Prelungire durata functionare firma

Prelungire durata functionare firma

Prelungire durata functionare firma. Atunci cand de la infiintare, firma a fost infiintata pe o perioada limitata de ani, inainte ca aceasta perioada sa expire durata societatii trebuie sa fie prelunginta. Societatea poate fi constituită atât pentru o durată de timp nelimitată, cât şi pentru o anumită perioadă de timp determinată. La împlinirea termenului stabilit pentru durata societatii, aceasta se dizolvă de drept (art. 227 Legea 31/1990).

Prelungirea duratei de functionare a societatii se realizeaza in doua etape distincte cu o durata intre ele de 40 – 45 zile. In prima etapa se depune la registrul comertului actul modificator prin care asociatul unic / asociatii / actionarii au decis prelungirea duratei de functionare a firmei. Acest act modificator se publica in Monitorul Oficial partea a IV-a. In tot acest rastimp de 40-45 de zile, ANAF sau tertii creditori ai firmei pot depune la registrul comertului in caz ca sunt datorii neachitate opozitie. Daca este depusa opozitia, aceasta este trimisa spre solutionare la Tribunalul Bucuresti sau tribunalul pe raza careia se afla sediul social al firmei. Instanta sesizata va dispune dizolvarea societatii dar nu inainte de a fi achitate datoriile firmei.

ACTE NECESARE PRELUNGIRE DURATA FUNCTIONARE FIRMA

Etapa I

 • Cererea de depunere şi menţionare acte (original);
 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic (original);

Etapa II-a

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a în care a fost publicată hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a persoanei juridice;
 • Actul modificator al actului constitutiv privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţii (original);
 • Actul constitutiv actualizat, în original;

SERVICII OFERITE

 • completarea cererii de inregistrare a mentiunii;
 • conceperea si redactarea actului modificator;
 • conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;
 • obtinerea certificatului de cazier fiscal pentru viitorii asociati;
 • intocmirea dosarelor;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • consultanta gratuita.

TARIFE CONTACTATI-NE