RADIERE FIRMA SRL

Dupa publicarea in Monitorul Oficial partea a IV-a a actului modificator de dizolvare a societatii trebuie sa treaca intre 40 si 45 de zile pana la depunerea dosarului de radiere a firmei.

In tot acest rastimp de 45 de zile, creditorii firmei sau statul prin ANAF pot depune opozitie in cazul in care firma are datorii. Daca se inregistreaza in aceste 45 de zile o opozitie la hotararea de dizolvare a firmei, firma nu mai poate fi radiata din registrul comertului decat dupa ce se face dovada ca aceste datorii ale firmei s-au platit. Opozitia depusa de creditori la registrul comertului, se va solutiona la tribunalul pe raza caruia societatea comerciala are sediul social.

ACTE NECESARE RADIERE FIRMA SRL

 • Balanta de lichidare a firmei pe zero;
 • Certificatul de atestare fiscala pe zero emis de ANAF de pe raza teritoriala unde se afla sediul firmei;
 • Bilantul de lichidare al firmei pe zero;
 • Actul modificator prin care s-a hotarat dizolvarea;
 • Procesul verbal al adunarii generale prin care se aproba bilantul de lichidare sau decizia asociatului unic;
 • Cererea de radiere a firmei (formular O.N.R.C.);

SERVICII OFERITE

 • intocmirea procesului verbal de aprobare a bilantului;
 • intocmirea actului modificator de dizolvare;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.

BLOG ACTE FIRMA BUCURESTI

Start Up 2018

Start Up 2018 – Cine poate beneficia de acest program

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de...
Cesiune firma cu datorii

Cesiune parti sociale la firma cu datorii

In contextul economic actual de instabilitate fiscala, legislativa si pe fondul crizei economice, o firma poate acumula foarte usor...
Inactivitatea fiscala

Inactivitatea fiscala. Consecinte pentru firma si pentru partenerii ei

Societatile comerciale trebuie sa acorde o atentie mai mare in ceea ce priveste declararea ca inactive din punct de...