Schimbare forma juridica

SCHIMBARE FORMA JURIDICA SI ÎN ALTE JUDETE

Condiţiile economice, evoluţia societăţii comerciale pe piaţa specifică, dar şi o serie de alte motivaţii pot sta la baza deciziei de schimbare forma juridica a societatii. Conform art. 205 din Legea 31/1990, schimbarea formei societăţii, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

SCHIMBARE FORMA JURIDICA

O societate comerciala isi poate schimba forma juridica indiferent de forma juridica care a avut-o la infiintare. Principalele motive care duc la schimbarea formei juridice sunt cele de ordin economic cum ar fi dezvoltarea activitatii societatii, capitalul social mai mare si nu in ultimul rand de o imagine mai buna a societatii vis-a-vis de celelalte societati comerciale competitoare.

Schimbarea formei juridice a societăţii are efecte asupra reglementării raporturilor sociale, care vor fi dupa transformare, cele proprii noii forme de societate adoptate. Fiecare formă juridică a unei societăţi comerciale are nişte caracteristici proprii (un număr minim sau maxim de asociaţi, un cuantum al capitalului social, răspunderea asociaţilor, o anumită contabilitate precum şi modalităţi de taxare şi impunere), astfel că trecerea la forma juridică nouă implică supunerea la cerinţele respective. De exemplu nr. maxim de asociati la societatea comerciala de tip SRL este de 50 iar la societatea pe actiuni sau in comandita pe actiuni este nelimitat.

SCHIMBARE FORMA JURIDICA DIN SRL IN SA

Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata, cea mai evoluata a societatii comerciale. In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile actionarilor decat calitatile acestora. O societate cu raspundere limitata (SRL) se poate transforma in societate pe actiuni in urmatoarele conditii:

 • majorarea capitalului social pana la 25000 de euro echivalent in lei;
 • minim 2 actionari;
 • Legea nr. 31/1990 (art. 137) prevede că societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie. Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin trei administratori;
 • societatea pe actiuni poate fi administrata in sistem unitar sau dualist. Sistemul unitar de administrare se bazeaza pe administrarea societatii de catre un singur administrator sau de catre un consiliu de administratie cu un numar impar de membrii. In sistemul dualist de administrare, societatea pe actiuni este administrata de un directorat si un consiliu de supraveghere cu numere impare de membrii.
 • numirea unui auditor.

SCHIMBARE FORMA JURIDICA DIN SA IN SRL

Societatea cu raspundere limitata sau pe scurt SRL este cea mai intalnita forma juridica de societate din tara noastra. O societate pe actiuni isi poate schimba forma juridica in socieatate cu raspundere limitata, caracteristicile sale fiind mai simple decat ale unei societati pe actiuni dupa cum urmeaza:

 • minim un asociat maxim 50 de asociati;
 • asociatul unic poate detine aceasta calitate intr-un nr. nelimitat de societati comerciale;
 • capitalul social este de minim 1 leu;
 • administrarea se poate face de un singur administrator nemaifiind nevoie de auditor financiar sau comisie de cenzori.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE DIN SRL IN SRL-D

Aceasta schimbare a formei juridice a societatilor de tip SRL-D este o obligatie legala la 3 ani de la infiintarea firmei. Dupa implinirea celor 3 ani, asociatul are obligatia sa ceara inscrierea in registrul comertului a schimbarii formei juridice.

FORMALITATI DE INDEPLINIT DUPA SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE

 • Dupa primirea actelor de la registrul comertului se va notifica ANAF cu privire la schimbarea formei juridice;
 • Schimbarea datelor de identificare a firmei la banca;
 • Schimbarea datelor firmei pe casele de marcat detinute de firma.

ACTE NECESARE SCHIMBARE FORMA JURIDICA

 • copii ale actelor de identitate ale actualilor asociati /actionari si administratori;
 • copie de pe CUI-ul societatii.

SERVICII OFERITE

 • Redactarea actului constitutiv;
 • Rezervarea denumirii firmei;
 • Redactarea declaratiilor de asociat, actionar, administrator, beneficiari reali;
 • Redactarea specimenului de semnatura pentru persoanele care vor indeplini functia de administrator;
 • Completarea tuturor formularelor;
 • Consultanta gratuita;
 • Depunerea dosarului online la registrul comertului;
TARIFE CONTACTATI-NE