Infiintare / desfiintare punct de lucru

Infiintare punct de lucru

INFIINTARE / DESFIINTARE PUNCT DE LUCRU ȘI ÎN ALTE JUDEȚE


Desfăşurarea unei activităţi comerciale impune existenţa şi folosirea unor instrumente de lucru adecvate. Acestea pot fi, în funcţie de obiectul comerţului, bunuri precum: local, mobilier, mărfuri, instalaţii, brevete de invenţii etc. Toate aceste bunuri destinate realizării activităţii comerciale formează fondul de comerţ sau punctul de lucru al societatii comerciale.

INFIINTARE PUNCT DE LUCRU

Punctul de lucru poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale, pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clientelei şi implicit, obţinerii de profit.

Punctul de lucru cuprinde acele bunuri pe care le reclamă desfăşurarea activităţii comerciale avute în vedere de către comerciant. Deci, fondul de comerţ nu are o compoziţie unitară, ci una variată, în funcţie de specificul activităţii comerciantului. Totodată, compoziţia punctului de lucru nu este fixă, ci variabilă; elementele fondului de comerţ se pot modifica, în funcţie de nevoile comerţului, însă punctul de lucru continuă să subziste.

ACTE NECESARE INFIINTARE / DESFIINTARE PUNCT DE LUCRU

La infiintarea unui punct de lucru

  • Copii CI ale asociatilor și administratorilor;
  • Copie de pe ultimul act constitutiv actualizat;
  • Copie de pe contractul si actele de proprietate a locației unde va fi noul punct de lucru.

La desfiintarea unui punct de lucru

  • Copii CI ale asociatilor și administratorilor;
  • Certificatul / certificatele constatatoare de autorizare.

SERVICII OFERITE

  • redactarea actului modificator prin care s-a decis infiintarea sau desfintarea punctului de lucru;
  • completatare formularelor;
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
TARIFE CONTACTATI-NE