Prelungire durata functionare firma

Prelungire durata functionare firma

PRELUNGIRE DURATA FUNCTIONARE FIRMA SI ÎN ALTE JUDETE

Atunci cand de la infiintare, firma a fost infiintata pe o perioada limitata de ani, inainte ca aceasta perioada sa expire, este necesara operatiunea de prelungire durata functionare firma. Societatea poate fi constituită atât pentru o durată de timp nedeterminată, cât şi pentru o anumită perioadă de timp determinată. La împlinirea termenului stabilit pentru durata societatii, aceasta se dizolvă de drept (art. 227 Legea 31/1990).

PRELUNGIRE DURATA DE FUNCTIONARE FIRMA

Prelungirea duratei de functionare a societatii se realizeaza in doua etape distincte cu o durata intre ele de 40 – 45 zile. In prima etapa se depune la registrul comertului actul modificator prin care asociatul unic / asociatii / actionarii au decis prelungirea duratei de functionare a firmei. Acest act modificator se publica in Monitorul Oficial partea a IV-a.

CONDIŢII PENTRU PRELUNGIRE DURATA FUNCTIONARE FIRMA

La fel ca şi celelalte cazuri de modificare a actului constitutiv, prelungirea duratei societăţii se ia de adunarea generală a asociaţilor în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de lege pentru adunarea extraordinară. Asociaţii pot hotărî o nouă durată a societăţii sau o durată nedeterminată a acesteia.

Legea prevede că, în cazul trecerii timpului stabilit pentru durata societăţii, asociaţii trebuie să fie consultaţi de către consiliul de administraţie, respectiv de directorat, cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Dacă organele societăţii rămân în pasivitate, iar asociaţii nu sunt nici ei interesaţi de prelungirea societăţii, la expirarea duratei menţionate în actul constitutiv orice persoană interesată sau oficiul naţional al registrului comerţului poate sesiza directorul oficiului registrului comerţului pentru constatarea dizolvării societăţii [art. 227 alin. (2) şi (3)

OPOZABILITATEA LA PRELUNGIREA DURATEI SOCIETĂŢII

Legea nr. 31/1990 reglementează dreptul de opoziţie doar asupra hotărârilor de prelungire a duratei societăţii în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată. Dreptul de opoziţie este recunoscut creditorilor asociaţilor societăţii, şi nu creditorilor societăţii, ca în cazul reducerii capitalului social. Fundamentul dreptului de opoziţie al creditorilor asociaţilor îl constituie faptul că aceştia nu pot urmări părţile de interes, respectiv părţile sociale emise de societatea în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată, în vederea valorificării acestora pentru satisfacerea creanţelor ce le au împotriva asociaţilor ce le deţin. Potrivit legii, singura posibilitate pe care o au creditorii asociaţilor este aceea de a urmări profitul cuvenit asociatului după bilanţul contabil, iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce li s-ar cuveni prin lichidare (art. 66 din Legea nr. 31/1990).

În cazul în care opoziţia a fost admisă de tribunal, legea obligă asociaţii să ia o decizie, în termen de o lună de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă. Asociaţii au două posibilităţi: să renunţe la hotărârea de prelungire a duratei societăţii sau să decidă excluderea din societate a asociatului debitor al creditorului oponent.

ACTE NECESARE PRELUNGIRE DURATA FUNCTIONARE FIRMA

Etapa I

 • Cererea de depunere şi menţionare acte (original);
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic (original);

Etapa II-a

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a în care a fost publicată hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a persoanei juridice;
 • Actul modificator al actului constitutiv privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţii (original);
 • Actul constitutiv actualizat, în original;

SERVICII OFERITE

 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru viitorii asociati;
 • intocmirea dosarelor;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • consultanta gratuita.
TARIFE CONTACTATI-NE