Schimbare denumire firma

Schimbare denumire firma

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA  SI ÎN ALTE JUDETE

La schimbare denumire firma, conditia este ca firma aleasa de profesionist sa fie disponibila. Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen.

SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA

Firmele vor fi scrise în primul rând în limba română. Dreptul de folosinţă exclusivă asupra firmei şi emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestora în registrul comerţului. Oficiul registrului comerţului poate refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu firme deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea. Sunt cu desavarsire interzise cuvinte in denumirea unei firme precum: “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora.

FIRMA COMERCIANTULUI PERSOANĂ FIZICĂ

în cazul comerciantului persoană fizică, firma se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia [art. 31 alin. (1) din Legea nr. 26/1990]. Firma unei întreprinderi familiale trebuie să cuprin dă numele membrului de familie la iniţiativa căruia se înfiinţează întreprinderea familială, cu menţiunea întreprindere familială, scrisă în întregime.

Legea nr. 26/1990 [art. 31 alin. (2)] interzice adăugarea altor menţiuni care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii comerţului ori situaţiei comerciantului. Sunt permise totuşi menţiuni care să arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerţului său.

FIRMA SOCIETĂŢII COMERCIALE

În cazul societăţilor comerciale, conţinutul firmei diferă în funcţie de forma juridică a societăţii. Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea „societate în nume colectiv”, scrisă în întregime (art. 32 din Legea nr. 26/1990). în literatura de specialitate^1 s-a remarcat pe bună dreptate că, întrucât legea se referă la un asociat, în temeiul art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, trebuie să înţelegem că se are în vedere numele de familie şi prenumele asociatului. în prezent, dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954 se regăsesc în art. 83 Noul Cod Civil. Firma unei societăţi în comandită simplă se compune din numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi, cu menţiunea „societate în comandită”, scrisă în întregime.

PARTICULARITATI

Înscrierea unei firme care conţine cuvintele: “naţional”, “român”, “institut”, „nume judet” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului sau cu acordul Prefecturii judetului respectiv. Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social.

NU REPREZINTĂ ELEMENTE DE DISTINCTIVITATE

 • articularea cuvintelor;
 • inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
 • dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
 • adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
 • utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
 • folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
 • utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;
 • utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
 • adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumirea înregistrată sau rezervată, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”,”holding”, „company”, „trust”, „corn”, „trans” ori altele asemenea;
  j)adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

ACTE NECESARE SCHIMBARE DENUMIRE FIRMA

SERVICII OFERITE

 • rezervarea denumirii firmei;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • conceperea si redactarea actului modificator (decizia asociatului unic, hotararea adunarii generale a asociatilor, etc)
 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii si a declaratiei model 3;
 • depunerea dosarului online la registrul comertului;
 • consultanta gratuita.

ATENȚIONARE CU PRIVIRE LA REZERVAREA DENUMIRII ONLINE

 • Rezervarea denumirii firmei pe portalul O.N.R.C. nu garantează că denumirea aleasă de un profesionist este disponibilă, chiar dacă software-ul menționează acest lucru. Denumirea firmei, odată rezervată online, în momentul înregistrarii dosarului va fi verificată manual de persoana desemnată în soluționarea dosarului. Dacă denumirea rezervată nu este conformă cu Legea 26/1990 si O.M.J. nr. 2594C/2008, dosarul va fi amânat pentru modificarea denumirii firmei anterior rezervată precum și a tuturor actelor însoțitoare depuse la dosar.
TARIFE CONTACTATI-NE