Modificare denumire firma Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen. Firmele vor fi scrise în primul rând în limba română. Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului. Oficiul registrului comerţului poate refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea. Sunt cu desavarsire interzise cuvinte in denumirea unei firme precum: “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora. Înscrierea unei firme care conţine cuvintele: “naţional”, “român”, “institut”, “nume judet” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului sau cu acordul Prefecturii judetului respectiv. Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social. [/td_block_text_with_title]

ACTE NECESARE MODIFICARE DENUMIRE FIRMA

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Declaratia model 3 pe propria raspundere;
 • Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, in cazul in care in noua denumire a comerciantului apar cuvinte precum Romania, national sau roman;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic, original);
 • Certificatul de inmatriculare al firmei in original;
 • Actul constitutiv actualizat.

SERVICII OFERITE

 • rezervarea denumirii firmei;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • conceperea si redactarea actului modificator (decizia asociatului unic, hotararea adunarii generale a asociatilor, etc)
 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii si a declaratiei model 3;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.
[/vc_column]
[/vc_row]
Call Now Button