Modificare firma

Servicii modificare firma

După înființarea firmei, există anumite momente în activitatea economica a firmei cand trebuie să apelați la modificare firma. Fie că doriți să schimbați sediul social, să cooptați un nou asociat, să modificați denumirea firmei, să schimbați administratorul firmei, să-i suspendați activitatea sau să o inchideți, noi vă putem ajuta online. Va prezentăm în această pagină toate modificările pe care le puteți aduce firmei pe care o dețineți.

CESIUNE PĂRȚI SOCIALE

Operatiunea de cesiune parti sociale  sau de transmitere parti sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Pentru operarea cesiunii părţilor sociale este necesară încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar.

Detalii cesiune parti sociale

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

Anumite nevoi ale societăţii comerciale pot impune necesitatea majorarii capitalului social al acesteia. Aceste nevoi pot consta în dorinţa asociaţilor de a dezvolta activitatea societăţii sau de a înlătura unele dificultăţi financiare. Modalităţile şi procedeele majorării capitalului social sunt reglementate de art. 210 din Legea nr. 31/1990. în conformitate cu dispoziţiile textului de lege menţionat, capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar/sau în natură.

Detalii majorare capital social

REDUCERE CAPITAL SOCIAL

Reducerea capitalului social reprezintă o modalitate de adaptare a capitalului social la constrângerile unei situaţii financiare deficitare sau la restrangerea obiectului de activitate al societăţii. Ea poate fi determinată de considerente de ordin strategic (dobândirea şi anularea propriilor acţiuni, pentru a evita preluarea societăţii de alte persoane), de neîndeplinirea angajamentelor asumate de unii asociaţi (care nu au vărsat la scadenţă aportul subscris) sau, în unele situaţii, de retragerea unui asociat sau acţionar sau de excluderea unui asociat (dacă asociaţii sau instanţa competentă nu au hotărât altfel cu privire la structura participării la capital a celorlalţi asociaţi).

Detalii reducere capital social

SCHIMBARE FORMA JURIDICA

Condiţiile economice, evoluţia societăţii comerciale pe piaţa specifică, dar şi o serie de alte motivaţii pot sta la baza deciziei de schimbare forma juridica a societatii. Conform art. 205 din Legea 31/1990, schimbarea formei societăţii, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Detalii schimbare forma juridica

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

Sediul este un element de identificare important din punct de vedere procedural, deoarece actele administrative, fiscale, jurisdicţionale sunt comunicate la sediul societăţii. Odata cu aparitia Legii 223/2020, intr-o locuinta pot avea sediul social mai multe societati comerciale, „unicitatea sediului” fiind eliminata din Legea 31/1990 a societatilor comerciale.

Detalii schimbare sediu social

COOPTARE ASOCIAT NOU

Cooptarea unui asociat nou sau a mai multor asociati este operatiunea juridica prin care o terta persoana sau mai multe dobandesc calitatea de asociat in firma. Asociat intr-o societate comerciala poate fi orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din orice alta tara.

Detalii cooptare asociat nou in firma