PRELUNGIRE VALABILITATE SEDIU SOCIAL

In cazul in care la infiintarea firmei sau la schimbarea sediului social, contractul pentru sediul social nu a fost intocmit pe o perioada nelimitata, acesta trebuie prelungit printr-un act aditional sau cu un nou contract. Sediul social al societatii reprezinta un factor important pentru ANAF mai ales daca firma detine cod de TVA.

ATENTIE: NEPRELUNGIREA SEDIULUI SOCIAL AL SOCIETATII DETERMINA INACTIVITATEA FISCALA A FIRMEI, FAPTA INSCRISA IN CAZIERUL FISCAL ATAT PENTRU FIRMA CAT SI PENTRU REPREZENTANTII ACESTEIA

ACTE NECESARE PRELUNGIRE VALABILITATE SEDIU SOCIAL

  • Cererea de depunere si mentionare acte – original;
  • Actul aditional la contractul existent;
  • Daca se modifica actul existent declarat la registrul comertului printr-un nou contract, sunt necesare si copiile dupa actele de proprietate ale imobilului unde este stabilit sediul social;

SERVICII OFERITE

  • redactarea unui nou contract daca este cazul sau redactarea actului aditional;
  • completarea cererii de depunere si mentionare acte;
  • consultanta juridica;
  • intocmirea dosarului;
  • depunerea dosarului la registrul comertului;
  • ridicarea actelor;

BLOG ACTE FIRMA BUCURESTI

Start Up 2018

Start Up 2018 – Cine poate beneficia de acest program

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de...
Tipuri de societati comerciale

Tipuri de societati comerciale

Potrivit Legii nr. 31 republicată privind societatile comerciale, acestea se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in...
ANAF

Faptele care se inscriu in cazierul fiscal

Daca doriti sa infiintati o firma, sau sa intrati ca asociat / administrator intr-o firma existenta trebuie sa stiti...