RADIERE FIRMA SRL

Dupa publicarea in Monitorul Oficial partea a IV-a a actului modificator de dizolvare a societatii trebuie sa treaca intre 40 si 45 de zile pana la depunerea dosarului de radiere a firmei.

In tot acest rastimp de 45 de zile, creditorii firmei sau statul prin ANAF pot depune opozitie in cazul in care firma are datorii. Daca se inregistreaza in aceste 45 de zile o opozitie la hotararea de dizolvare a firmei, firma nu mai poate fi radiata din registrul comertului decat dupa ce se face dovada ca aceste datorii ale firmei s-au platit. Opozitia depusa de creditori la registrul comertului, se va solutiona la tribunalul pe raza caruia societatea comerciala are sediul social.

ACTE NECESARE RADIERE FIRMA SRL

 • Balanta de lichidare a firmei pe zero;
 • Certificatul de atestare fiscala pe zero emis de ANAF de pe raza teritoriala unde se afla sediul firmei;
 • Bilantul de lichidare al firmei pe zero;
 • Actul modificator prin care s-a hotarat dizolvarea;
 • Procesul verbal al adunarii generale prin care se aproba bilantul de lichidare sau decizia asociatului unic;
 • Cererea de radiere a firmei (formular O.N.R.C.);

SERVICII OFERITE

 • intocmirea procesului verbal de aprobare a bilantului;
 • intocmirea actului modificator de dizolvare;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.

BLOG ACTE FIRMA BUCURESTI

Inregistrare TVA

Inregistrarea ca platitor de TVA

CRITERIILE DE EVALUARE A FIRMEI CARE DORESTE INSCRIEREA CA PLATITOR DE TVA Nr. crt. Indicatori Punctaj 1. SEDIUL 1.1. Spatiul cu destinatie de sediu social este...
Tipuri de societati comerciale

Tipuri de societati comerciale

Potrivit Legii nr. 31 republicată privind societatile comerciale, acestea se vor constitui in una dintre urmatoarele forme: a) societate in...
Infiintare firma transport

Infiintare firma transport

Infiintarea unei firme de transport auto este actul prin care unul sau mai multi asociati (persoane fizice sau juridice)...