Modificare firmă

Servicii de modificare a societăților comerciale. Fără taxe și comisioane ascunse.

Cesiune părți sociale

Operatiunea de cesiune parti sociale sau de transmitere parti sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Majorare capital social

Anumite nevoi ale societăţii comerciale pot impune necesitatea majorarii capitalului social al acesteia. Aceste nevoi pot consta în dorinţa asociaţilor de a dezvolta activitatea societăţii .

Reducere capital social

Reducerea capitalului social reprezintă o modalitate de adaptare a capitalului social la constrângerile unei situaţii financiare deficitare sau la restrangerea obiectului de activitate al societăţii.

Schimbare sediu social

Schimbarea sediului social al unei firme se poate face in cadrul aceluiasi judet sau dintr-un judet in altul si presupune intocmirea unei documentatii specifice pentru Registrul Comertului

Cooptare asociat nou

Cooptarea unui asociat sau a mai multor asociati este operatiunea juridica prin care o terta persoana sau mai multe dobandesc parti sociale și calitatea de asociat in firma.

Retragere asociat

Asociaţii sunt liberi să se asocieze în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale; tot astfel ei sunt liberi să decidă şi retragerea din societatea comercială.

Infiintare punct lucru

Desfăşurarea unei activităţi comerciale impune existenţa şi folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în funcţie de obiectul comerţului, bunuri precum: local, mobilier, mărfuri.

Schimbare administrator

Administratorul este persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii

Suspendare activitate

Suspendarea activitatii firmei se poate face pe o perioada de maxim 3 ani. In perioada suspendarii activitatii firma nu mai poate emite facturi dar poate sa faca cateva activitati financiare

Modificare obiect de activitate

Obiectul de activitate este o descriere detaliata a activităţilor economice pe care o persoană juridică le poate desfăşura. Obiectul de activitate este un element principal al actului constitutiv.

Schimbare denumire firma

Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. Denumirea poate fi schimbata oricand pe toata durata de functionare.

Prelungire durata functionare firma

Atunci cand de la infiintare, firma a fost infiintata pe o perioada limitata de ani, inainte ca aceasta perioada sa expire durata societatii trebuie sa fie prelunginta.

Call Now Button