niciunul dintre administratori si/sau asociati nu a detinut calitatea de administrator sau asociat la societati care au fost lichidate, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 2.2

Daca cel putin unul dintre administratori si/sau asociati a detinut calitatea de administrator si/sau asociat:

a) la un numar de 1–3 societati care au fost lichidate, se acorda 7 puncte;

b) la un numar de 4–6 societati care au fost lichidate, se acorda 5 puncte;

c) la un numar de 7–9 societati care au fost lichidate, se acorda 3 puncte;

d) la un numar de 10 sau mai multe societati care au fost lichidate, se acorda 0 puncte.

În cazul in care mai multi administratori si/sau asociati au detinut calitatea de administratori si/ori asociati la societati care au fost lichidate, la stabilirea punctajului se va avea in vedere numarul total de societati lichidate. Daca mai multi administratori si/sau asociati au detinut calitatea de administratori si/ori asociati la aceeasi societate, pentru stabilirea punctajului se va considera ca fiecare dintre acestia a avut calitatea de administrator/asociat la o societate lichidata. Exemplu: o persoana impozabila cu 3 asociati solicita inregistrarea in scopuri de TVA. Doi dintre acestia au fost asociati la o alta societate care a fost lichidata. Cel de-al treilea nu a fost asociat/administrator la o alta societate. Numarul de societati lichidate se considera a fi egal cu 2.

Pentru situatiile nr. 2.1 si 2.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 3

Situatia nr. 3.1

Daca niciunul dintre asociati si/sau administratori nu a detinut calitatea de asociat si/ori administrator la societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 3.2

Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori detine sau a detinut calitatea de asociat si/ori administrator:

a) la un numar de 1–3 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 7 puncte;

b) la un numar de 4–6 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 5 puncte;

c) la un numar de 7–9 societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 3 puncte;

d) la un numar de 10 sau mai multe societati la care a fost declansata procedura insolventei, se acorda 0 puncte.

Pentru situatiile nr. 3.1 si 3.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 4

Situatia nr. 4.1

Daca niciunul dintre administratori si/sau asociati nu detine calitatea de administrator ori asociat la societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului potrivit legii, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 4.2

Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori detine calitatea de asociat si/sau administrator:

a) la un numar de 1–3 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 5 puncte;

b) la un numar de 4–6 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 3 puncte;

c) la un numar de 7–9 societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 2 puncte;

d) la un numar de 10 sau mai multe societati care se afla in inactivitate temporara inscrisa la Registrul comertului potrivit legii, se acorda 0 puncte.

Pentru situatiile nr. 4.1 si 4.2 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.

Criteriul nr. 5

Situatia nr. 5.1

Daca niciunul dintre asociati si/sau administratori si/ori niciuna dintre societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator nu au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 5.2

Daca cel putin unul dintre asociati si/sau administratori si/ori cel putin una dintre societatile la care acestia detin calitatea de asociat si/sau administrator au/are inscrise in cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor prevazute la lit. B din anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda 0 puncte.

Criteriul nr. 6

Situatia nr. 6.1

Daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni UE, se acorda 10 puncte.

Situatia nr. 6.2

În situatia in care toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti ori o parte detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002:

– daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se acorda 10 puncte;

– daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, punctajul se determina inmultind cu 10 ponderea persoanelor care detin viza in numarul total al administratorilor. În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.

Situatia nr. 6.3

Daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se acorda 0 puncte.

Situatia nr. 6.4

Daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si toti ori o parte detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002:

– daca toti administratorii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, care sunt cetateni non-UE, detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se acorda 10 puncte;

– daca o parte din administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, care sunt cetateni non-UE, nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, se procedeaza astfel:

1. se inmulteste cu 10 ponderea administratorilor care nu detin viza in numarul total al administratorilor (UE si non-UE). În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat;

2. punctajul final se determina scazand din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obtinut ca urmare a calculului prevazut la pct. 1. Exemplu: o persoana impozabila are 4 administratori, 2 cetateni UE si 2 non-UE, dintre care unul nu detine viza de lunga sedere in Romania. Ponderea administratorilor care nu detin viza de lunga sedere in Romania este 1/4. Aceasta se inmulteste cu 10, rezultatul fiind de 2,5, care se rotunjeste la 3. Din punctajul maxim de 10 puncte se scad cele 3 puncte, rezultatul final fiind 7 puncte.

Situatia nr. 6.5

În situatia in care o parte dintre administratori sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetateni non-UE si nu detin viza de lunga sedere in Romania in conditiile OUG 194/2002, punctajul se determina astfel:

1. se inmulteste cu 10 ponderea administratorilor non-UE in numarul total al administratorilor (UE si non-UE). În situatia in care cifra rezultata este urmata de zecimale, aceasta se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat;

2. punctajul final se determina scazand din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obtinut ca urmare a calculului prevazut la pct. 1.

Pentru situatiile nr. 6.1–6.5 se acorda punctaj numai pentru una dintre situatiile in care se incadreaza solicitantul.