Legea 223/2020 privind cesiunea părților sociale si capitalul social la SRL

2186
Nulitatea persoanei juridice
Nulitatea persoanei juridice

La data de 30 Octombrie 2020 a fost adoptată Legea nr. 223/2020 privind modificarea unor prevederi ale Legii 31/1990 a societăților comerciale, republicată. Iată mai jos care sunt cele mai importante modificări aduse Legii 31/1990:

LEGEA 223/2020 PRIVIND CESIUNEA PARTILOR SOCIALE SI CAPITALUL SOCIAL

Art. I
Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale.

Acest lucru înseamnă că la societățile comerciale cu răspundere limitată (SRL) este eliminată prevederea care se referă la capitalul social minim de 200 lei și la obligația ca valoarea unei părți sociale să nu fie mai mică de 10 lei. În același timp se elimină dispoziția ca la înființare să se prezinte și dovada vărsării capitalului social într-o bancă sau la CEC.

2.La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerţului, oficiul registrului comerţului transmite documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social.”

Acest lucru înseamnă că Registrul Comerțului de pe lângă Tribunal nu mai trebuie să aștepte răspunsul ANAF privind sediul social al societății în cazul înființării unei societăți noi sau la schimbarea sediului social al acesteia, dovada sediului social (contractul pentru sediul social urmând a fi trimis către ANAF pe cale electronică de către Registrul Comerțului de pe lângă Tribunal după admiterea dosarului.

7.La articolul 202, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”

Prevederile acestui articol se referă la înlăturarea interdicției transferului părților sociale către persoane care nu sunt asociate în firmă în mod direct așa cum era stipulat și în OUG 54/2010. Așadar se elimină cesiunea părților sociale în două etape, ea putându-se realiza direct într-o singura etapă.