Schimbare administrator firma

Schimbare administrator firma

SCHIMBARE ADMINISTRATOR FIRMA SI ÎN ALTE JUDETE


Schimbare administrator firma. Administratorul este persoana fizică sau persoana juridică, asociata sau neasociata, care efectuează toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societăţii, cu restricţiile arătate în actul constitutiv, în baza mandatului încredinţat de către asociaţii reuniţi în adunarea generala.

INCOMPATIBILITATEA CU FUNCTIA DE ADMINISTRATOR

Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, pentru infracţiunile de bancrută, gestiune frauduloasă şi delapidare prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 (art. 731 Legea 31/1990). Primii administratori ai societăţilor comerciale sunt desemnaţi prin actul constitutiv la infiintarea firmei.

MODUL DE LUCRU AL ADMINISTRATORILOR

Spre deosebire de societatea pe acţiuni, legea nu reglementează pentru societatea cu răspundere limitată consiliul de administraţie ca organ colectiv al administratorilor societăţii. Din această cauză se pune problema modului de lucru când prin actul constitutiv sau ulterior sunt numiţi mai mulţi administratori ai societăţii. Dacă prin actul constitutiv s-a stabilit ca administratorii să lucreze împreună, deciziile vor trebui luate în unanimitate, iar în caz de divergenţă vor decide asociaţii în condiţiile art. 76 şi art. 197 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

Dacă prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de lucru al administratorilor, se vor aplica prevederile art. 1.916 noul cod civil relative la pluralitatea de administratori în societatea civilă. Art. 1.916 noul Cod Civil stipulează „când sunt mai mulţi administratori, fără ca prin împuternicire să se determine puterile fiecăruia sau să fie obligaţi să lucreze împreună, fiecare poate administra singur în interesul societăţii, cu bună-credinţă. Dacă împuternicirea stipulează să lucreze împreună, niciunul dintre ei nu poate face actele de administrare fără ceilalţi, chiar dacă aceştia ar fi în imposibilitate de a acţiona”.

ACTE NECESARE SCHIMBARE ADMINISTRATOR

  • Copii CI ale asociatilor și administratorilor;
  • Copie de pe ultimul act constitutiv al societatii

SERVICII OFERITE

  • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
  • conceperea si redactarea actului modificator;
  • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • obtinerea cazierului fiscal;
  • ridicarea actelor de la registrul Comertului;
  • consultanta gratuita.
TARIFE CONTACTATI-NE