Modificare obiect de activitate

Modificare obiect de activitate

Obiectul de activitate este o descriere detaliata a activităţilor economice pe care o persoană juridică le poate desfăşura. Obiectul de activitate este în strânsă legătură cu capacitatea de folosinţă a persoanei juridice — aceasta însemnând că persoana juridică nu poate încheia, sub sancţiunea nulităţii absolute, acte juridice care nu au menirea de a realiza obiectul de activitate. Obiectul de activitate este unul din elementele esenţiale ale actului constitutiv al unei persoane juridice, fără de care aceasta nu poate exista în mod valabil.

O persoană juridică poate avea un obiect de activitate restrâns (o singură activitate economică), după cum poate avea un obiect de activitate foarte amplu, ceea ce înseamnă că gama activităţilor economice pe care le poate desfăşura încă de la înfiinţare este foarte largă. In anumite cazuri prevăzute de lege, persoana juridică nu poate desfăşura decât o anumită (unică) activitate economică sau o gamă de activităţi economice din acelaşi domeniu. Unele activităţi economice nu pot fi exercitate de anumite persoane juridice, regimul lor special presupunând fie exercitarea lor de entităţi de drept public (cazul monopolului de stat), fie exercitarea lor de persoane juridice de drept privat organizate în forma cerută de lege.

ACTE NECESARE MODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE

 • Cererea de înregistrare a mentiuni;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic)
 • Actul constitutiv actualizat;
 • Declaratia model 3 in cazul in care se doreste activarea altor coduri CAEN decat cele activate anterior;
 • Daca se doreste modificarea activitatii principale este nevoie si de certificatul de inmatriculare in original;

SERVICII OFERITE

 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • conceperea si redactarea actului modificator (Hotararea AGA, Decizie asociat unic)
 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii si a declaratiei model 3
 • intocmirea dosarului;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE